Meklēšana

Te vari redzēt meklēšanas rezultātus.

Atrasts

Atbilstošās lapas:

Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2013. gada iepirkumiem: 24 Apmeklējumi
dāvājumu iesniegšanas termiņš |09.12.2012. plkst.14.00| ^Kontaktpersona|Dundagas novada saimnieciskā ... edāvājumu iesniegšanas termiņš|02.12.2013. plkst. 14.15| ^Kontaktpersona|Dundagas novada pašvaldības K... edāvājumu iesniegšanas termiņš|02.12.2013. plkst. 14.00| ^Kontaktpersona|Dundagas novada pašvaldības K... edāvājumu iesniegšanas termiņš|19.11.2013. plkst. 14.15| ^Kontaktpersona|Dundagas novada pašvaldības i
2012. gads: 22 Apmeklējumi
ais šaha čempionāts «Dundagas torņi 2012»]]. * 14.07.2012 [[zinas/2012.07.02.juras_svetki_kolka|Jūras svētki Kolkā]] * 14.07.2012 [[zinas/2012.06.05.volejbols|Kolkā novada... vā dabā «Ceļš uz Jūru III». * 04.08.2012 plkst. 14.00 [[zinas/2012.07.31.stavlaukums_un_celi_pitraga... tautas namā [[http://www.dundaga.lv/zinas/2012.08.14.gramata|Baibas Šuvcānes grāmatas «Lībiešu krasta
2011. gads: 22 Apmeklējumi
direktors Jānis Dambītis. * 19.03.2011 plkst. 14.00 Kolkas tautas namā pensionāru pavasara balle. ... svētki. * 24.03.2011 <wrap em>[[:zinas:2011.03.14.atceltie_autobusi|Uz vienu dienu atcelti vairāki ... tobusu maršruti.]] </wrap> * 25.03.2011 plkst. 14.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums ... as grāmatas «Kurpes puķēs» atvēršanas svētki. * 14.04.2011 plkst. 16.00 pils mazajā zālē lekcija «Zi
2013.gads: 21 Apmeklējumi
amogrāfs Dundagā]] * 16.08.2013 [[zinas/2013.08.14.skrejiens_apkart_latvijai|Skrējiens «Apkārt Latvi... ē, plkst. 12.00 Nevejā, plkst. 13.00 Ošos, plkst. 14.00 Āžos, plkst. 15.00 Vīdalē, plkst. 16.00 Latevē... kst. 12.00 Jaundundagā, plkst. 13.00 Pācē, plkst. 14.00 Sumbros, plkst. 15.00 Sabdagās. * 17.08.2013... ri|Attīstības un plānošanas komitejas sēde]]. * 14.09.2013 [[zinas/2013.09.03.skolas_vestures_piemi
2013. gads: 20 Apmeklējumi
da 1935». Biļešu cena Ls 2. * 13.01.2013 plkst. 14.00 Dundagas pilī režisora Aigara Graubas spēlfil... 013 plkst. 13.00 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2013.01.14.2013._gada_17._janvari|Finanšu komitejas sēde]]. ... tēka, ieeja Ls 1. * 19.01.2013 [[/zinas/2013.01.14.deju_koncerts_talsos|Deju lielkoncerts Talsos]]. ... s salonā luterāņu dievkalpojums Pelnu dienā. * 14.02.2013 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2013.02.12.2013.
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2012. gada iepirkumiem: 20 Apmeklējumi
iedāvājumu iesniegšanas termiņš|05.11.2012. plkst.14.00| ^Kontaktpersona|Dundagas novada saimnieciskā ... edāvājumu iesniegšanas termiņš|24.09.2012. plkst. 14.00. | ^Kontaktpersona|Dundagas pils direktore ... edāvājumu iesniegšanas termiņš|03.09.2012. plkst. 14.00. | ^Kontaktpersona|Dundagas pils direktore ... āvājumu iesniegšanas termiņš |06.08.2012. plkst. 14.00 | ^Kontaktpersona|Projektu vadītājs Guntis Kļ
JANVĀRIS: 16 Apmeklējumi
ības un kultūras jautājumu komitejas sēde]]. * 14.01.2012 plkst. 14.00 Dundagas pilī [[:zinas/2011.12.27.tris_grasu_omlete|izrāde «Trīs grašu omlete»]]... zolites_turnirs.pdf|Tuvākas ziņas nolikumā.]] * 14.03.2012 [[zinas/2012.03.14.mazirbes_biblioteka|Mazirbes rokdarbnieču pulciņš «Kamolītis» svin divu ga
No pērnā gada arhīva: 14 Apmeklējumi
//Gunta Abaja \\ projekta vadītāja// ==== 14.IX UZAICINĀJUMS ==== :: Sakarā ar Dundagas pagas... ija| |13.50|Darba grupu rezultātu prezentācijas| |14.10|Noslēguma jautājumi| ==== 25.VII UZAICINĀJU... |Tēma|Pasniedzējs| |02.08.2006. \\ 10.00-13.00 \\ 14.00-17.00 |1.tēma - Kas ir ESF? \\ (ESF plānošana... Andris Kužnieks | |03.08.2006. \\ 10.00-13.00 \\ 14.00-17.00 |Iepazīšanās ar apmācības koncepciju. \\
Paziņojums par Dundagas novada plānošanas dokumentu izstrādi: 12 Apmeklējumi
izstrādāts laikposmā no 24.07.2013. līdz 30.04.2014. Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt Dundag... s stratēģijas dokuments paredzēts laikposmam no 2014. līdz 2030.gadam. Attīstības programmas dokumen... k izstrādāts laikposmā no 2.08.2013. līdz 31.05.2014. Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt Dundag... as programmas dokuments paredzēts laikposmam no 2014. līdz 2020.gadam. Izstrādājot Dundagas novada il
Novada plānošanas dokumenta izstrāde: 12 Apmeklējumi
s dokumentu izstrādā no 24.07.2013. līdz 30.04.2014. Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt Dundag... tības stratēģijas dokuments paredzēts laikam no 2014. līdz 2030. gadam. Attīstības programmas dokumentu izstrādā no 2.08.2013. līdz 31.05.2014. Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt Dundag... stības programmas dokuments paredzēts laikam no 2014. līdz 2020. gadam. Izstrādājot Dundagas novada i
Darba laiks: 12 Apmeklējumi
^Darba laiks ^ |**Laboratorija** |Pirmdien 9.00--14.00 \\ Otrdien 9.00--14.00 \\ Trešdien 11.00--16.00 \\ Ceturtdien 9.00--14.00 | |**Rentgena kabinets**|Pirmdien 9.00--14.00 \\ Trešdien 9.00--17.00 \\ Piektdien 9.00--14.00|
Pasākumu kalendārs: 9 Apmeklējumi
s invalīdiem Dundagas pilī * 03.04.2010 plkst. 14.00 [[zinas:2010.04.01.lieldienas_dundaga|Lieldien... Sibillas diena» pils salonā * 17.04.2010 plkst. 14.00 Kolkas pensionāru padome «Sarma» aicina uz pav... s Dundagas vidusskolā. * 6.05.2010 No 6. V līdz 14. V Ģimenes dienas koncerti Dundagas bērnudārzā. ... uma svētki Dundagā * 31.07.2010 [[zinas:2010.07.14.sporta_dienas_nolikums|Sporta diena Dundagā]]
Kapu svētki: 7 Apmeklējumi
ē, plkst. 12.15 Nevejā, plkst. 13.30 Ošos, plkst. 14.45 Āžos. **14. VII** plkst. 11.00 Vīdalē, plkst. 12.15 Latevē, plkst. 13.30 Kaļķos, plkst. 14.45 Alakstē. **21. VII** plkst. 11.00 Jaundundag... , plkst. 12.15 Pācē, plkst. 13.30 Sumbros, plkst. 14.45 Sabdagās. **4. VIII** plkst. 11.00 Klučos, pl
Iedzīvotāji: 7 Apmeklējumi
, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 3, 7, 8, 12, 10, 23, 14, 17, 17, 21, 10, 17, 21, 20, 14, 23, 19, 25, 24, 28, 24, 25, 22, 15, 28, 13, 13, 24, 21, 21, 23, 30, ... 4, 31, 31, 34, 44, 34, 30, 34, 24, 21, 15, 5, 10, 14, 16, 20, 20, 18, 10, 18, 17, 19, 16 0, 0, 0, 0, ... , 25, 19, 25, 21, 27, 18, 23, 23, 23, 22, 24, 20, 14, 22, 26, 33, 40, 34, 34, 34, 41, 32, 32, 32, 33,
2007. gada iepirkumi: 6 Apmeklējumi
Tūrisma uzņēmēju un interesentu tikšanās: 6 Apmeklējumi
Dundagas novada saistošie noteikumi: 6 Apmeklējumi
Darbosimies plānošanas darbnīcās!: 6 Apmeklējumi
Svētki kaimiņos, Ancē: 6 Apmeklējumi
Saistošās izstādes bibliotēkā: 5 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2011. gada iepirkumiem: 5 Apmeklējumi
Dundagas novada bibliotēkas: 5 Apmeklējumi
Novada domes sēdēs: 5 Apmeklējumi
Kubalu skolas saimniecības ēkas renovācijas un muzeja sētas labiekārtošanas darbu būvuzraudzība: 5 Apmeklējumi
Kapu svētki Dundagas pagastā: 5 Apmeklējumi
Kandidātu sarakstu pieņemšana pašvaldības vēlēšanām: 4 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.10.2009.: 4 Apmeklējumi
Kurzemes dziesmu diena Dundagā 4. VI: 4 Apmeklējumi
Kā lietderīgi izmantot krūmiem aizaugušu zemi: 4 Apmeklējumi
Projektu konkursi 2011: 4 Apmeklējumi
«Iz pils dārgum lād»: 4 Apmeklējumi
Dundagas novada būvvalde: 4 Apmeklējumi
Pils diena «No skrandām līdz mežģīnēm»: 4 Apmeklējumi
Kurzemes dziesmu diena Dundagā: 4 Apmeklējumi
Dundagas novada saistošie noteikumi: 4 Apmeklējumi
Mainīti Kolkas – Talsu – Rīgas autobusi: 4 Apmeklējumi
Projektu rakstītājiem: 4 Apmeklējumi
Pasākumu plāns 2010. gadā: 4 Apmeklējumi
Kapu svētki: 4 Apmeklējumi
Dundagas novada sociālais dienests: 4 Apmeklējumi
Pils diena: 3 Apmeklējumi
Dundagas PII «Kurzemīte»: 3 Apmeklējumi
2013. gada 14. februārī: 3 Apmeklējumi
14. VII jūras svētki Kolkā: 3 Apmeklējumi
2013. gada 14. martā: 3 Apmeklējumi
Deputātu kandidātu pieteikšana: 3 Apmeklējumi
Deputātu kandidātu pieteikšana: 3 Apmeklējumi
Līvu svētki: 3 Apmeklējumi
Pakalpojumi un tirdzniecība: 3 Apmeklējumi
E-prasmju nedēļa: 3 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2010. gada iepirkumiem: 3 Apmeklējumi
2012. gada 14. jūnijā: 3 Apmeklējumi
Jauna projektu konkursu kārta: 3 Apmeklējumi
Putnu dienas klāt!: 3 Apmeklējumi
Kolkas pagasta dzīvojamās mājas viensētas «Otti» plānojums: 3 Apmeklējumi
Jūras svētki Kolkā 13. VII: 3 Apmeklējumi
Dundagas Kultūras pils: 3 Apmeklējumi
Mainīti Kolkas – Talsu – Rīgas autobusi: 3 Apmeklējumi
Kapu svētki 2009: 3 Apmeklējumi
Mākslas skolas panākums: 3 Apmeklējumi
2009. gada oktobrī un novembrī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 14. novembrī: 3 Apmeklējumi
Attīstības programmas sagatavošanas darba grupu sanāksmes: 3 Apmeklējumi
Pašvaldības darba laiks: 3 Apmeklējumi
2013. gada 14. jūnijā: 3 Apmeklējumi
Novada apvienošanās projekta sabiedriskā apspriešana: 2 Apmeklējumi
Kapu svētki: 2 Apmeklējumi
Paldies latiņam! Esi sveicināts, eiro!: 2 Apmeklējumi
Projektu iesniedzējiem: 2 Apmeklējumi
Nākotnes pilsētas spēle: 2 Apmeklējumi
Militārās vēstures mantojums: 2 Apmeklējumi
Mobilais mamogrāfs Dundagā: 2 Apmeklējumi
Sporta svētki: 2 Apmeklējumi
Ziemassvētku dievkalpojumi: 2 Apmeklējumi
Atskaite - Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kuzemē: 2 Apmeklējumi
Svētku noskaņojumā: 2 Apmeklējumi
Jūras svētki 17. jūlijā Kolkas ragā: 2 Apmeklējumi
Fotoizstāde «Purvu noslēpumi»: 2 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada novembrim: 2 Apmeklējumi
Vēlēšanas: 2 Apmeklējumi
Vēlēšanas: 2 Apmeklējumi
Pludmales volejbola I posmā: 2 Apmeklējumi
Šaha čempionāts: 2 Apmeklējumi
Apmācības meža īpašniekiem: 2 Apmeklējumi
Nekustamā īpašuma nodokļa administratores darba laiks: 2 Apmeklējumi
Novembrī Kolkas pamatskolā: 2 Apmeklējumi
Vēstules uz bērza tāss: 2 Apmeklējumi
Zivjsaimniecības veicināšana: 2 Apmeklējumi
Detālplānojumi: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 26.05.2010.: 2 Apmeklējumi
Divi valstu prezidenti Kolkas pagastā!: 2 Apmeklējumi
Bāriņtiesas pakalpojumi: 2 Apmeklējumi
Seminārs: 2 Apmeklējumi
Izsludināta 5. projektu kārta: 2 Apmeklējumi
Būvvalde: 2 Apmeklējumi
Kolkas pagasta pārvaldē: 2 Apmeklējumi
Seminārs par projektu gatavošanu: 2 Apmeklējumi
«Kā veidot un attīstīt veiksmīgu uzņēmējdarbību»: 2 Apmeklējumi
Piemiņas diena: 2 Apmeklējumi
2013. gada 5. decembrī: 2 Apmeklējumi
Piesakieties 6. projektu kārtā!: 2 Apmeklējumi
2006. gada iepirkumi: 2 Apmeklējumi
2009. gada februārī: 2 Apmeklējumi
Unterkunftsmöglichkeiten: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā dežurantu: 2 Apmeklējumi
Accommodation: 2 Apmeklējumi
Sporta diena: 2 Apmeklējumi
Ezeru Spīdolas: 2 Apmeklējumi
Mācības projektu iesniedzējiem: 2 Apmeklējumi
2010. gada pārskats: 2 Apmeklējumi
Pašvaldības policija: 2 Apmeklējumi
Detālplānojuma izstrāde: 2 Apmeklējumi
Projekts «Mazirbes speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana»: 2 Apmeklējumi
Dundagas Mākslas un mūzikas skola: 2 Apmeklējumi
Novada teritorijas plānojums: 2 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa otrajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Attīstības un plānošanas nodaļa: 2 Apmeklējumi
Talka Sīkragā: 2 Apmeklējumi
Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu: 2 Apmeklējumi
2009. gada pārskats: 2 Apmeklējumi
Grāmatu svētki: 2 Apmeklējumi
Aktualitātes lauku uzņēmējiem: 2 Apmeklējumi
Vēlēšanu iecirkņi tautas nobalsošanā: 2 Apmeklējumi
Auto izsole: 2 Apmeklējumi
Lauku attīstības programmas projektu konkursa 5. kārta: 2 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa otrajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā: 2 Apmeklējumi
2012. gada 14. maijā: 2 Apmeklējumi
2011. gada 14. jūlijā: 2 Apmeklējumi
Zivsaimniecības fonda projektu konkursa 4. kārta: 2 Apmeklējumi
Seminārs projektu iesniedzējiem: 1 Apmeklējumi
Lielajā talkā: 1 Apmeklējumi
Jubilejas salidojums Kolkas skolā: 1 Apmeklējumi
Autobusi vasarā: 1 Apmeklējumi
Dundagas luterāņu 10. draudzes dienas: 1 Apmeklējumi
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana: 1 Apmeklējumi
Novadu 10. grāmatu svētki: 1 Apmeklējumi
Ances svētki «12+»: 1 Apmeklējumi
Ūdensapgādes traucējumi: 1 Apmeklējumi
LÄ«võd pivād 2011. LÄ«bieÅ¡u svētki 2011.: 1 Apmeklējumi
9. jūlijā Kolkā Jūras svētki: 1 Apmeklējumi
«Lattelecom» Dundagā: 1 Apmeklējumi
Parakstu vākÅ¡ana: 1 Apmeklējumi
Pils diena: 1 Apmeklējumi
Tikšanās ar kandidātiem: 1 Apmeklējumi
Iedomu spoguļi: 1 Apmeklējumi
Bērnu žūrijā: 1 Apmeklējumi
Lieguma «Kaļķupes ieleja» dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana: 1 Apmeklējumi
Kaļķu skolas izsole: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā pirmsskolas skolotāju: 1 Apmeklējumi
Novadā — cits vadītājs: 1 Apmeklējumi
Valsts ieņēmumu dienesta semināri: 1 Apmeklējumi
Dievkalpojumi Lieldienās: 1 Apmeklējumi
«Benjamiņa. Kā dzÄ«vot modernam cilvēkam»: 1 Apmeklējumi
2009. gada martā: 1 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
Vasaras nometnes: 1 Apmeklējumi
«Latvenergo» dāvanu kartes: 1 Apmeklējumi
VeselÄ«bas pārbaude sievietēm: 1 Apmeklējumi
Otrais «Alfa» kurss: 1 Apmeklējumi
2011. gada janvāra pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
12. IX Dzejas diena Dundagas novadā: 1 Apmeklējumi
Dievkalpojumi Ziemassvētkos: 1 Apmeklējumi
Dievkalpojumi Lieldienās: 1 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada oktobrim: 1 Apmeklējumi
Kontu atvēršana iedzīvotājiem «SEB» un «Swed» bankā: 1 Apmeklējumi
Muzeju nakts Kubalos: 1 Apmeklējumi
Jaunumi SlÄ«teres nacionālā parka administrācijā: 1 Apmeklējumi
Novadnieki: 1 Apmeklējumi
Cilvēkiem!: 1 Apmeklējumi
Strādāsim kopā: 1 Apmeklējumi
Dining facilities: 1 Apmeklējumi
Kaffee: 1 Apmeklējumi
Tavam novadam: 1 Apmeklējumi
«Tā gaidām Lielo dienu»: 1 Apmeklējumi
Cāļi un Gaiļi, kikerigū!: 1 Apmeklējumi
Trīsgrašu omlete: 1 Apmeklējumi
«Cenplēsis 2010»: 1 Apmeklējumi
«Trīs grašu omlete» Kolkas tautas namā: 1 Apmeklējumi
Lauku bloku kartes, 2010: 1 Apmeklējumi
«Kopā ar ģimeni un skolu»: 1 Apmeklējumi
2011. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Meklē pagasta bibliotekāru – gaismas nesēju!: 1 Apmeklējumi
Jauns panākums!: 1 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada decembrim: 1 Apmeklējumi
Novembris Dundagā: 1 Apmeklējumi
Piedāvā atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»: 1 Apmeklējumi
«Vadonis» — video versija: 1 Apmeklējumi
Bērnu tiesību aizsardzība: 1 Apmeklējumi
Eņģeļi pār Dundagu: 1 Apmeklējumi
Afiša martam: 1 Apmeklējumi
Februāra afiša: 1 Apmeklējumi
Un atkal skola sauc...: 1 Apmeklējumi
Februārī Talsu novada muzejā: 1 Apmeklējumi
Vizīte Vālas pašvaldībā Ungārijā: 1 Apmeklējumi
Kolkas pamatskolā: 1 Apmeklējumi
Īpašumā — zemi!: 1 Apmeklējumi
Piekrastes attÄ«stÄ«bai: 1 Apmeklējumi
Par Ziemeļkurzemes piekrastes attÄ«stÄ«bu: 1 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada septembrim: 1 Apmeklējumi
Kapu svētki pagasta kapsētās: 1 Apmeklējumi
Dundagas svētki: 1 Apmeklējumi
Pieteikšanās LU Fonda stipendijai: 1 Apmeklējumi
«Dundadznieka» 2011. gada janvāra pirmajā numurā ...: 1 Apmeklējumi
Sociālie pakalpojumi, to plānošana un organizēšana: 1 Apmeklējumi
Draudzes diena: 1 Apmeklējumi
Dievkalpojumi novadā un kaimiņos: 1 Apmeklējumi
Likteņdārzs Koknesē: 1 Apmeklējumi
Valsts svētkos Kolkā: 1 Apmeklējumi
Projektu vadība, kultūras pieminekļi: 1 Apmeklējumi
Eiropas Savienības pārtikas pakas: 1 Apmeklējumi
Pārtikas produktu komplekti: 1 Apmeklējumi
2009. gada maijā: 1 Apmeklējumi
Ritmiskās mūzikas meistarklase: 1 Apmeklējumi
Prēmija par mūža ieguldījumu Dundagas pagastam: 1 Apmeklējumi
2011. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Steķi”: 1 Apmeklējumi
Rekonstruēs elektropārvades līnijas: 1 Apmeklējumi
Vecāku diena vidusskolā: 1 Apmeklējumi
Ciemos pie fejas: 1 Apmeklējumi
Atkritumu tarifu uzklausīšanas sanāksme: 1 Apmeklējumi
2011. gada 31. maijā: 1 Apmeklējumi
2013. gada 15. janvārī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 21. februārī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 6. decembrī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 11. oktobrī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 29. septembrī: 1 Apmeklējumi
Novada robežas grozīšana: 1 Apmeklējumi
Makulatūras vākšanas konkurss: 1 Apmeklējumi
Cālis un gailis: 1 Apmeklējumi
Pludmales volejbols: 1 Apmeklējumi
28. VII svētki Ancē: 1 Apmeklējumi
Jūras svētku sporta spēļu uzvarētāji: 1 Apmeklējumi
Paldies par Jūras svētkiem!: 1 Apmeklējumi
Stāvlaukums un ceļi Pitragā: 1 Apmeklējumi
Saules un ceriņu pilsētā: 1 Apmeklējumi
Jautrās zvejnieku sporta spēles: 1 Apmeklējumi
Sabiedriskā kārtība maijā: 1 Apmeklējumi
«Līvlist» — 40!: 1 Apmeklējumi
Dundagas bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Sabiedriskā kārtība: 1 Apmeklējumi
Uzvara pusfinālā: 1 Apmeklējumi
Pils diena: 1 Apmeklējumi
2. un 3. VI Slīteres Ceļotāju dienas: 1 Apmeklējumi
2013. gada 16. maijā: 1 Apmeklējumi
2013. gada 18. jūlijā: 1 Apmeklējumi
2012.gada pārskats: 1 Apmeklējumi
2008. gada pārskats: 1 Apmeklējumi
Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» konkurss: 1 Apmeklējumi
Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» konkurss: 1 Apmeklējumi
Dundagas PII «Kurzemīte» noteikumi: 1 Apmeklējumi
Papildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve: 1 Apmeklējumi
2006. gada pārskats: 1 Apmeklējumi
2005. gada pārskats: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā tūrisma pakalpojumu darbinieku: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā: 1 Apmeklējumi
Telpu noma Pils ielā 9: 1 Apmeklējumi
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 2010: 1 Apmeklējumi
Telpu nomas tiesību izsole Kolkas tautas namā: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā tūrisma pakalpojumu darbinieku: 1 Apmeklējumi
Stacijas iela 3: 1 Apmeklējumi
Atvari: 1 Apmeklējumi
Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana: 1 Apmeklējumi
Vārda un uzvārda ieraksta maiņa: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 19.11.2009.: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 27.01.2010.: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.07.2010.: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 22.06.2010.: 1 Apmeklējumi
Informācija: 1 Apmeklējumi
2008. gada iepirkumi: 1 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kolkā: 1 Apmeklējumi
Cenu aptauja par video sižetu uzņemšanu, sagatavošanu un pārraidīšanu: 1 Apmeklējumi
Pašvaldība aicina iesaistīties novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole Kolkas tautas namā: 1 Apmeklējumi
Zemes nomas tiesību izsole īpašuma «Lauksaimniecības zeme pie Dzelmēm» daļai Nr 24: 1 Apmeklējumi
Saules iela 10A nomas izsole: 1 Apmeklējumi
Energoefektivitāte uzņēmējiem: 1 Apmeklējumi
Stafetes skrējiens: 1 Apmeklējumi
Pieminot mūžībā aizgājušos: 1 Apmeklējumi
Rudens novusa turnīra 2. posma rezultāti: 1 Apmeklējumi
Nemainīgās svētku dienas: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss «Nevalstisko organizāciju projektu programmā»: 1 Apmeklējumi
Slīteres nacionālā parka likumprojekts: 1 Apmeklējumi
Detālplānojums īpašumam «Steķi»: 1 Apmeklējumi
Šahs rudenī: 1 Apmeklējumi
Sacensības jūras makšķerēšanā: 1 Apmeklējumi
Skolas vēstures pieminekļos: 1 Apmeklējumi
«Mēs un mūsu sieva»: 1 Apmeklējumi
Izstāde pilī: 1 Apmeklējumi
«Hāgenskalna muzikanti»: 1 Apmeklējumi
«Sarma» aicina uz Rudens balli: 1 Apmeklējumi
Duņdžiņi dejo Taganrogā: 1 Apmeklējumi
«Swedbank»: 1 Apmeklējumi
Krāsainais draudzības mezgls: 1 Apmeklējumi
Ēnos tieslietu ministru Gaidi Bērziņu: 1 Apmeklējumi
Domei 100 dienas: 1 Apmeklējumi
Jūras svētki Kolkā: 1 Apmeklējumi
Laulības reģistrācija: 1 Apmeklējumi
Bērnu žūrija 2008: 1 Apmeklējumi
Mana sociālā atbildība. (My social responsibility): 1 Apmeklējumi
Novada Sporta svētkos: 1 Apmeklējumi
2011.gada pārskats: 1 Apmeklējumi
Senioru dejotāji Kolkā: 1 Apmeklējumi
Mazirbes bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Pateicība: 1 Apmeklējumi
Ietekmes uz vidi novērtējums: 1 Apmeklējumi
SkrÄ«veru saldumi Kolkā: 1 Apmeklējumi
Mākslas un mūzikas skolas izlaidums: 1 Apmeklējumi
Senās uguns nakts: 1 Apmeklējumi
Lauku saimniecību modernizācija: 1 Apmeklējumi
«Sapņu komanda»: 1 Apmeklējumi
2013. gadā GMI līmenis būs Ls 35: 1 Apmeklējumi
Skolēni nezina, kā palīdzēt sev un citiem: 1 Apmeklējumi
Kultūras pieminekļu aizsargjoslas: 1 Apmeklējumi
Galda spēlēs: 1 Apmeklējumi
Lai skan dziesma Kolkā un Dundagā!: 1 Apmeklējumi
Ziemeļkurzemes kamerorķestra koncerts: 1 Apmeklējumi
Gunas Millersones gleznas vidusskolā: 1 Apmeklējumi
Olimpiskās diena: 1 Apmeklējumi
Iespēja Kurzemes jauniešiem: 1 Apmeklējumi
Brīvprātīgie Dundagā: 1 Apmeklējumi
Novusa individuālo spēļu rezultāti: 1 Apmeklējumi
Ziemassvētku koncerts: 1 Apmeklējumi
Neturēsim neesošas ēkas!: 1 Apmeklējumi
Ceļojošā izstāde bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Ceturtdienās «Swedbank» Dundagas bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
a/s «Swedbank» izbraukumi: 1 Apmeklējumi
Robežām jābūt kārtībā: 1 Apmeklējumi
Nometne bērniem invalīdiem: 1 Apmeklējumi
Pludmales volejbols: 1 Apmeklējumi
Piensaimniekiem ministrijas augstākais apbalvojums!: 1 Apmeklējumi
Līvu svētki: 1 Apmeklējumi
Pulkstenis ir uzvilkts!: 1 Apmeklējumi
Bezmaksas pārtikas produktu izdale: 1 Apmeklējumi
Kino: 1 Apmeklējumi
Leģionāru piemiņas diena: 1 Apmeklējumi
Pašvaldības darba laiks: 1 Apmeklējumi
Būvniecības ieceres publiskā apspriešana: 1 Apmeklējumi
Atkritumu apsaimniekošana: 1 Apmeklējumi
SEB bankas izbraukums maijā: 1 Apmeklējumi
Mācības par augu aizsardzības līdzekļiem: 1 Apmeklējumi
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki