Meklēšana

Te vari redzēt meklēšanas rezultātus.

Atrasts

Atbilstošās lapas:

2011. gads: 160 Apmeklējumi
ro pa tālruni 26563742. * 27.01.2011 plkst. 18.00 Dundagas pilī teātra studijas «Dundaga» pasaku iz... as notika tā...» . * 21.01.2011 Kolkā plkst. 19.00 uz dančiem ielūdz «Tals’ Trimiš». * 24.01.2011 ... ei vakarējot izteiktas» * 28.01.2011 plkst. 18.00 Kolkas tautas namā «Dažas Ernesta Dinsberga domas... rbi jāgādā katram pašam. * 04.02.2011 plkst. 15.00 Kolkas skolā mācību un pieredzes apmaiņas kursi
2013. gads: 134 Apmeklējumi
= ===== Janvāris ===== * 04.01.2013 plkst. 11.00 Dundagas pilī [[zinas/2013.01.02.multenes|animāci... a «Multenītes sniegā»]]. * 04.01.2013 plkst. 16.00 pilī [[zinas/2012.12.27.uznemejiem|Novada uzņēmēj... 0|Domes ārkārtas sēde]]. * 12.01.2013 plkst. 17.00 Kolkas tautas namā režisora Aigara Graubas spēl... 1935». Biļešu cena Ls 2. * 13.01.2013 plkst. 14.00 Dundagas pilī režisora Aigara Graubas spēlfilma
2012. gads: 116 Apmeklējumi
= ===== JŪLIJS ===== * 01.07.2012 plkst. 16.00 Dundagas parkā «Eiropiādes» koncerts, piedalās de... trīs radu tautu spēles]]. * 12.07.2012 plkst 9.00 [[/pasvaldiba/sedes_zinas/2012.07.10.2012._gada_1... utājumu komitejas sēde]]. * 12.07.2012 plkst 13.00 [[/pasvaldiba/sedes_zinas/2012.07.10.2012._gada_1... rkevica piemiņas kauss». * 21.07.2012 plkst. 17.00 Mazirbes luterāņu baznīcā koncerts «Vasaras harmo
JANVĀRIS: 111 Apmeklējumi
utājumu komitejas sēde]]. * 11.01.2012 plkst. 9.00 [[/pasvaldiba/sedes_zinas/2012.01.06.2012._gada_... nošanas komitejas sēde]]. * 12.01.2012 plkst. 9.00 [[/pasvaldiba/sedes_zinas/2012.01.10.2012._gada_1... ājumu komitejas sēde]]. * 14.01.2012 plkst. 14.00 Dundagas pilī [[:zinas/2011.12.27.tris_grasu_omle... grāfiju izstāde «Putni». * 19.01.2012 plkst. 13.00 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2012.01.16.2012._gada_1
2013.gads: 107 Apmeklējumi
ībiešu svētki Mazirbē]]. * 08.08.2013 plkst. 19.00 **Mazirbes tautas namā muzicē Julgī Stalte. Visi ... Latvijai» mūsu novadā]]. * 17.08.2013 plkst. 10.00 Mazirbē novada atklātā čempionāta pludmales volejbolā 3. posms * 24.08.2013 plkst. 10.00 Dundagā novada atklātā čempionāta pludmales volej... ts|Senās uguns nakts]]. * 12.08.2013 plkst. 10.00 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2013.08.08.2013._gada_1
Pasākumu kalendārs: 70 Apmeklējumi
. ===== FEBRUĀRIS ===== * 4.02.2010 plkst. 13.00 pilī dokumentāla filma par Afganistānu. Tikšanās ... svētki. Noslēgumā balle. * 13.02.2010 plkst. 18.00 pilī Dundagas amatierteātra izrāde «Aijā, žūžū, bērns kā lācis». * 13.02.2010 plkst. 21.00 pilī Valentīndienas balle. * 17.02.2010 pulksten 18.00 Kolkas tautas namā tikšanās ar Dundagas novada d
2008. gada iepirkumi: 62 Apmeklējumi
====== 2008. gada iepirkumi ====== =====Informācijas komunikāciju tehnoloģiju iepirkums===== |Izsludināšanas datums|23.12.2008. | |Identifikācijas Nr.|DPP-2008/44 | |Iepirkuma priekšmets |5 datorkomplekti bez monitoriem un 2 ... ni, WLAN rūters | |Paredzamā līgumcena |Ls 3178,00 (bez PVN) | |Piedāvājumu iesniegšanas termiņš |
Pakalpojumi: 47 Apmeklējumi
a nodeva Dundagas novada iedzīvotājiem | Ls 4,00| ^Pacienta nodeva citu novadu iedzīvotājiem | Ls 5,00| ^Pacientu naktsmītne no plkst. 18.00 līdz 9.00 | Ls 2,25| Par ievietošanu dienas stacionārā ar viesnīcas pakalpojumiem lūdzu sazināties
No pērnā gada arhīva: 44 Apmeklējumi
=== | {{:logo:sf.jpeg?120|SF}} {{:logo:es.jpg?100|ES}} {{:logo:sif.png?340|SIF}} | |**Projekts saņ... deputātus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus 2006.gada 22.septembrī uz Informatīvi - analītisko se... jumam pagastā», Dundagā, Pilī kolonu zālē, pl. 10.00 Dienas kārtībā: |10.00|Semināra atklāšana| |10.05|Eiropas Sociālais fonds un tā prioritātes jaunajā
Dundagas novada sociālais dienests: 41 Apmeklējumi
Nodokļu maksātāja \\ reģistrācijas numurs |LV90009115209| ^ Adrese | Talsu iela 7, Dundaga, Dun... s, LV-3270 | ^ Kontakti | Tālrunis/fakss 63200803, \\ mobilais tālrunis 26618686 \\ | ^ E-pas... ā dienestā, Talsu ielā 7, Dundagā \\ Pirmdienās 8.00-12.00, 13.00-18.00 \\ Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.00-12.00, 13.00-17.00 \\ Piektdienās 8.00
Pašvaldības darba laiks: 39 Apmeklējumi
ils ielā 14 darba laiks: |pirmdienās | plkst. 8.00--12.00 un 13.00--18.00 | |otrdienās, trešdienās, ceturtdienās | plkst. 8.00--12.00 un 13.00--17.00 | |piektdienās
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2012. gada iepirkumiem: 36 Apmeklējumi
ada domes 2012. gada iepirkumiem ====== **no Ls\ 3000 saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹\ pantu*... āvājumu iesniegšanas termiņš|05.11.2012. plkst.14.00| ^Kontaktpersona|Dundagas novada saimnieciskā die... pirkuma līgumu ar SIA "Kalnavoti DG" par Ls 1780,00 bez PVN; 3. un 4. daļā slēgt iepirkuma līgumu ar SIA "Stiga RM" par Ls 1795,00 bez PVN 5., 6. un 7. daļā slēgt līgumu ar SIA "Du
Dundagas novada bibliotēkas: 35 Apmeklējumi
lise3i.asp | Kurzemes virtuālais kopkatalogs]] 2007.gada decembrī Latvijas Bibliotēku padome visas 5... kas statusu. {{ bibl:bibliotekas_fasade.jpg?200|Ieeja bibliotēkā}} ==== Dundagas novada Centrālā... iena \\ Trešdiena \\ Ceturtdiena \\ Piektdiena|10.00 -- 18.00 | |Katra mēneša pirmajā ceturtdienā| 10.00 -- 14.00 spodrības stundas\\ pēc plkst. 14.00 ap
Putnu dienas klāt!: 35 Apmeklējumi
_biedr.jpg?80}} {{ logo:cemex_putnu_dienas.jpg?200}} **Latvijas Ornitoloģijas biedrība, «Cemex» un ... Mazās skolas» Saules ielā 8. Izbraukšana plkst. 9.00, atgriešanās plkst. 12.00. Pieteikšanās: Andra Ratkeviča, tālr. 28385025. **Pūču klausīšanās ekskurs... u pa naksnīgiem Rīgas parkiem. Tikšanās plkst. 20.00 pie Rīgas Latviešu biedrības nama Merķeļa ielā 13
Darba laiks: 34 Apmeklējumi
Sociālais darbs: 28 Apmeklējumi
Sociālā rehabilitācija: 28 Apmeklējumi
Vēlēšanas: 27 Apmeklējumi
«Iz pils dārgum lād»: 27 Apmeklējumi
Attīstības un plānošanas nodaļa: 25 Apmeklējumi
Vēlēšanas: 25 Apmeklējumi
9. jūlijā Kolkā Jūras svētki: 24 Apmeklējumi
Kubalu skolas saimniecības ēkas renovācijas un muzeja sētas labiekārtošanas darbu būvuzraudzība: 23 Apmeklējumi
Sporta svētki: 22 Apmeklējumi
Dievkalpojumi Lieldienās: 22 Apmeklējumi
Vēlēšanu iecirkņi tautas nobalsošanā: 22 Apmeklējumi
14. VII jūras svētki Kolkā: 21 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2010. gada iepirkumiem: 20 Apmeklējumi
Ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijās bērniem: 20 Apmeklējumi
Kapu svētki: 19 Apmeklējumi
Dievkalpojumi novadā un kaimiņos: 19 Apmeklējumi
Dievkalpojumi Lieldienās: 18 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada novembrim: 17 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2013. gada iepirkumiem: 17 Apmeklējumi
Deputātu kandidātu pieteikšana: 16 Apmeklējumi
Deputātu kandidātu pieteikšana: 16 Apmeklējumi
Parakstu vākÅ¡ana: 16 Apmeklējumi
Kandidātu sarakstu pieņemšana pašvaldības vēlēšanām: 16 Apmeklējumi
Pils diena «No skrandām līdz mežģīnēm»: 15 Apmeklējumi
1. VI vēlēsim novada domi!: 15 Apmeklējumi
Kurzemes dziesmu diena Dundagā: 15 Apmeklējumi
Svētki kaimiņos, Ancē: 15 Apmeklējumi
Kurzemes dziesmu diena Dundagā 4. VI: 15 Apmeklējumi
Jūras svētki 17. jūlijā Kolkas ragā: 15 Apmeklējumi
Atkritumu apsaimniekošana: 15 Apmeklējumi
Līvu svētki: 15 Apmeklējumi
Kapu svētki: 14 Apmeklējumi
Viesu nams "Krūziņi": 14 Apmeklējumi
Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana: 14 Apmeklējumi
Dzimšanas fakta, paternitātes reģistrācija: 14 Apmeklējumi
Miršanas reģistrēšana: 14 Apmeklējumi
2007. gada iepirkumi: 14 Apmeklējumi
Dzimtsarakstu nodaļa: 14 Apmeklējumi
Vārda un uzvārda ieraksta maiņa: 14 Apmeklējumi
Laulības reģistrācija: 14 Apmeklējumi
Novadu 10. grāmatu svētki: 14 Apmeklējumi
Jūras svētki Kolkā 13. VII: 13 Apmeklējumi
28. VII svētki Ancē: 13 Apmeklējumi
Novada plānošanas dokumenta izstrāde: 12 Apmeklējumi
Īpašumā — zemi!: 12 Apmeklējumi
Kaffee: 12 Apmeklējumi
Paziņojums par Dundagas novada plānošanas dokumentu izstrādi: 12 Apmeklējumi
Tūrisma uzņēmēju un interesentu tikšanās: 11 Apmeklējumi
Nekustamā īpašuma nodokļa administratores darba laiks: 11 Apmeklējumi
Piedāvā atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»: 11 Apmeklējumi
Dundagas svētki: 11 Apmeklējumi
Kapu svētki Dundagas pagastā: 11 Apmeklējumi
«Kā veidot un attīstīt veiksmīgu uzņēmējdarbību»: 11 Apmeklējumi
Atkritumu apsaimniekošana: 11 Apmeklējumi
Mazvakriņs Kubal skole: 11 Apmeklējumi
Dievkalpojumi Ziemassvētkos: 11 Apmeklējumi
Pārdod auto: 11 Apmeklējumi
Pašvaldības darba laiks: 10 Apmeklējumi
Elektrības norēķinu kartes: 10 Apmeklējumi
Šaha čempionāts: 10 Apmeklējumi
Februāra afiša: 10 Apmeklējumi
Ances svētki «12+»: 10 Apmeklējumi
Pils diena: 10 Apmeklējumi
2009. gada oktobrī un novembrī: 10 Apmeklējumi
Pasaku namiņš: 10 Apmeklējumi
Ziemassvētku dievkalpojumi: 10 Apmeklējumi
Sociālais dienests informē: 10 Apmeklējumi
Dundagas luterāņu 10. draudzes dienas: 10 Apmeklējumi
Seminārs: 9 Apmeklējumi
Brīvprātīgo darbs: 9 Apmeklējumi
2009. gada maijā: 9 Apmeklējumi
Afiša februārī: 9 Apmeklējumi
Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu: 9 Apmeklējumi
Tehniskā apskate traktortehnikai: 9 Apmeklējumi
Militārās vēstures mantojums: 9 Apmeklējumi
Bezmaksas ekskursijas Ziemeļkurzemē: 9 Apmeklējumi
Zivjsaimniecības veicināšana: 9 Apmeklējumi
Grāmatu svētki: 9 Apmeklējumi
Kapu svētki pagasta kapsētās: 8 Apmeklējumi
Slīteres nacionālā parka likumprojekts: 8 Apmeklējumi
2009. gada aprīlī: 8 Apmeklējumi
Saskaņošana koku ciršanai ārpus meža zemes: 8 Apmeklējumi
Dundagas novada būvvalde: 8 Apmeklējumi
Bāriņtiesas pakalpojumi: 8 Apmeklējumi
Nesauksim bez vajadzības «ātros»!: 8 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2011. gada iepirkumiem: 8 Apmeklējumi
Bezmaksas pārtikas produktu izdale: 8 Apmeklējumi
Muzeju nakts Kubalos: 8 Apmeklējumi
Parakstu vākšana: 8 Apmeklējumi
Lauku attÄ«stÄ«bas speciālists: 8 Apmeklējumi
Summer Feeling: 7 Apmeklējumi
Hāniešu–setu–līvu spēles: 7 Apmeklējumi
Attīstības programmas sagatavošanas darba grupu sanāksmes: 7 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada decembrim: 7 Apmeklējumi
Senās uguns nakts: 7 Apmeklējumi
Kā lietderīgi izmantot krūmiem aizaugušu zemi: 7 Apmeklējumi
Minhauzens 2013: 7 Apmeklējumi
LÄ«võd pivād 2011. LÄ«bieÅ¡u svētki 2011.: 7 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada septembrim: 7 Apmeklējumi
Viss par ķirbi: 7 Apmeklējumi
E-prasmju nedēļa: 7 Apmeklējumi
Novada apvienošanās projekta sabiedriskā apspriešana: 6 Apmeklējumi
Bezmaksas pārtikas produktu izdale: 6 Apmeklējumi
Accommodation: 6 Apmeklējumi
Darbosimies plānošanas darbnīcās!: 6 Apmeklējumi
Dundaga Tourist Information Centre: 6 Apmeklējumi
Touristeninformation: 6 Apmeklējumi
Finansējuma piesaiste mikrouzņēmumiem: 6 Apmeklējumi
«Summer Feeling»: 6 Apmeklējumi
«No sirds uz sirdi»: 6 Apmeklējumi
Eiropas Savienības pārtikas pakas: 6 Apmeklējumi
Interešu pulciņi: 6 Apmeklējumi
Ēnos tieslietu ministru Gaidi Bērziņu: 6 Apmeklējumi
Sporta diena: 6 Apmeklējumi
Līvu svētki: 6 Apmeklējumi
Jubilejas salidojums Kolkas skolā: 6 Apmeklējumi
Izziņa par deklarēto dzīvesvietu: 6 Apmeklējumi
Kapu svētki: 6 Apmeklējumi
Darbalaiks: 6 Apmeklējumi
«Latvenergo» dāvanu kartes: 6 Apmeklējumi
A/s «Latvenergo» sociālā atbalsta kampaņa: 6 Apmeklējumi
Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un projektu ieviešanas nodaļa: 6 Apmeklējumi
Apmācības meža īpašniekiem: 6 Apmeklējumi
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem: 6 Apmeklējumi
Papilduzņemšana Dundagas Mākslas un mūzikas skolā: 6 Apmeklējumi
Uzņem jaunus audzēkņus: 6 Apmeklējumi
Un atkal skola sauc...: 5 Apmeklējumi
Kursi Talsu Pieaugušo izglītības centrā: 5 Apmeklējumi
Pils svētki: 5 Apmeklējumi
Tikšanās ar kandidātiem: 5 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada oktobrim: 5 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.10.2009.: 5 Apmeklējumi
Domes sēdē 24.02.2010.: 5 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.04.2010.: 5 Apmeklējumi
Aktualitātes lauku uzņēmējiem: 5 Apmeklējumi
Izrāde HENRIJS VIII: 5 Apmeklējumi
Mainīti Kolkas – Talsu – Rīgas autobusi: 5 Apmeklējumi
Sniegtie pakalpojumi: 5 Apmeklējumi
Jauna projektu konkursu kārta: 5 Apmeklējumi
2009. gada martā: 5 Apmeklējumi
Olimpiskās diena: 5 Apmeklējumi
Eiropas kultūras mantojuma dienās: 5 Apmeklējumi
ElektrÄ«bas norēķina kartes: 5 Apmeklējumi
Skolas vēstures pieminekļos: 5 Apmeklējumi
Afiša martam: 5 Apmeklējumi
2012.gada pārskats: 5 Apmeklējumi
Telpu nomas maksas Dundagas pilī: 5 Apmeklējumi
Projektu konkursi 2011: 5 Apmeklējumi
Novembris Dundagā: 5 Apmeklējumi
Hokeja sacensības Dundagā: 5 Apmeklējumi
«Cemex» Putnu dienas Kolkasragā: 5 Apmeklējumi
Fotoportretu stāsti: 5 Apmeklējumi
Seminārs lauku uzņēmējiem: 5 Apmeklējumi
Izstāde «Lieldienu raibumi»: 4 Apmeklējumi
Pieminot mūžībā aizgājušos: 4 Apmeklējumi
SEB bankas izbraukums maijā: 4 Apmeklējumi
Putni un koki: 4 Apmeklējumi
Mainīti Kolkas – Talsu – Rīgas autobusi: 4 Apmeklējumi
Kārtības policijas nodaļas darbinieki: 4 Apmeklējumi
Atkritumu apsaimniekošana: 4 Apmeklējumi
Pašvaldības policija: 4 Apmeklējumi
Novada domes speciālistu pieņemšanas organizēšana Kolkas pagastā: 4 Apmeklējumi
Brilles par velti: 4 Apmeklējumi
Zemes ierīcības projekta izskatīšana un apstiprināšana: 4 Apmeklējumi
Dabas aizsardzības pārvalde iet tautās: 4 Apmeklējumi
gramatvediba: 4 Apmeklējumi
Ledus diskotēka: 4 Apmeklējumi
Liliju izstāde: 4 Apmeklējumi
Zobārsts: 4 Apmeklējumi
Adreses piešķiršana, maiņa vai likvidācija: 4 Apmeklējumi
Ziemassvētku pasākumi mākslas un mūzikas skolā: 4 Apmeklējumi
Iesnieguma izskatīšana par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu: 4 Apmeklējumi
Lēmuma par atļauju sadalīt īpašumu bez zemes ierīcības projekta izstrādes izsniegšana: 4 Apmeklējumi
Nosaukuma piešķiršana nekustamajam īpašumam: 4 Apmeklējumi
Lēmuma par zemes ierīcības projekta nepieciešamību un nosacījumu zemes ierīcības projektam izsniegšana: 4 Apmeklējumi
Noslēpumainības apvītā «Leģendu nakts»: 4 Apmeklējumi
Norēķini par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu: 4 Apmeklējumi
Kapu svētki 2009: 4 Apmeklējumi
«Bērziņš JEB izejas nav»: 4 Apmeklējumi
Latvenergo atbalsts: 4 Apmeklējumi
Kolkas pagasta pārvaldē: 4 Apmeklējumi
Teātra izrāde Kolkā: 4 Apmeklējumi
Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu: 4 Apmeklējumi
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma noteikšana represētām personām: 4 Apmeklējumi
Darba laiks 28. II un 1. III: 4 Apmeklējumi
Ezeru Spīdolas: 4 Apmeklējumi
Auto mazgātava un riepu serviss: 4 Apmeklējumi
Īpašuma iznomāšana: 4 Apmeklējumi
Unterkunftsmöglichkeiten: 4 Apmeklējumi
SEB bankas konsultācijas: 4 Apmeklējumi
Kontu atvēršana iedzīvotājiem «SEB» un «Swed» bankā: 4 Apmeklējumi
Pārtikas pakas: 4 Apmeklējumi
Informācija: 4 Apmeklējumi
Izņemsim pārtikas pakas!: 4 Apmeklējumi
Projektu rakstītājiem: 4 Apmeklējumi
Kolkas pamatskolā: 4 Apmeklējumi
Pārtikas produktu komplekti: 4 Apmeklējumi
Rūpnieciskās zvejas tiesību noma: 4 Apmeklējumi
Brīvprātīgie Dundagā: 4 Apmeklējumi
Novembrī Kolkas pamatskolā: 4 Apmeklējumi
Talantu koncerts: 4 Apmeklējumi
Putnu dienas Šlīterē: 4 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada janvārim un februārim: 4 Apmeklējumi
Putnu dienas: 4 Apmeklējumi
18. novembrī Kolkā: 4 Apmeklējumi
Valsts svētkos Kolkā: 4 Apmeklējumi
Muzeju nakts 2013: 4 Apmeklējumi
Tikšanās ar deputātu kandidātiem: 4 Apmeklējumi
Latvijas Avīze: 4 Apmeklējumi
2009. gada jūnijā: 4 Apmeklējumi
Latvijas Kokļu dienas «JÅ«rmala 2010»: 4 Apmeklējumi
Pils diena: 4 Apmeklējumi
Starptautiska izstāde «Rāmavā»: 4 Apmeklējumi
Auto izsole: 3 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kolkā: 3 Apmeklējumi
Kaļķu skolas izsole: 3 Apmeklējumi
Mācību gada sākums Kolkā: 3 Apmeklējumi
Neatliksim naudas lietas uz gadu miju!: 3 Apmeklējumi
«Sapņu komanda»: 3 Apmeklējumi
Deju koncerts Talsos: 3 Apmeklējumi
Detālplānojuma izstrāde: 3 Apmeklējumi
Kultūrkapitāla fonda projektu konkursi: 3 Apmeklējumi
Sacensības jūras makšķerēšanā: 3 Apmeklējumi
Sporta spēles Kolkā: 3 Apmeklējumi
Līgošana Ancē: 3 Apmeklējumi
Kino diena: 3 Apmeklējumi
Cenu aptauja par video sižetu uzņemšanu, sagatavošanu un pārraidīšanu: 3 Apmeklējumi
Igo koncerts: 3 Apmeklējumi
Valsts svētkos: 3 Apmeklējumi
Balle kaimiņos, Ancē: 3 Apmeklējumi
Lieguma «Kaļķupes ieleja» dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana: 3 Apmeklējumi
Valentīndiena: 3 Apmeklējumi
Velomaratona noslēgums: 3 Apmeklējumi
Konkurss «Dundagas suvenīrs»: 3 Apmeklējumi
LDC mācības: 3 Apmeklējumi
Decembrī bibliotēkā: 3 Apmeklējumi
LÅ«gÅ¡ana pie jÅ«ras: 3 Apmeklējumi
Dundagas PII «Kurzemīte»: 3 Apmeklējumi
Jaunā dome sāk darbu: 3 Apmeklējumi
Eņģeļi pār Dundagu: 3 Apmeklējumi
Kaimiņos, Ances kultūras namā: 3 Apmeklējumi
Jāņi: 3 Apmeklējumi
Leģionāru piemiņas diena: 3 Apmeklējumi
Vecajā gadā: 3 Apmeklējumi
Valsts ieņēmumu dienesta semināri: 3 Apmeklējumi
Projektu vadība, kultūras pieminekļi: 3 Apmeklējumi
VSPC pieņems ginekologi: 3 Apmeklējumi
Kā turpmāk skatīsimies televīziju?: 3 Apmeklējumi
Liliju svētki: 3 Apmeklējumi
Draudzes diena: 3 Apmeklējumi
Lieldienas: 2 Apmeklējumi
Salidojums Dinsberga skolā: 2 Apmeklējumi
DMMS izlaidums: 2 Apmeklējumi
Orientēšanās sacensības: 2 Apmeklējumi
Izsniegs lauku bloku kartes: 2 Apmeklējumi
Atceroties Baltijas ceļu: 2 Apmeklējumi
Grāmatu tirdzniecība: 2 Apmeklējumi
Grāmatu tirdzniecība: 2 Apmeklējumi
Rubeņa kauss futbolā 7:7: 2 Apmeklējumi
a/s «Swedbank» izbraukumi: 2 Apmeklējumi
«No sirds uz sirdi»: 2 Apmeklējumi
Atvērto durvju diena Jūrmalas profesionālajā vidusskolā: 2 Apmeklējumi
Ceturtdienās «Swedbank» Dundagas bibliotēkā: 2 Apmeklējumi
Grāmatu tirdzniecība: 2 Apmeklējumi
Andra Bērziņa koncerts: 2 Apmeklējumi
Ūdensapgādes traucējumi: 2 Apmeklējumi
Valsts svētkos Kolkā: 2 Apmeklējumi
Par Ziemeļkurzemes piekrastes attÄ«stÄ«bu: 2 Apmeklējumi
Valsts svētkos Dundagā: 2 Apmeklējumi
Lielā talka: 2 Apmeklējumi
Å lÄ«teres bāka aicina: 2 Apmeklējumi
AfiÅ¡a: 2 Apmeklējumi
Bērnu tiesību aizsardzība: 2 Apmeklējumi
Zobārsts: 2 Apmeklējumi
Valsts svētkos: 2 Apmeklējumi
6. II dome bez elektrības: 2 Apmeklējumi
Iedomu spoguļi: 2 Apmeklējumi
Higiēna pārtikas uzņēmumā: 2 Apmeklējumi
Februārī Talsu novada muzejā: 2 Apmeklējumi
Dzejas izrāde «Sibillas diena»: 2 Apmeklējumi
«Benjamiņa. Kā dzÄ«vot modernam cilvēkam»: 2 Apmeklējumi
Dundagas 4. «Alfa» kurss jauniešiem: 2 Apmeklējumi
Paziņojums par iepirkumu «Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve Jaundundagā un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Dundagā»: 2 Apmeklējumi
Varis Vētra koncertēs Kolkā!: 2 Apmeklējumi
Paziņojums par iepirkumu «Dzeramā ūdens ieguve un attīrīšanas iekārtas Dundagā un Jaundundagā»: 2 Apmeklējumi
Egles iedegšana: 2 Apmeklējumi
Lernen Sie Dundaga kennen!: 2 Apmeklējumi
Angļu valodas kursi: 2 Apmeklējumi
Nacionālais parks talkā: 2 Apmeklējumi
Ceturtdienās «Swedbank» Dundagas bibliotēkā: 2 Apmeklējumi
SanākÅ¡ana par tÅ«rismu: 2 Apmeklējumi
Ēku siltināšana: 2 Apmeklējumi
Klāt «Cālis» un «Gailis»!: 2 Apmeklējumi
Sporta dienas nolikums un programma: 2 Apmeklējumi
Lauku bloku kartes, 2010: 2 Apmeklējumi
«Trīs grašu omlete» Kolkas tautas namā: 2 Apmeklējumi
Novadā — cits vadītājs: 2 Apmeklējumi
Vietējie sludinājumi: 2 Apmeklējumi
Lauku bloku kartes, 2011: 2 Apmeklējumi
«Swedbank»: 2 Apmeklējumi
Nāc sadziedāt!: 2 Apmeklējumi
«Mazā Eiropiāde» atkal Dundagā: 2 Apmeklējumi
Projekts «Mazirbes speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana»: 2 Apmeklējumi
1. XII a/s «Swedbank» Dundagā: 2 Apmeklējumi
Grāmatu tirdziņš Dundagas bibliotēkā: 2 Apmeklējumi
Ciku–caku–caku...: 2 Apmeklējumi
«Sarma» aicina uz Rudens balli: 2 Apmeklējumi
UNESCO nedēļas pasākumi Talsu novada muzejā: 2 Apmeklējumi
Leģendu nakts: 2 Apmeklējumi
Lāčplēša diena Kolkā: 2 Apmeklējumi
Salidojums Kolkas mūzikas skolā: 2 Apmeklējumi
Pašvaldība pateicas: 2 Apmeklējumi
Inovāciju diena Talsos: 2 Apmeklējumi
Būvvalde: 2 Apmeklējumi
Tautas deju kolektīvs «Dun-dang»: 2 Apmeklējumi
Pansija «Jaundundaga»: 2 Apmeklējumi
Lieldienās: 2 Apmeklējumi
Novada uzņēmumi: 2 Apmeklējumi
«Ar mīlestības pinekļiem»: 2 Apmeklējumi
«Lattelecom» Dundagā: 2 Apmeklējumi
Bibliotekārie, bibliogrāfiskie un informacionālie pakalpojumi, pieeja internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem: 2 Apmeklējumi
Mācības uzņēmējdarbībā: 2 Apmeklējumi
Donoru diena: 2 Apmeklējumi
Piedāvā darbu: 2 Apmeklējumi
Sievietes, pārbaudiet veselību!: 2 Apmeklējumi
Domei 100 dienas: 2 Apmeklējumi
2009. gada februārī: 2 Apmeklējumi
«Zaļie pipari» un draugi: 2 Apmeklējumi
«Hāgenskalna muzikanti»: 2 Apmeklējumi
Robežām jābūt kārtībā: 2 Apmeklējumi
2012. gada 11. oktobrī: 2 Apmeklējumi
Pašvaldība aicina iesaistīties novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādē: 2 Apmeklējumi
Kubalu skola-muzejs: 2 Apmeklējumi
2011. gada 15. septembrī: 2 Apmeklējumi
26. V talka Mazirbē: 2 Apmeklējumi
Lauku attīstības programmas projektu konkursa 5. kārta: 2 Apmeklējumi
2013. gada 14. novembrī: 2 Apmeklējumi
Zivsaimniecības fonda projektu konkursa 4. kārta: 2 Apmeklējumi
Izrāde «Aivaru gaidot» Kolkā: 2 Apmeklējumi
2012. gada 8. novembrī: 2 Apmeklējumi
19. V Kubalu skolas-muzeja nakts: 2 Apmeklējumi
2012. gada 13. septembrī: 2 Apmeklējumi
Miķeļdiena Kolkā: 2 Apmeklējumi
Kafija ar politiķiem: 2 Apmeklējumi
2011. gada 13. oktobrī: 2 Apmeklējumi
Mazie iepirkumi: 2 Apmeklējumi
Ūdens tarifi Kolkā: 2 Apmeklējumi
Dzīvesvietas izziņas: 2 Apmeklējumi
Izsludināta 5. projektu kārta: 2 Apmeklējumi
Piesakieties 6. projektu kārtā!: 2 Apmeklējumi
Dundagas PII «Kurzemīte» noteikumi: 2 Apmeklējumi
Atkritumu apglabāšanas tarifi: 2 Apmeklējumi
2013. gada 5. decembrī: 2 Apmeklējumi
Grāmata «Lībiešu krasta stāsti»: 2 Apmeklējumi
2013. gada 10. janvārī: 2 Apmeklējumi
Ieskats Kubalu skolas sētas vēsturē: 2 Apmeklējumi
Konsultāciju un rakstisku izziņu sniegšana par muzeja krājumu: 2 Apmeklējumi
Kubalu skolas – muzeja krājuma izmantošana: 2 Apmeklējumi
Seminārs par projektu gatavošanu: 2 Apmeklējumi
2013. gada 14. martā: 2 Apmeklējumi
Velomaratons «Barona taka» aicina!: 2 Apmeklējumi
2013. gada 21. februārī: 2 Apmeklējumi
2013. gada 14. februārī: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 26.05.2010.: 2 Apmeklējumi
Kubalu skolas – muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate: 2 Apmeklējumi
Tematisku ekskursiju vadīšana: 2 Apmeklējumi
Uzziņu sniegšana par Dundagas novada apvidus vēsturi: 2 Apmeklējumi
Dundagas koris Latgalē: 2 Apmeklējumi
2013. gada 11. aprīlī: 2 Apmeklējumi
Zemes nomas tiesību izsole īpašuma «Lauksaimniecības zeme pie Dzelmēm» daļai Nr 24: 2 Apmeklējumi
Dārzeņi un garšaugi veselīgam uzturam: 2 Apmeklējumi
SEB bankas konsultācijas ceturtdienās: 2 Apmeklējumi
Tematisku lekciju sagatavošana un vadīšana: 2 Apmeklējumi
Grāmatu tirdzniecība: 2 Apmeklējumi
2012. gada 6. decembrī: 2 Apmeklējumi
21. VIII iepērcies skolai!: 2 Apmeklējumi
2011. gada 20. oktobrī: 2 Apmeklējumi
Projektu iesniedzējiem: 2 Apmeklējumi
2012. gada 14. jūnijā: 2 Apmeklējumi
2012. gada 8. martā: 2 Apmeklējumi
«Cik spēka, lasi grāmatas!»: 2 Apmeklējumi
Jaunā Bībeles tulkojuma atvēršana: 2 Apmeklējumi
2013. gada 9. maijā: 2 Apmeklējumi
Sacensības galda spēlēs: 2 Apmeklējumi
Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» konkurss: 2 Apmeklējumi
Kolkas galda tenisistiem un novusistiem: 2 Apmeklējumi
Ziemassvētku izstādē un tirdziņā: 2 Apmeklējumi
2013. gada 16. maijā: 2 Apmeklējumi
Paziņojums par tarifa projektu: 2 Apmeklējumi
2012. gada 12. aprīlī: 2 Apmeklējumi
Mācības internetbankas lietošanā: 2 Apmeklējumi
Projektēšanas un autoruzraudzības darbi «Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijai un paplašināšanai» Kolkas ciemā: 2 Apmeklējumi
Cālis un gailis: 2 Apmeklējumi
2013. gada 12. septembrī: 2 Apmeklējumi
2012. gada 10. maijā: 2 Apmeklējumi
«Nulles» deklarācijas: 2 Apmeklējumi
«Mans bērns izvēlas… karjeru!»: 2 Apmeklējumi
Piedalīsimies projektos!: 2 Apmeklējumi
Talantu koncerts: 2 Apmeklējumi
«Kolka Cool» Kolkā: 2 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā II kārta: 2 Apmeklējumi
Leģendu nakts: 2 Apmeklējumi
Lauku bloku kartes: 2 Apmeklējumi
2013. gada 19. jūnijā: 2 Apmeklējumi
Orientēšanās: 2 Apmeklējumi
2012. gada 9. augustā: 2 Apmeklējumi
18. novembrī: 2 Apmeklējumi
Mācības projektu iesniedzējiem: 2 Apmeklējumi
2013. gada 10. oktobrī: 2 Apmeklējumi
Vecāku diena vidusskolā: 2 Apmeklējumi
Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» konkurss: 2 Apmeklējumi
Dundagas bibliotēkā: 2 Apmeklējumi
2011. gada 10. novembrī: 2 Apmeklējumi
2012. gada 12. jūlijā: 2 Apmeklējumi
2013. gada 14. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2013. gada 17. jūnijā: 1 Apmeklējumi
Uzzīmēt Latviju: 1 Apmeklējumi
Seminārs: 1 Apmeklējumi
2013. gada 23. maijā: 1 Apmeklējumi
Tikšanās ar Saeimas deputātu kandidātiem: 1 Apmeklējumi
Bezdarbniekiem un darba devējiem: 1 Apmeklējumi
Dundagas novada zvejniekiem: 1 Apmeklējumi
LAD: Par a/s «Latvijas Krājbanka» kontu maiņu: 1 Apmeklējumi
Seminārs par saules kolektoriem: 1 Apmeklējumi
Sarunu vadīšanas prasmes darba devējiem: 1 Apmeklējumi
Iesaistīsim 18. novembra svinēšanā draugus, kaimiņus un garāmgājējus!: 1 Apmeklējumi
«Vadonis» — video versija: 1 Apmeklējumi
«Sieviete politikā»: 1 Apmeklējumi
2013. gada 18. aprīlī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 25. aprīlī: 1 Apmeklējumi
Piekrastes attÄ«stÄ«bai: 1 Apmeklējumi
2013. gada 28. martā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 22. novembrī: 1 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
«Liela brēka — maza vilna» Ancē: 1 Apmeklējumi
2012. gada 24. maijā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 17. maijā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 14. maijā: 1 Apmeklējumi
Kā organizācijām veidot publisko tēlu?: 1 Apmeklējumi
2012. gada 21. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 26. jūlijā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 19. jūlijā: 1 Apmeklējumi
Uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai: 1 Apmeklējumi
2012. gada 28. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 26. aprīlī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 19. aprīlī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 16. februārī: 1 Apmeklējumi
Amatnieku spiets Ancē: 1 Apmeklējumi
Kolkas bagātība: 1 Apmeklējumi
2012. gada 9. februārī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 9. februārī: 1 Apmeklējumi
Velomaratonistu zīmējumu izstāde: 1 Apmeklējumi
2012. gada 23. februārī: 1 Apmeklējumi
Novada robežas grozīšana: 1 Apmeklējumi
2012. gada 22. martā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 15. martā: 1 Apmeklējumi
Danču tūre: 1 Apmeklējumi
Lāčplēša dienā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 16. augustā: 1 Apmeklējumi
Aicinām uz sabiedriskajām apspriedēm: 1 Apmeklējumi
Atskaite - Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kuzemē: 1 Apmeklējumi
2013. gada 20. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 20. novembrī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 15. novembrī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 6. decembrī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 13. decembrī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 24. janvārī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 17. janvārī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 15. janvārī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 20. decembrī: 1 Apmeklējumi
Uzaicinājums uz forumu Talsos: 1 Apmeklējumi
«Sanākam, sadziedam...»: 1 Apmeklējumi
Atvieglojumi trÅ«cÄ«giem pacientiem: 1 Apmeklējumi
ArhitektÅ«ras ideju — metu zibenskonkurss vasaras estrādes bÅ«vniecÄ«bai Dundagas pils parkā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 23. augustā: 1 Apmeklējumi
Pārtikas pakas: 1 Apmeklējumi
Es varu un uzdrÄ«kstos: 1 Apmeklējumi
2012. gada 20. septembrī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 27. septembrī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 25. oktobrī: 1 Apmeklējumi
Nākotnes pilsētas spēle: 1 Apmeklējumi
2012. gada 18. oktobrī: 1 Apmeklējumi
Vokālās grupas «Framest» koncerts: 1 Apmeklējumi
2013. gada 28. februārī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 27. oktobrī: 1 Apmeklējumi
Ūdens diena SlÄ«teres nacionālajā parkā: 1 Apmeklējumi
Papildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve: 1 Apmeklējumi
Aicinām uz talku Dundagas pareizticīgo baznīcā!: 1 Apmeklējumi
Izstāde «Līvõd kuņšt»: 1 Apmeklējumi
Būvuzraudzība papildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei: 1 Apmeklējumi
Austris Kristapsons: 1 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā: 1 Apmeklējumi
Audzēsim kaņepes?: 1 Apmeklējumi
Lauksaimnieku sanāksme: 1 Apmeklējumi
Lūgums: 1 Apmeklējumi
Ziemassvētkos baptistu baznīcā: 1 Apmeklējumi
«Tā gaidām Lielo dienu»: 1 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dundagas novada Kolkas ciemā: 1 Apmeklējumi
Par detālplānojuma īpašumā «Celmi» galīgo redakciju: 1 Apmeklējumi
Seminārs nākamajiem uzņēmējiem: 1 Apmeklējumi
InvalÄ«du biedrÄ«bas pilnsapulce: 1 Apmeklējumi
Talsu slimnÄ«cas diena: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole Kolkas tautas namā: 1 Apmeklējumi
Paziņojumi par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu: 1 Apmeklējumi
Būvuzraudzība papildus ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei: 1 Apmeklējumi
Cāļi un Gaiļi, kikerigū!: 1 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kolkā: 1 Apmeklējumi
Grozījumi iepirkuma nolikumā: 1 Apmeklējumi
MācÄ«bu un pieredzes apmaiņas kursi tÅ«risma attÄ«stÄ«bai: 1 Apmeklējumi
TÅ«risma attÄ«stÄ«ba novadā: 1 Apmeklējumi
Novada tūrisma uzņēmēju tikšanās: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā izpilddirektoru: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā darba aizsardzības speciālistu: 1 Apmeklējumi
Pakalpojumi un tirdzniecība: 1 Apmeklējumi
Latvijas vēsture karikatūrās: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā galveno grāmatvedi: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā bērnudārza vadītāju: 1 Apmeklējumi
2011. gada 22. septembrī: 1 Apmeklējumi
Meklē ĢIS speciālistu: 1 Apmeklējumi
Pašvaldības iepirkumi zem «Publisko iepirkumu likumā» noteiktajiem iepirkumu cenu sliekšņiem: 1 Apmeklējumi
Ar dziesmu pa Latviju: 1 Apmeklējumi
2011. gada 31. maijā (2): 1 Apmeklējumi
Aicina darbā skolas direktoru: 1 Apmeklējumi
Piesakies mazdārziņu nomai Kolkā!: 1 Apmeklējumi
Labo lietu tirdziņš - izstāde: 1 Apmeklējumi
Danču tūre: 1 Apmeklējumi
Velomaratons: 1 Apmeklējumi
Jaunumi nodokļos: 1 Apmeklējumi
Saruna par, ap, caur ... dzeju!: 1 Apmeklējumi
Vides diena Kolkasragā: 1 Apmeklējumi
Ekspozīcija Arvīdam Blumentālam: 1 Apmeklējumi
Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 1 Apmeklējumi
Detālplānojuma izstrāde: 1 Apmeklējumi
Telpu nomas tiesību izsole Kolkas tautas namā: 1 Apmeklējumi
PAZIŅOJUMS: 1 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 26 . janvārī: 1 Apmeklējumi
AvÄ«ze nākamgad: 1 Apmeklējumi
2013. gada 24. oktobrī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 17. oktobrī: 1 Apmeklējumi
Šīpuse: 1 Apmeklējumi
Kultūras projektu konkurss Kurzemē: 1 Apmeklējumi
2013. gada 31. oktobrī: 1 Apmeklējumi
Sibillas diena: 1 Apmeklējumi
Pāces kauss: 1 Apmeklējumi
Jāņi: 1 Apmeklējumi
Kukaiņu nakts: 1 Apmeklējumi
2013. gada 26. septembrī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 19. septembrī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 25. jūlijā: 1 Apmeklējumi
2013. gada 12. augustā: 1 Apmeklējumi
Ziemassvētku labdarības koncerts: 1 Apmeklējumi
2013. gada 18. jūlijā: 1 Apmeklējumi
2013. gada 15. jūlijā: 1 Apmeklējumi
GrozÄ«jumi veselÄ«bas aprÅ«pē: 1 Apmeklējumi
2013. gada 7. augustā: 1 Apmeklējumi
2013. gada 19. septembrī: 1 Apmeklējumi
Žetonu vakars: 1 Apmeklējumi
2013. gada 22. augustā: 1 Apmeklējumi
2013. gada 15. augustā: 1 Apmeklējumi
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā: 1 Apmeklējumi
12. IX Dzejas diena Dundagas novadā: 1 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšana pašvaldības izglītības iestādē: 1 Apmeklējumi
Apbūvēta zemesgabala «Zēņu dīķis» daļas nomas tiesību izsole: 1 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
26. XII Kolkas tautas namam - 55 gadi: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole Kolkas «Zītaros»: 1 Apmeklējumi
Saules iela 10A nomas izsole: 1 Apmeklējumi
Saules iela 16 nomas izsole: 1 Apmeklējumi
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācija pašvaldības izglītības iestādes rindā: 1 Apmeklējumi
«Ziemassvētku Roze» Dundagā: 1 Apmeklējumi
2013.gada 19. decembrī: 1 Apmeklējumi
2013.gada 12. decembrī: 1 Apmeklējumi
2013.gada 23. novembrī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 8. novembrī: 1 Apmeklējumi
Ražotāju tirdziņš: 1 Apmeklējumi
Pasaku festivāls vidusskolā: 1 Apmeklējumi
Bērnu un jauniešu uzņemšana Dundagas vidusskolā: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 27.01.2010.: 1 Apmeklējumi
TikÅ¡anās ar filmas «SlÄ«teres nacionālais parks» veidotājiem: 1 Apmeklējumi
VeselÄ«bas pārbaude sievietēm: 1 Apmeklējumi
2013. gada 27. jūnijā: 1 Apmeklējumi
Deju vakars: 1 Apmeklējumi
«Mēs un mūsu sieva»: 1 Apmeklējumi
Kukaiņu nakts Šlīterē: 1 Apmeklējumi
25. VIII Senās uguns nakts: 1 Apmeklējumi
Skrējiens «Apkārt Latvijai» šķērso arī mūsu novadu: 1 Apmeklējumi
Pludmales volejbols: 1 Apmeklējumi
Nāc dziedāt!: 1 Apmeklējumi
Seminārs par eiro ieviešanu: 1 Apmeklējumi
«Es vēlos mājās pārnākt...»: 1 Apmeklējumi
Slīteres nacionālā parka jubilejas konference: 1 Apmeklējumi
Atklātais čempionāts pludmales volejbolā: 1 Apmeklējumi
Videoreklāmu konkurss «Jaunieši var!»: 1 Apmeklējumi
Kokļu mūzika Kolkā: 1 Apmeklējumi
Stafetes skrējiens: 1 Apmeklējumi
Audzējam gliemežus!: 1 Apmeklējumi
Sporta diena Vīdalē: 1 Apmeklējumi
Svinam Miķeļdienu!: 1 Apmeklējumi
Seno motociklu salidojums: 1 Apmeklējumi
«No sirds uz sirdi» Dundagā: 1 Apmeklējumi
Meklē juriskonsultu: 1 Apmeklējumi
Dzejas diena: 1 Apmeklējumi
Barona taka: 1 Apmeklējumi
Dundagas koris uzsāk Dziesmu svētku sezonu: 1 Apmeklējumi
Izrāde «Balkona ragneši»: 1 Apmeklējumi
Ripojošs motociklu muzejs Kolkas ragā: 1 Apmeklējumi
Kukaiņu nakts: 1 Apmeklējumi
Stāvlaukums un ceļi Pitragā: 1 Apmeklējumi
Rudens turnīrs novusa dubultspēlēs: 1 Apmeklējumi
Adventes koncerts Kolkā: 1 Apmeklējumi
Ritmiskās mūzikas meistarklase: 1 Apmeklējumi
Ziemas vakars ar Andri Daņiļenko un Vitu Baļčunaiti: 1 Apmeklējumi
Koncerts Rojā: 1 Apmeklējumi
Eņģeļu ekspresis Talsos: 1 Apmeklējumi
2. un 3. VI Slīteres Ceļotāju dienas: 1 Apmeklējumi
Individuālās sacensības galda tenisā: 1 Apmeklējumi
Dzīvo siltāk!: 1 Apmeklējumi
«Eco Baltia vide» ziņo: 1 Apmeklējumi
Kolkas korim 15: 1 Apmeklējumi
Pārbaudīs sirēnas: 1 Apmeklējumi
«Multenītes sniegā 2013»: 1 Apmeklējumi
«Domas zem sniega klusumā»: 1 Apmeklējumi
Mākslas un mūzikas skolas izlaidums: 1 Apmeklējumi
Uzņēmējiem par darba devēju un darbinieku attiecībām: 1 Apmeklējumi
Helovīnā kopā ar grāmatu!: 1 Apmeklējumi
Novusa rezultāti: 1 Apmeklējumi
«Barona taka» finišējusi: 1 Apmeklējumi
Pludmales volejbols: 1 Apmeklējumi
Uzmanīsimies vētras laikā!: 1 Apmeklējumi
Ekskursija uz Raķupi: 1 Apmeklējumi
Līgo, līgo!: 1 Apmeklējumi
Veselības paškontroles ierīces: 1 Apmeklējumi
Rudens novusa turnīra 2. posma rezultāti: 1 Apmeklējumi
Lāčplēša diena Dundagā: 1 Apmeklējumi
Zelta kāzu jubilāri!: 1 Apmeklējumi
Dziesmu svētki Kolkā: 1 Apmeklējumi
Kino: 1 Apmeklējumi
25. martā: 1 Apmeklējumi
Deju koncerts Kolkā: 1 Apmeklējumi
Egle Kolkā!: 1 Apmeklējumi
Talka Dāvidpļavā: 1 Apmeklējumi
Pasaules ūdens dienā: 1 Apmeklējumi
Turnīrs novusā dubultspēlēs un šautriņu mešanā: 1 Apmeklējumi
Dzeja un dziesma Adventā: 1 Apmeklējumi
Grupas «Prāta Vētra» koncertfilma: 1 Apmeklējumi
Teātris: 1 Apmeklējumi
Lieldienās: 1 Apmeklējumi
Ziemassvētku tirdziņš Kaļķos: 1 Apmeklējumi
«Sniega virpulī»: 1 Apmeklējumi
Fotoizstāde Kolkā: 1 Apmeklējumi
Starptautiskā izglītības diena: 1 Apmeklējumi
Zolītes turnīrs: 1 Apmeklējumi
Galda spēles: 1 Apmeklējumi
Zolītes turnīra 1. posmā: 1 Apmeklējumi
Kora «Kamēr...» koncerts: 1 Apmeklējumi
«Dundagas Mežaudžu» sapulce: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā grāmatvedi: 1 Apmeklējumi
Seminārs projektu rakstītājiem: 1 Apmeklējumi
Uzņēmējiem: 1 Apmeklējumi
Multiplikācijas filmas: 1 Apmeklējumi
Fotoizstāde «Sievietes»: 1 Apmeklējumi
Sociālie tīkli un interešu aizstāvība: 1 Apmeklējumi
Aktieru koncertuzvedums Kolkā: 1 Apmeklējumi
Lai nerimst slāpes pēc lībiskā!: 1 Apmeklējumi
Koncertprogramma «Viņš un Viņa»: 1 Apmeklējumi
Par atkritumu apsaimniekošanu: 1 Apmeklējumi
Dzintara Čīčas un Kaspara Antesa koncerts: 1 Apmeklējumi
Kā lietot internetbanku?: 1 Apmeklējumi
Izstāde «Līvzemē» Lībiešu tautas namā: 1 Apmeklējumi
Studenti plānotāji Mazirbē: 1 Apmeklējumi
Lībiešu dzejas vakars «Jõvā ȭdõg!»: 1 Apmeklējumi
Piekraste mākslinieku acīm: 1 Apmeklējumi
Pulkstenis ir uzvilkts!: 1 Apmeklējumi
Mobilais mamogrāfs: 1 Apmeklējumi
Pludmales volejbols: 1 Apmeklējumi
Iedzīvotāju un pašvaldības pārstāvju tikšanās: 1 Apmeklējumi
Aicinājums uz semināru ciklu: 1 Apmeklējumi
Raganu mēness: 1 Apmeklējumi
Būvniecības ieceres publiskā apspriešana: 1 Apmeklējumi
Novuss Kolkā: 1 Apmeklējumi
Talka Dundagas parkā: 1 Apmeklējumi
Humānā palīdzība: 1 Apmeklējumi
2012. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Vairas Kamaras radošā darba vakars: 1 Apmeklējumi
Zaļumballe: 1 Apmeklējumi
Konference lauksaimniekiem: 1 Apmeklējumi
Lāčplēša diena: 1 Apmeklējumi
Igaunija — «Pavasaris» — Dundaga: 1 Apmeklējumi
Dokumentāla filma Kolkā: 1 Apmeklējumi
Seminārs dabas izglītībā: 1 Apmeklējumi
Dažas Ernesta Dinsberga domas un atziņas, saimei vakarējot izteiktas: 1 Apmeklējumi
2011. gada 29. septembrī: 1 Apmeklējumi
Vides aizsardzības apspriede: 1 Apmeklējumi
Etiķešu kolekcijas izstāde: 1 Apmeklējumi
2011. gada 24. augustā: 1 Apmeklējumi
Ārkārtas sēde 2011. gada 29. septembrī: 1 Apmeklējumi
Galda spēles: 1 Apmeklējumi
Tikšanās ar Kornēliju Apškrūmu: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā bērnudārza vadītāja vietnieku: 1 Apmeklējumi
Lieldienas Kolkā: 1 Apmeklējumi
«Lattelecom»: 1 Apmeklējumi
2011. gada 27. oktobrī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 11. augustā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 10. augustā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 22. jūnijā: 1 Apmeklējumi
Mācības par augu aizsardzības līdzekļiem: 1 Apmeklējumi
Veltījums Edītei Piafai: 1 Apmeklējumi
Filma par Afganistānu un diskusija: 1 Apmeklējumi
Turam īkšķus!: 1 Apmeklējumi
2011. gada 13. jūlijā: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālistu: 1 Apmeklējumi
2011. gada 27. jūlijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 20. jūlijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 14. jūlijā: 1 Apmeklējumi
«Lauva ziemā»: 1 Apmeklējumi
2011. gada 3. novembrī: 1 Apmeklējumi
Dundagas Mākslas un mūzikas skola: 1 Apmeklējumi
2011. gada 15. decembrī: 1 Apmeklējumi
Tikšanās ar iedzīvotājiem: 1 Apmeklējumi
2011. gada 8. decembrī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 7. decembrī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 24. novembrī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 25. martā: 1 Apmeklējumi
Seminārs projektu iesniedzējiem: 1 Apmeklējumi
2012. gada 12 . janvārī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 19 . janvārī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 11. janvārī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 5 . janvārī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 22. decembrī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 23. novembrī: 1 Apmeklējumi
«Alfa» kursā Jānis Rokpelnis: 1 Apmeklējumi
Medaļu izstāde: 1 Apmeklējumi
2011. gada 17. novembrī: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā vidusskolas direktoru: 1 Apmeklējumi
Mācību gada sākums Dundagas mākslas un mūzikas skolā: 1 Apmeklējumi
Grāmatu tirdzniecība: 1 Apmeklējumi
Hokejs Dundagā: 1 Apmeklējumi
Zaļumballe Ancē: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā pirmsskolas skolotāju: 1 Apmeklējumi
Talka Dakterlejā: 1 Apmeklējumi
Valsts amatpersonu saraksts, kuru atalgojuma apmērs jāievieto pašvaldības interneta vietnē: 1 Apmeklējumi
Koncerts: 1 Apmeklējumi
2011. gada 15. jūnijā: 1 Apmeklējumi
Dundagas korim 140: 1 Apmeklējumi
Senās uguns naktī: 1 Apmeklējumi
Mākslas un mūzikas skolas izlaidums: 1 Apmeklējumi
Spriežam par Slīteres ceļotāju dienām!: 1 Apmeklējumi
Mātes dienas koncerts Dundagā: 1 Apmeklējumi
Vecgada balle: 1 Apmeklējumi
Ciemos rakstniece Andra Manfelde: 1 Apmeklējumi
Koncerts Talsos: 1 Apmeklējumi
Svinam Riču kāzas!: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 23.09.2009.: 1 Apmeklējumi
Piemiņas diena: 1 Apmeklējumi
Hamilkāra kungs: 1 Apmeklējumi
Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrā: 1 Apmeklējumi
Aicinām uz sabiedriskajām apspriedēm: 1 Apmeklējumi
Jubileja Centrālajā bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Teātra izrāde: 1 Apmeklējumi
Vecgada balle: 1 Apmeklējumi
Izrāde «Precības «Ķipīšos»»: 1 Apmeklējumi
Novuss: 1 Apmeklējumi
Paprika, tomāti, ķirbji un vīnogas: 1 Apmeklējumi
Barons Bunduls: 1 Apmeklējumi
Šurp, jaunie un talantīgie!: 1 Apmeklējumi
Koncerts Dundagas pilī: 1 Apmeklējumi
Tiekamies salidojumā!: 1 Apmeklējumi
Visā Dundagā ir apmākušās debesis: 1 Apmeklējumi
Nāc, nākdama, vasariņa!: 1 Apmeklējumi
Atceltie autobusi: 1 Apmeklējumi
Dundagas Kultūras pils: 1 Apmeklējumi
2011. gada 8. jūnijā: 1 Apmeklējumi
Iedzīvotāju sapulce Kolkā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 31. maijā: 1 Apmeklējumi
Novada galda spēles: 1 Apmeklējumi
2011. gada 25. maijā: 1 Apmeklējumi
2013. gada 21. martā: 1 Apmeklējumi
Lai iedegas sveces!: 1 Apmeklējumi
Dundagas novada domes deputāti: 1 Apmeklējumi
Uz kori!: 1 Apmeklējumi
«Dundagas torņi 2010»: 1 Apmeklējumi
Jauna grāmata: 1 Apmeklējumi
2011. gada 9. jūnijā: 1 Apmeklējumi
Koncerts: 1 Apmeklējumi
2011. gada 18. maijā: 1 Apmeklējumi
Lasīšanas svētki: 1 Apmeklējumi
4. februāris — Pasaules pretvēža diena: 1 Apmeklējumi
Novuss klātienē, hokejs neklātienē: 1 Apmeklējumi
Ziemassvētku gaidās: 1 Apmeklējumi
MācÄ«bas par internetbanku: 1 Apmeklējumi
2006. gada iepirkumi: 1 Apmeklējumi
Apspriešana par «Zēņu dīķa» iznomāšanu: 1 Apmeklējumi
Dundagai — savi ielu vingrotāji: 1 Apmeklējumi
Atkritumu tarifu uzklausīšanas sanāksme: 1 Apmeklējumi
Mācies Kandavā!: 1 Apmeklējumi
Balle Kolkā: 1 Apmeklējumi
Knipelētas mežģīnes un apgleznoti lakati: 1 Apmeklējumi
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki