Meklēšana

Te vari redzēt meklēšanas rezultātus.

Atrasts

Atbilstošās lapas:

Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2013. gada iepirkumiem: 24 Apmeklējumi
dāvājumu iesniegšanas termiņš |09.12.2012. plkst.14.00| ^Kontaktpersona|Dundagas novada saimnieciskā ... edāvājumu iesniegšanas termiņš|02.12.2013. plkst. 14.15| ^Kontaktpersona|Dundagas novada pašvaldības K... edāvājumu iesniegšanas termiņš|02.12.2013. plkst. 14.00| ^Kontaktpersona|Dundagas novada pašvaldības K... edāvājumu iesniegšanas termiņš|19.11.2013. plkst. 14.15| ^Kontaktpersona|Dundagas novada pašvaldības i
2011. gads: 22 Apmeklējumi
direktors Jānis Dambītis. * 19.03.2011 plkst. 14.00 Kolkas tautas namā pensionāru pavasara balle. ... svētki. * 24.03.2011 <wrap em>[[:zinas:2011.03.14.atceltie_autobusi|Uz vienu dienu atcelti vairāki ... tobusu maršruti.]] </wrap> * 25.03.2011 plkst. 14.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums ... as grāmatas «Kurpes puķēs» atvēršanas svētki. * 14.04.2011 plkst. 16.00 pils mazajā zālē lekcija «Zi
2012. gads: 22 Apmeklējumi
ais šaha čempionāts «Dundagas torņi 2012»]]. * 14.07.2012 [[zinas/2012.07.02.juras_svetki_kolka|Jūras svētki Kolkā]] * 14.07.2012 [[zinas/2012.06.05.volejbols|Kolkā novada... vā dabā «Ceļš uz Jūru III». * 04.08.2012 plkst. 14.00 [[zinas/2012.07.31.stavlaukums_un_celi_pitraga... tautas namā [[http://www.dundaga.lv/zinas/2012.08.14.gramata|Baibas Šuvcānes grāmatas «Lībiešu krasta
2013.gads: 21 Apmeklējumi
amogrāfs Dundagā]] * 16.08.2013 [[zinas/2013.08.14.skrejiens_apkart_latvijai|Skrējiens «Apkārt Latvi... ē, plkst. 12.00 Nevejā, plkst. 13.00 Ošos, plkst. 14.00 Āžos, plkst. 15.00 Vīdalē, plkst. 16.00 Latevē... kst. 12.00 Jaundundagā, plkst. 13.00 Pācē, plkst. 14.00 Sumbros, plkst. 15.00 Sabdagās. * 17.08.2013... ri|Attīstības un plānošanas komitejas sēde]]. * 14.09.2013 [[zinas/2013.09.03.skolas_vestures_piemi
2013. gads: 20 Apmeklējumi
da 1935». Biļešu cena Ls 2. * 13.01.2013 plkst. 14.00 Dundagas pilī režisora Aigara Graubas spēlfil... 013 plkst. 13.00 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2013.01.14.2013._gada_17._janvari|Finanšu komitejas sēde]]. ... tēka, ieeja Ls 1. * 19.01.2013 [[/zinas/2013.01.14.deju_koncerts_talsos|Deju lielkoncerts Talsos]]. ... s salonā luterāņu dievkalpojums Pelnu dienā. * 14.02.2013 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2013.02.12.2013.
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2012. gada iepirkumiem: 20 Apmeklējumi
iedāvājumu iesniegšanas termiņš|05.11.2012. plkst.14.00| ^Kontaktpersona|Dundagas novada saimnieciskā ... edāvājumu iesniegšanas termiņš|24.09.2012. plkst. 14.00. | ^Kontaktpersona|Dundagas pils direktore ... edāvājumu iesniegšanas termiņš|03.09.2012. plkst. 14.00. | ^Kontaktpersona|Dundagas pils direktore ... āvājumu iesniegšanas termiņš |06.08.2012. plkst. 14.00 | ^Kontaktpersona|Projektu vadītājs Guntis Kļ
JANVĀRIS: 16 Apmeklējumi
ības un kultūras jautājumu komitejas sēde]]. * 14.01.2012 plkst. 14.00 Dundagas pilī [[:zinas/2011.12.27.tris_grasu_omlete|izrāde «Trīs grašu omlete»]]... zolites_turnirs.pdf|Tuvākas ziņas nolikumā.]] * 14.03.2012 [[zinas/2012.03.14.mazirbes_biblioteka|Mazirbes rokdarbnieču pulciņš «Kamolītis» svin divu ga
No pērnā gada arhīva: 14 Apmeklējumi
//Gunta Abaja \\ projekta vadītāja// ==== 14.IX UZAICINĀJUMS ==== :: Sakarā ar Dundagas pagas... ija| |13.50|Darba grupu rezultātu prezentācijas| |14.10|Noslēguma jautājumi| ==== 25.VII UZAICINĀJU... |Tēma|Pasniedzējs| |02.08.2006. \\ 10.00-13.00 \\ 14.00-17.00 |1.tēma - Kas ir ESF? \\ (ESF plānošana... Andris Kužnieks | |03.08.2006. \\ 10.00-13.00 \\ 14.00-17.00 |Iepazīšanās ar apmācības koncepciju. \\
Darba laiks: 12 Apmeklējumi
^Darba laiks ^ |**Laboratorija** |Pirmdien 9.00--14.00 \\ Otrdien 9.00--14.00 \\ Trešdien 11.00--16.00 \\ Ceturtdien 9.00--14.00 | |**Rentgena kabinets**|Pirmdien 9.00--14.00 \\ Trešdien 9.00--17.00 \\ Piektdien 9.00--14.00|
Paziņojums par Dundagas novada plānošanas dokumentu izstrādi: 12 Apmeklējumi
izstrādāts laikposmā no 24.07.2013. līdz 30.04.2014. Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt Dundag... s stratēģijas dokuments paredzēts laikposmam no 2014. līdz 2030.gadam. Attīstības programmas dokumen... k izstrādāts laikposmā no 2.08.2013. līdz 31.05.2014. Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt Dundag... as programmas dokuments paredzēts laikposmam no 2014. līdz 2020.gadam. Izstrādājot Dundagas novada il
Novada plānošanas dokumenta izstrāde: 12 Apmeklējumi
s dokumentu izstrādā no 24.07.2013. līdz 30.04.2014. Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt Dundag... tības stratēģijas dokuments paredzēts laikam no 2014. līdz 2030. gadam. Attīstības programmas dokumentu izstrādā no 2.08.2013. līdz 31.05.2014. Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt Dundag... stības programmas dokuments paredzēts laikam no 2014. līdz 2020. gadam. Izstrādājot Dundagas novada i
Pasākumu kalendārs: 9 Apmeklējumi
s invalīdiem Dundagas pilī * 03.04.2010 plkst. 14.00 [[zinas:2010.04.01.lieldienas_dundaga|Lieldien... Sibillas diena» pils salonā * 17.04.2010 plkst. 14.00 Kolkas pensionāru padome «Sarma» aicina uz pav... s Dundagas vidusskolā. * 6.05.2010 No 6. V līdz 14. V Ģimenes dienas koncerti Dundagas bērnudārzā. ... uma svētki Dundagā * 31.07.2010 [[zinas:2010.07.14.sporta_dienas_nolikums|Sporta diena Dundagā]]
Iedzīvotāji: 7 Apmeklējumi
, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 3, 7, 8, 12, 10, 23, 14, 17, 17, 21, 10, 17, 21, 20, 14, 23, 19, 25, 24, 28, 24, 25, 22, 15, 28, 13, 13, 24, 21, 21, 23, 30, ... 4, 31, 31, 34, 44, 34, 30, 34, 24, 21, 15, 5, 10, 14, 16, 20, 20, 18, 10, 18, 17, 19, 16 0, 0, 0, 0, ... , 25, 19, 25, 21, 27, 18, 23, 23, 23, 22, 24, 20, 14, 22, 26, 33, 40, 34, 34, 34, 41, 32, 32, 32, 33,
Kapu svētki: 7 Apmeklējumi
ē, plkst. 12.15 Nevejā, plkst. 13.30 Ošos, plkst. 14.45 Āžos. **14. VII** plkst. 11.00 Vīdalē, plkst. 12.15 Latevē, plkst. 13.30 Kaļķos, plkst. 14.45 Alakstē. **21. VII** plkst. 11.00 Jaundundag... , plkst. 12.15 Pācē, plkst. 13.30 Sumbros, plkst. 14.45 Sabdagās. **4. VIII** plkst. 11.00 Klučos, pl
Dundagas novada saistošie noteikumi: 6 Apmeklējumi
Svētki kaimiņos, Ancē: 6 Apmeklējumi
Darbosimies plānošanas darbnīcās!: 6 Apmeklējumi
Tūrisma uzņēmēju un interesentu tikšanās: 6 Apmeklējumi
2007. gada iepirkumi: 6 Apmeklējumi
Dundagas novada bibliotēkas: 5 Apmeklējumi
Saistošās izstādes bibliotēkā: 5 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2011. gada iepirkumiem: 5 Apmeklējumi
Kapu svētki Dundagas pagastā: 5 Apmeklējumi
Kubalu skolas saimniecības ēkas renovācijas un muzeja sētas labiekārtošanas darbu būvuzraudzība: 5 Apmeklējumi
Novada domes sēdēs: 5 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.10.2009.: 4 Apmeklējumi
Dundagas novada saistošie noteikumi: 4 Apmeklējumi
Pasākumu plāns 2010. gadā: 4 Apmeklējumi
Dundagas novada būvvalde: 4 Apmeklējumi
Kandidātu sarakstu pieņemšana pašvaldības vēlēšanām: 4 Apmeklējumi
Projektu rakstītājiem: 4 Apmeklējumi
Kurzemes dziesmu diena Dundagā 4. VI: 4 Apmeklējumi
Pils diena «No skrandām līdz mežģīnēm»: 4 Apmeklējumi
Kā lietderīgi izmantot krūmiem aizaugušu zemi: 4 Apmeklējumi
Kurzemes dziesmu diena Dundagā: 4 Apmeklējumi
«Iz pils dārgum lād»: 4 Apmeklējumi
Projektu konkursi 2011: 4 Apmeklējumi
Dundagas novada sociālais dienests: 4 Apmeklējumi
Mainīti Kolkas – Talsu – Rīgas autobusi: 4 Apmeklējumi
Kapu svētki: 4 Apmeklējumi
Putnu dienas klāt!: 3 Apmeklējumi
Dundagas Kultūras pils: 3 Apmeklējumi
Attīstības programmas sagatavošanas darba grupu sanāksmes: 3 Apmeklējumi
Kapu svētki 2009: 3 Apmeklējumi
2009. gada oktobrī un novembrī: 3 Apmeklējumi
Jauna projektu konkursu kārta: 3 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2010. gada iepirkumiem: 3 Apmeklējumi
Kolkas pagasta dzīvojamās mājas viensētas «Otti» plānojums: 3 Apmeklējumi
Pašvaldības darba laiks: 3 Apmeklējumi
14. VII jūras svētki Kolkā: 3 Apmeklējumi
Līvu svētki: 3 Apmeklējumi
E-prasmju nedēļa: 3 Apmeklējumi
Mākslas skolas panākums: 3 Apmeklējumi
Deputātu kandidātu pieteikšana: 3 Apmeklējumi
Mainīti Kolkas – Talsu – Rīgas autobusi: 3 Apmeklējumi
Pils diena: 3 Apmeklējumi
2012. gada 14. jūnijā: 3 Apmeklējumi
Pakalpojumi un tirdzniecība: 3 Apmeklējumi
Deputātu kandidātu pieteikšana: 3 Apmeklējumi
Jūras svētki Kolkā 13. VII: 3 Apmeklējumi
Dundagas PII «Kurzemīte»: 3 Apmeklējumi
2013. gada 14. martā: 3 Apmeklējumi
2013. gada 14. jūnijā: 3 Apmeklējumi
2013. gada 14. novembrī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 14. februārī: 3 Apmeklējumi
Vēlēšanas: 2 Apmeklējumi
Vēlēšanas: 2 Apmeklējumi
Sporta svētki: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 26.05.2010.: 2 Apmeklējumi
Pašvaldības policija: 2 Apmeklējumi
Ziemassvētku dievkalpojumi: 2 Apmeklējumi
Būvvalde: 2 Apmeklējumi
Divi valstu prezidenti Kolkas pagastā!: 2 Apmeklējumi
Kolkas pagasta pārvaldē: 2 Apmeklējumi
Apmācības meža īpašniekiem: 2 Apmeklējumi
2013. gada 5. decembrī: 2 Apmeklējumi
Ezeru Spīdolas: 2 Apmeklējumi
Pludmales volejbola I posmā: 2 Apmeklējumi
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā: 2 Apmeklējumi
2009. gada februārī: 2 Apmeklējumi
Seminārs: 2 Apmeklējumi
Kapu svētki: 2 Apmeklējumi
Svētku noskaņojumā: 2 Apmeklējumi
Šaha čempionāts: 2 Apmeklējumi
Novembrī Kolkas pamatskolā: 2 Apmeklējumi
Accommodation: 2 Apmeklējumi
Nākotnes pilsētas spēle: 2 Apmeklējumi
Izsludināta 5. projektu kārta: 2 Apmeklējumi
Bāriņtiesas pakalpojumi: 2 Apmeklējumi
Novada apvienošanās projekta sabiedriskā apspriešana: 2 Apmeklējumi
Atskaite - Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kuzemē: 2 Apmeklējumi
Fotoizstāde «Purvu noslēpumi»: 2 Apmeklējumi
Mobilais mamogrāfs Dundagā: 2 Apmeklējumi
Jūras svētki 17. jūlijā Kolkas ragā: 2 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada novembrim: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā dežurantu: 2 Apmeklējumi
Vēstules uz bērza tāss: 2 Apmeklējumi
Unterkunftsmöglichkeiten: 2 Apmeklējumi
Militārās vēstures mantojums: 2 Apmeklējumi
Nekustamā īpašuma nodokļa administratores darba laiks: 2 Apmeklējumi
Piesakieties 6. projektu kārtā!: 2 Apmeklējumi
Detālplānojumi: 2 Apmeklējumi
Auto izsole: 2 Apmeklējumi
Detālplānojuma izstrāde: 2 Apmeklējumi
Attīstības un plānošanas nodaļa: 2 Apmeklējumi
Vēlēšanu iecirkņi tautas nobalsošanā: 2 Apmeklējumi
Mācības projektu iesniedzējiem: 2 Apmeklējumi
2006. gada iepirkumi: 2 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa otrajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
2009. gada pārskats: 2 Apmeklējumi
Talka Sīkragā: 2 Apmeklējumi
Dundagas Mākslas un mūzikas skola: 2 Apmeklējumi
2012. gada 14. maijā: 2 Apmeklējumi
2011. gada 14. jūlijā: 2 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa otrajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Lauku attīstības programmas projektu konkursa 5. kārta: 2 Apmeklējumi
Zivsaimniecības fonda projektu konkursa 4. kārta: 2 Apmeklējumi
2010. gada pārskats: 2 Apmeklējumi
Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu: 2 Apmeklējumi
Seminārs par projektu gatavošanu: 2 Apmeklējumi
Paldies latiņam! Esi sveicināts, eiro!: 2 Apmeklējumi
Projektu iesniedzējiem: 2 Apmeklējumi
Sporta diena: 2 Apmeklējumi
Projekts «Mazirbes speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana»: 2 Apmeklējumi
«Kā veidot un attīstīt veiksmīgu uzņēmējdarbību»: 2 Apmeklējumi
Novada teritorijas plānojums: 2 Apmeklējumi
Aktualitātes lauku uzņēmējiem: 2 Apmeklējumi
Grāmatu svētki: 2 Apmeklējumi
Piemiņas diena: 2 Apmeklējumi
Zivjsaimniecības veicināšana: 2 Apmeklējumi
Iedomu spoguļi: 1 Apmeklējumi
Kaļķu skolas izsole: 1 Apmeklējumi
Dundagas luterāņu 10. draudzes dienas: 1 Apmeklējumi
LÄ«võd pivād 2011. LÄ«bieÅ¡u svētki 2011.: 1 Apmeklējumi
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana: 1 Apmeklējumi
Novadu 10. grāmatu svētki: 1 Apmeklējumi
Autobusi vasarā: 1 Apmeklējumi
Ances svētki «12+»: 1 Apmeklējumi
«Lattelecom» Dundagā: 1 Apmeklējumi
Pils diena: 1 Apmeklējumi
Jubilejas salidojums Kolkas skolā: 1 Apmeklējumi
Tikšanās ar kandidātiem: 1 Apmeklējumi
Mācības par augu aizsardzības līdzekļiem: 1 Apmeklējumi
Lielajā talkā: 1 Apmeklējumi
9. jūlijā Kolkā Jūras svētki: 1 Apmeklējumi
Bērnu žūrijā: 1 Apmeklējumi
Parakstu vākÅ¡ana: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā pirmsskolas skolotāju: 1 Apmeklējumi
Ūdensapgādes traucējumi: 1 Apmeklējumi
Novadā — cits vadītājs: 1 Apmeklējumi
Seminārs projektu iesniedzējiem: 1 Apmeklējumi
Par Ziemeļkurzemes piekrastes attÄ«stÄ«bu: 1 Apmeklējumi
Dievkalpojumi Lieldienās: 1 Apmeklējumi
«Benjamiņa. Kā dzÄ«vot modernam cilvēkam»: 1 Apmeklējumi
2009. gada martā: 1 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
Vasaras nometnes: 1 Apmeklējumi
«Latvenergo» dāvanu kartes: 1 Apmeklējumi
VeselÄ«bas pārbaude sievietēm: 1 Apmeklējumi
Otrais «Alfa» kurss: 1 Apmeklējumi
2011. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
12. IX Dzejas diena Dundagas novadā: 1 Apmeklējumi
Dievkalpojumi Ziemassvētkos: 1 Apmeklējumi
Dievkalpojumi Lieldienās: 1 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada oktobrim: 1 Apmeklējumi
Kontu atvēršana iedzīvotājiem «SEB» un «Swed» bankā: 1 Apmeklējumi
Muzeju nakts Kubalos: 1 Apmeklējumi
Jaunumi SlÄ«teres nacionālā parka administrācijā: 1 Apmeklējumi
Novadnieki: 1 Apmeklējumi
Cilvēkiem!: 1 Apmeklējumi
Strādāsim kopā: 1 Apmeklējumi
Dining facilities: 1 Apmeklējumi
Kaffee: 1 Apmeklējumi
Tavam novadam: 1 Apmeklējumi
«Tā gaidām Lielo dienu»: 1 Apmeklējumi
Cāļi un Gaiļi, kikerigū!: 1 Apmeklējumi
Trīsgrašu omlete: 1 Apmeklējumi
«Cenplēsis 2010»: 1 Apmeklējumi
«Trīs grašu omlete» Kolkas tautas namā: 1 Apmeklējumi
Lauku bloku kartes, 2010: 1 Apmeklējumi
«Kopā ar ģimeni un skolu»: 1 Apmeklējumi
Meklē pagasta bibliotekāru – gaismas nesēju!: 1 Apmeklējumi
«Dundadznieka» 2011. gada janvāra pirmajā numurā ...: 1 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada decembrim: 1 Apmeklējumi
Eņģeļi pār Dundagu: 1 Apmeklējumi
Jauns panākums!: 1 Apmeklējumi
Novembris Dundagā: 1 Apmeklējumi
Bērnu tiesību aizsardzība: 1 Apmeklējumi
Piedāvā atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»: 1 Apmeklējumi
Afiša martam: 1 Apmeklējumi
Kolkas pamatskolā: 1 Apmeklējumi
Un atkal skola sauc...: 1 Apmeklējumi
2009. gada maijā: 1 Apmeklējumi
Februāra afiša: 1 Apmeklējumi
Februārī Talsu novada muzejā: 1 Apmeklējumi
Īpašumā — zemi!: 1 Apmeklējumi
Vizīte Vālas pašvaldībā Ungārijā: 1 Apmeklējumi
«Vadonis» — video versija: 1 Apmeklējumi
Piekrastes attÄ«stÄ«bai: 1 Apmeklējumi
Kapu svētki pagasta kapsētās: 1 Apmeklējumi
Draudzes diena: 1 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada septembrim: 1 Apmeklējumi
Dundagas svētki: 1 Apmeklējumi
Sociālie pakalpojumi, to plānošana un organizēšana: 1 Apmeklējumi
Pieteikšanās LU Fonda stipendijai: 1 Apmeklējumi
Dievkalpojumi novadā un kaimiņos: 1 Apmeklējumi
Pārtikas produktu komplekti: 1 Apmeklējumi
Valsts svētkos Kolkā: 1 Apmeklējumi
Valsts ieņēmumu dienesta semināri: 1 Apmeklējumi
Likteņdārzs Koknesē: 1 Apmeklējumi
Projektu vadība, kultūras pieminekļi: 1 Apmeklējumi
Eiropas Savienības pārtikas pakas: 1 Apmeklējumi
Lieguma «Kaļķupes ieleja» dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana: 1 Apmeklējumi
Pieminot mūžībā aizgājušos: 1 Apmeklējumi
2011. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Atkritumu tarifu uzklausīšanas sanāksme: 1 Apmeklējumi
Prēmija par mūža ieguldījumu Dundagas pagastam: 1 Apmeklējumi
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Steķi”: 1 Apmeklējumi
Ciemos pie fejas: 1 Apmeklējumi
Rekonstruēs elektropārvades līnijas: 1 Apmeklējumi
2011. gada 31. maijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 29. septembrī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 21. februārī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 16. maijā: 1 Apmeklējumi
2013. gada 15. janvārī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 6. decembrī: 1 Apmeklējumi
Novada robežas grozīšana: 1 Apmeklējumi
2012. gada 11. oktobrī: 1 Apmeklējumi
Vecāku diena vidusskolā: 1 Apmeklējumi
Makulatūras vākšanas konkurss: 1 Apmeklējumi
28. VII svētki Ancē: 1 Apmeklējumi
Jautrās zvejnieku sporta spēles: 1 Apmeklējumi
Pludmales volejbols: 1 Apmeklējumi
Jūras svētku sporta spēļu uzvarētāji: 1 Apmeklējumi
Saules un ceriņu pilsētā: 1 Apmeklējumi
Paldies par Jūras svētkiem!: 1 Apmeklējumi
Sabiedriskā kārtība maijā: 1 Apmeklējumi
Pils diena: 1 Apmeklējumi
Dundagas bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Cālis un gailis: 1 Apmeklējumi
«Līvlist» — 40!: 1 Apmeklējumi
Sabiedriskā kārtība: 1 Apmeklējumi
2. un 3. VI Slīteres Ceļotāju dienas: 1 Apmeklējumi
Uzvara pusfinālā: 1 Apmeklējumi
2013. gada 18. jūlijā: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.07.2010.: 1 Apmeklējumi
2008. gada pārskats: 1 Apmeklējumi
2006. gada pārskats: 1 Apmeklējumi
2012.gada pārskats: 1 Apmeklējumi
Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» konkurss: 1 Apmeklējumi
Papildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve: 1 Apmeklējumi
Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» konkurss: 1 Apmeklējumi
2005. gada pārskats: 1 Apmeklējumi
Telpu nomas tiesību izsole Kolkas tautas namā: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā: 1 Apmeklējumi
Nemainīgās svētku dienas: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā tūrisma pakalpojumu darbinieku: 1 Apmeklējumi
Telpu noma Pils ielā 9: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā tūrisma pakalpojumu darbinieku: 1 Apmeklējumi
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 2010: 1 Apmeklējumi
Dundagas PII «Kurzemīte» noteikumi: 1 Apmeklējumi
Stacijas iela 3: 1 Apmeklējumi
Vārda un uzvārda ieraksta maiņa: 1 Apmeklējumi
Informācija: 1 Apmeklējumi
Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 19.11.2009.: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 22.06.2010.: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 27.01.2010.: 1 Apmeklējumi
2008. gada iepirkumi: 1 Apmeklējumi
Zemes nomas tiesību izsole īpašuma «Lauksaimniecības zeme pie Dzelmēm» daļai Nr 24: 1 Apmeklējumi
Cenu aptauja par video sižetu uzņemšanu, sagatavošanu un pārraidīšanu: 1 Apmeklējumi
Atvari: 1 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kolkā: 1 Apmeklējumi
Pašvaldība aicina iesaistīties novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē: 1 Apmeklējumi
Saules iela 10A nomas izsole: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole Kolkas tautas namā: 1 Apmeklējumi
Stāvlaukums un ceļi Pitragā: 1 Apmeklējumi
Energoefektivitāte uzņēmējiem: 1 Apmeklējumi
Rudens novusa turnīra 2. posma rezultāti: 1 Apmeklējumi
Šahs rudenī: 1 Apmeklējumi
2011. gada janvāra pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Ritmiskās mūzikas meistarklase: 1 Apmeklējumi
Detālplānojums īpašumam «Steķi»: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss «Nevalstisko organizāciju projektu programmā»: 1 Apmeklējumi
Sacensības jūras makšķerēšanā: 1 Apmeklējumi
«Sarma» aicina uz Rudens balli: 1 Apmeklējumi
«Mēs un mūsu sieva»: 1 Apmeklējumi
Senās uguns nakts: 1 Apmeklējumi
Skolas vēstures pieminekļos: 1 Apmeklējumi
Izstāde pilī: 1 Apmeklējumi
Duņdžiņi dejo Taganrogā: 1 Apmeklējumi
«Hāgenskalna muzikanti»: 1 Apmeklējumi
Slīteres nacionālā parka likumprojekts: 1 Apmeklējumi
«Swedbank»: 1 Apmeklējumi
Domei 100 dienas: 1 Apmeklējumi
Novada Sporta svētkos: 1 Apmeklējumi
Ēnos tieslietu ministru Gaidi Bērziņu: 1 Apmeklējumi
Jūras svētki Kolkā: 1 Apmeklējumi
Mana sociālā atbildība. (My social responsibility): 1 Apmeklējumi
Laulības reģistrācija: 1 Apmeklējumi
2011.gada pārskats: 1 Apmeklējumi
SkrÄ«veru saldumi Kolkā: 1 Apmeklējumi
Mazirbes bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Krāsainais draudzības mezgls: 1 Apmeklējumi
Senioru dejotāji Kolkā: 1 Apmeklējumi
Pateicība: 1 Apmeklējumi
Mākslas un mūzikas skolas izlaidums: 1 Apmeklējumi
Ietekmes uz vidi novērtējums: 1 Apmeklējumi
Lauku saimniecību modernizācija: 1 Apmeklējumi
Piensaimniekiem ministrijas augstākais apbalvojums!: 1 Apmeklējumi
2013. gadā GMI līmenis būs Ls 35: 1 Apmeklējumi
Ziemeļkurzemes kamerorķestra koncerts: 1 Apmeklējumi
«Sapņu komanda»: 1 Apmeklējumi
Skolēni nezina, kā palīdzēt sev un citiem: 1 Apmeklējumi
Lai skan dziesma Kolkā un Dundagā!: 1 Apmeklējumi
Kultūras pieminekļu aizsargjoslas: 1 Apmeklējumi
Gunas Millersones gleznas vidusskolā: 1 Apmeklējumi
Ziemassvētku koncerts: 1 Apmeklējumi
Iespēja Kurzemes jauniešiem: 1 Apmeklējumi
Stafetes skrējiens: 1 Apmeklējumi
Olimpiskās diena: 1 Apmeklējumi
Brīvprātīgie Dundagā: 1 Apmeklējumi
Neturēsim neesošas ēkas!: 1 Apmeklējumi
Novusa individuālo spēļu rezultāti: 1 Apmeklējumi
Galda spēlēs: 1 Apmeklējumi
Ceļojošā izstāde bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Robežām jābūt kārtībā: 1 Apmeklējumi
Pulkstenis ir uzvilkts!: 1 Apmeklējumi
a/s «Swedbank» izbraukumi: 1 Apmeklējumi
Nometne bērniem invalīdiem: 1 Apmeklējumi
Līvu svētki: 1 Apmeklējumi
Pludmales volejbols: 1 Apmeklējumi
Bezmaksas pārtikas produktu izdale: 1 Apmeklējumi
Atkritumu apsaimniekošana: 1 Apmeklējumi
Leģionāru piemiņas diena: 1 Apmeklējumi
Ceturtdienās «Swedbank» Dundagas bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Kino: 1 Apmeklējumi
Pašvaldības darba laiks: 1 Apmeklējumi
SEB bankas izbraukums maijā: 1 Apmeklējumi
Būvniecības ieceres publiskā apspriešana: 1 Apmeklējumi
Bērnu žūrija 2008: 1 Apmeklējumi
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki