Meklēšana

Te vari redzēt meklēšanas rezultātus.

Atrasts

Atbilstošās lapas:

2013. gads: 303 Apmeklējumi
====== 2013. gads ====== ===== Janvāris ===== * 04.01.2013 plkst. 11.00 Dundagas pilī [[zinas/2013.01.02.multenes|animācijas filmu programma «Multenītes sniegā»]]. * 04.01.2013 plkst. 16.00 pilī [[zinas/2012.12.27.uznemejiem|N
2013.gads: 193 Apmeklējumi
====== 2013.gads ====== =====Augusts ===== * 02.08.2013-04.08.2013 [[zinas/2013.07.29.minhauzens_2013|Dundagā «Minhauzena svētki 2013»]]. * 02.08.2013 Mazirbes baznīcā
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2013. gada iepirkumiem: 100 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2013. gada iepirkumiem ====== **no Ls\ 3000 saskaņā ar... === ^Publicēšanas datums www.iub.gov.lv |27.11.2013.| ^Identifikācijas Nr. |DND 2013/22| ^Līguma priekšmets|Sniega tīrīšana no Dundagas novada ceļiem un i... ^Publicēšanas datums www.iub.gov.lv |20.11.2013.| ^Identifikācijas Nr.|DND-2013/21| ^Līguma priek
Dundagas novada saistošie noteikumi: 71 Apmeklējumi
mi Nr. 25 «Par koku ciršanu ārpus meža»}} ===== 2013 ===== {{:dokumenti:novads:2013.01.24._saistosie_noteikumi_nr.1_saistosie_noteikumi_nekustama_ipasuma_nodokla_piemerosanai_2013.gada_.pdf|2013.01.24. saistošie noteikumi nr.1 «Saistošie noteikumi nekustamā īpašuma nodokļa piemēroša
Dundagas novada saistošie noteikumi: 71 Apmeklējumi
ašvaldības nolikums ===== {{:dokumenti:saistosie:2013.07.25._saistosie_noteikumi_nr._9_grozijumi_dundag... 2._nr.47_dundagas_novada_pasvaldibas_nolikums.pdf|2013.07.25. saistošie noteikumi nr. 9 Grozījumi Dundag... pašvaldības nolikums».}} {{:dokumenti:saistosie:2013.04.25._saistosie_noteikumi_nr._8_grozijumi_dundag... s_nr._47_dundagas_novada_pasvaldibas_nolikums.pdf|2013.04.25. saistošie noteikumi nr. 8 Grozījumi Dundag
Novada domes sēdēs: 24 Apmeklējumi
====== Novada domes sēdēs ====== ==== 2013 ==== {{:pasvaldiba:sedes:dndp20131128.pdf|28.11.2013. Nr. 23 protokols un pielikumi}} \\ {{:pasvaldiba:sedes:dndp20131108.pdf|08.11.2013. Nr. 22}} \\ {{:pasvaldiba:sedes:dndp20131031.pdf|31.10.2013. Nr. 21}} \\ {{:pasvaldiba:sedes:dndp20131027.pdf
Paziņojums par Dundagas novada plānošanas dokumentu izstrādi: 15 Apmeklējumi
ijas dokuments tiek izstrādāts laikposmā no 24.07.2013. līdz 30.04.2014. Attīstības plānošanas mērķis ir... ammas dokuments tiek izstrādāts laikposmā no 2.08.2013. līdz 31.05.2014. Attīstības plānošanas mērķis ir... lī: VĪZIJA – SVID – PROBLĒMU ANALĪZE * 24.09.2013. plkst. 14.00 - novada tēls, pārvaldība; * 24.09.2013. plkst. 14.00 - vide; * 24.09.2013. plkst. 14.0
Novada plānošanas dokumenta izstrāde: 15 Apmeklējumi
tīstības stratēģijas dokumentu izstrādā no 24.07.2013. līdz 30.04.2014. Attīstības plānošanas mērķis ir... Attīstības programmas dokumentu izstrādā no 2.08.2013. līdz 31.05.2014. Attīstības plānošanas mērķis ir... ī:** VĪZIJA – SVID – PROBLĒMU ANALĪZE * 24.09.2013. plkst. 14.00 - novada tēls, pārvaldība; * 24.09.2013. plkst. 14.00 - vide; * 24.09.2013. plkst. 14.0
«Minhauzens 2013»: 11 Apmeklējumi
====== «Minhauzens 2013» ====== <wrap em>[[http://www.latma.lv/lv/asociacija/minhauzens/2013/|Jaunākas ziņas par «Minhauzenu» lasiet Latvijas ... > [[http://www.latma.lv/lv/asociacija/minhauzens/2013//|{{ :zinas:2013:07:logo_m13.png?300|Minhauzens}}]] **Lai jau 15. reizi tiktos ar medniekiem no visa
Dundagas jauno volejbolistu triumfs: 10 Apmeklējumi
agas jauno volejbolistu triumfs ====== {{ :zinas:2013:09:volejs:tio.jpg?nolink&100|}} **Vasaras spēlēs Tio volejs 2013 finālā 23. VIII piedalījās 5 Dundagas komandas, u... eneres — Gundegu Lapiņu un Unu Silu!** {{:zinas:2013:09:volejs:snc10088.jpg?direct&450|Uz pjedestāla n... ārējiem līdzjutējiem un atbalstītājiem! {{:zinas:2013:09:volejs:snc10090.jpg?direct&450|Uzvarētājas. No
Ceļš uz sasniegumiem nav viegls: 8 Apmeklējumi
eļš uz sasniegumiem nav viegls ====== {{ :zinas:2013:05:k:k:kristine_emerberga.jpg?direct&200|Kristīne... zēkņiem veicies Kristīnei Emerbergai.** {{:zinas:2013:05:k:k:kristines_darbs-jura_un_vilni.jpg?direct&2... vērtēja atsevišķi 10 punktu skalā. {{ :zinas:2013:05:k:k:scan0001.jpg?direct&200|Diploms}} {{ :zinas:2013:05:k:k:scan0006.jpg?direct&200|Dāvanā Māra Bišofa
Dundaga kļūs skaistāka: 8 Apmeklējumi
. ====== ====== V. Radziņa rādīja 2 {{:zinas:2013:02:m:dundaga_kopplans.pdf|metus}}, no kuriem viens attēloja, {{:zinas:2013:02:m:dundaga_nakts.pdf|kuras Dundagas vēsturiskā ... īti sadalīja četrās daļās: pirmā aptvēra {{:zinas:2013:02:m:dundaga_plans_1.karta.pdf|vietu ap afišu sta... gar dīķi līdz «Līkajai muižai»}}, otrā — {{:zinas:2013:02:m:dundaga_plans_2.karta.pdf|vietu ap «Līko mui
«Tio volejs 2013»: 7 Apmeklējumi
====== «Tio volejs 2013» ====== **Vasaras spēlēs «Tio volejs 2013» Dundagas vidusskola piedalījās ar 10 komandām. ** Sacensīb... dionā. Finālā tikušas 5 mūsu komandas. {{:zinas:2013:08:tio:snc10049.jpg?400|1. posms 2. vietu ieguvēj... Kristaps Neifelds un Jānis Zvirbulis. {{:zinas:2013:08:tio:snc10264.jpg?400|2. posma pirmo vietu iegu
Mazie iepirkumi: 7 Apmeklējumi
esniegšanas termiņš un iesniegšanas veids |03.06.2013. Piedāvājums jāiesūta MS Exel formātā uz e-pasta ... esniegšanas termiņš un iesniegšanas veids |03.06.2013. Piedāvājums jāiesūta MS Exel formātā uz e-pasta ... esniegšanas termiņš un iesniegšanas veids |03.06.2013. Piedāvājums jāiesūta MS Exel formātā uz e-pasta ... esniegšanas termiņš un iesniegšanas veids |13.05.2013. Piedāvājums jāiesūta uz e-pasta adresi <lauris
Sezonas darbs: 6 Apmeklējumi
Brīvprātīgo darbs: 6 Apmeklējumi
Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu: 6 Apmeklējumi
2013. gada 28. februārī: 5 Apmeklējumi
Minhauzens 2013: 5 Apmeklējumi
Saistošo noteikumu projekti un anotācijas: 5 Apmeklējumi
Projektu rakstītājiem: 5 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kolkā: 5 Apmeklējumi
2013. gada 10. janvārī: 5 Apmeklējumi
Laulības reģistrācija: 5 Apmeklējumi
2013. gada 18. jūlijā: 5 Apmeklējumi
2012.gada pārskats: 5 Apmeklējumi
Drosmīgu ideju atbalsta programma: 4 Apmeklējumi
2013. gadā GMI līmenis būs Ls 35: 4 Apmeklējumi
tabs: 4 Apmeklējumi
Zivsaimniecības fonda projektu konkursa 4. kārta: 4 Apmeklējumi
2013. gada 16. maijā: 4 Apmeklējumi
Sporta diena: 4 Apmeklējumi
2013. gada 14. februārī: 4 Apmeklējumi
Neatliksim naudas lietas uz gadu miju!: 4 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 4 Apmeklējumi
Dundagas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana: 4 Apmeklējumi
Lasi un vērtē!: 4 Apmeklējumi
2013. gada 14. martā: 3 Apmeklējumi
2013. gada 11. aprīlī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 15. janvārī: 3 Apmeklējumi
Projektu konkurss: 3 Apmeklējumi
2012. gada 6. decembrī: 3 Apmeklējumi
Apspriešana par «Zēņu dīķa» iznomāšanu: 3 Apmeklējumi
2013. gada 17. janvārī: 3 Apmeklējumi
«Latviskais mantojums» — Dženetai Marinskai: 3 Apmeklējumi
Valsts svētkos: 3 Apmeklējumi
Platību maksājumu avansi: 3 Apmeklējumi
Sacensības jūras makšķerēšanā: 3 Apmeklējumi
Kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem: 3 Apmeklējumi
Novusa dubultspēļu rudens turnīra 2013 rezultāti: 3 Apmeklējumi
«Multenītes sniegā 2013»: 3 Apmeklējumi
topbar: 3 Apmeklējumi
Leģenda par Zaļo jumpravu turpinās...: 3 Apmeklējumi
Projekti: 3 Apmeklējumi
«Cāļi» un «gaiļi» Dundagas pilī: 3 Apmeklējumi
Izstādes Dundagas bibliotēkā: 3 Apmeklējumi
Sporta dienā: 3 Apmeklējumi
Atkritumu apsaimniekošana: 3 Apmeklējumi
Jauna tūrisma projektu kārta: 3 Apmeklējumi
Novada karoga meti: 3 Apmeklējumi
Hokejs Dundagā: 3 Apmeklējumi
Esam čakli strādājuši!: 3 Apmeklējumi
2013. gada 25. aprīlī: 3 Apmeklējumi
Pludmales volejbols: 3 Apmeklējumi
«Dundagas torņi 2013»: 3 Apmeklējumi
Par atkritumu apsaimniekošanu: 3 Apmeklējumi
Pils dienā: 3 Apmeklējumi
Asistenta pakalpojumi invalīdiem: 3 Apmeklējumi
Pieņems platību maksājumu iesniegumus: 3 Apmeklējumi
Piesakieties novada vēlēšanu komisijā!: 3 Apmeklējumi
2013. gada 19. septembrī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 12. septembrī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 25. jūlijā: 3 Apmeklējumi
2013. gada 15. jūlijā: 3 Apmeklējumi
2013. gada 10. oktobrī: 3 Apmeklējumi
Cenu aptauja par video sižetu uzņemšanu, sagatavošanu un pārraidīšanu: 3 Apmeklējumi
2013. gada 14. novembrī: 3 Apmeklējumi
2013.gada 23. novembrī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 5. decembrī: 3 Apmeklējumi
Izsludināta 5. projektu kārta: 3 Apmeklējumi
2013. gada 19. jūnijā: 3 Apmeklējumi
2013. gada 26. septembrī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 9. maijā: 3 Apmeklējumi
Nemainīgās svētku dienas: 3 Apmeklējumi
Dome un pašvaldība: 3 Apmeklējumi
Konkurss mežizstrādes pakalpojumu sniedzējiem: 2 Apmeklējumi
Zemes nomas tiesību izsole īpašuma «Lauksaimniecības zeme pie Dzelmēm» daļai Nr 24: 2 Apmeklējumi
Slīteres stārķu kamera atkal darbojas!: 2 Apmeklējumi
Sējējs 2013: 2 Apmeklējumi
2013. gada 29. aprīlī: 2 Apmeklējumi
Novusa dubultspēļu un šautriņu mešanas rezultāti: 2 Apmeklējumi
Vietējie sludinājumi: 2 Apmeklējumi
«Mazā Barona taka 2013»: 2 Apmeklējumi
Nometne «Mierlinkizt 2013» Mazirbē: 2 Apmeklējumi
Valsts amatpersonu saraksts, kuru atalgojuma apmērs jāievieto pašvaldības interneta vietnē: 2 Apmeklējumi
Seno motociklu salidojums: 2 Apmeklējumi
Muzeju nakts 2013: 2 Apmeklējumi
Piekraste mākslinieku acīm: 2 Apmeklējumi
Vairāk nekā simt kurzemnieku apmācīti par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām un integrēšanas iespējām: 2 Apmeklējumi
Baltkrievijas vēstnieks mūsu novadā: 2 Apmeklējumi
Inovāciju balva «Līcis–93» šprotēm: 2 Apmeklējumi
2013. gada marta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
«No sirds uz sirdi»: 2 Apmeklējumi
2013. gada 25. martā: 2 Apmeklējumi
2013. gada janvāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Aerobikas deju festivālā: 2 Apmeklējumi
Iesniedziet deklarācijas!: 2 Apmeklējumi
Seminārs projektu rakstītājiem: 2 Apmeklējumi
2013.gada 19. decembrī: 2 Apmeklējumi
2013. gada augusta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013.gada 12. decembrī: 2 Apmeklējumi
Atvērto durvju diena Jūrmalas profesionālajā vidusskolā: 2 Apmeklējumi
A/s «Latvenergo» sociālā atbalsta kampaņa: 2 Apmeklējumi
Mūžībā aizgājis Raitis Sirkels: 2 Apmeklējumi
Būvniecības ieceres publiskā apspriešana: 2 Apmeklējumi
Rubeņa kauss futbolā 7:7: 2 Apmeklējumi
Mūsējie Polijā «WebBaltic» projektā: 2 Apmeklējumi
Galda tenisa individuālo sacensību rezultāti: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā tūrisma pakalpojumu darbinieku: 2 Apmeklējumi
tabs: 2 Apmeklējumi
Skolēnu zīmējumi kalendārā: 2 Apmeklējumi
Individuālās sacensības galda tenisā: 2 Apmeklējumi
Auto izsole: 2 Apmeklējumi
Minhauzens otrreiz Dundagā: 2 Apmeklējumi
Novada skolās: 2 Apmeklējumi
Darbs iecirkņu vēlēšanu komisijās: 2 Apmeklējumi
Mazirbes skolā 2013. gada 1. ceturksnī: 2 Apmeklējumi
Kolkas skola domā zaļi!: 2 Apmeklējumi
Muzeju naktī Kubalu skolā–muzejā: 2 Apmeklējumi
2013. gada 21. martā: 2 Apmeklējumi
Pašā galvaspilsētas sirdī — Dundagas pilsmuiža: 2 Apmeklējumi
«Domas zem sniega klusumā»: 2 Apmeklējumi
Aptauja «Tava sabiedriskā aktivitāte»: 2 Apmeklējumi
Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija»: 2 Apmeklējumi
Visi sēnēs!: 2 Apmeklējumi
Jauna projektu konkursu kārta: 2 Apmeklējumi
Papilduzņemšana Dundagas Mākslas un mūzikas skolā: 2 Apmeklējumi
«Kukainīt, re, kā lampa spīd!»*: 2 Apmeklējumi
2013. gada 8. novembrī: 2 Apmeklējumi
Biedrības «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija» konkurss: 2 Apmeklējumi
Kolkas makšķernieku kluba kauss 2013: 2 Apmeklējumi
Telpu nomas tiesību izsole Kolkas tautas namā: 2 Apmeklējumi
Valsts svētkos: 2 Apmeklējumi
Vīrietis senajās fotogrāfijās: 2 Apmeklējumi
Kultūras pieminekļu aizsargjoslas: 2 Apmeklējumi
Dundagas Mākslas un mūzikas skola: 2 Apmeklējumi
Darbs novada vēlēšanu komisijā: 2 Apmeklējumi
Jāņi: 2 Apmeklējumi
2013. gada 27. jūnijā: 2 Apmeklējumi
2012. gada 20. decembrī: 2 Apmeklējumi
2012. gada 22. novembrī: 2 Apmeklējumi
2013. gada 10. janvārī plkst. 18.10: 2 Apmeklējumi
2013. gada 24. janvārī: 2 Apmeklējumi
2013. gada 17. jūnijā: 2 Apmeklējumi
2013. gada 31. janvārī: 2 Apmeklējumi
2013. gada 19. septembrī: 2 Apmeklējumi
2013. gada 22. augustā: 2 Apmeklējumi
2013. gada 15. augustā: 2 Apmeklējumi
2013. gada 24. oktobrī: 2 Apmeklējumi
2013. gada 17. oktobrī: 2 Apmeklējumi
Lauku attīstības programmas projektu konkursa 5. kārta: 2 Apmeklējumi
Uzņēmējiem: 2 Apmeklējumi
Detālplānojumi: 2 Apmeklējumi
Projektu konkurss: 2 Apmeklējumi
2013. gada 12. augustā: 2 Apmeklējumi
2013. gada 21. februārī: 2 Apmeklējumi
2013. gada 20. jūnijā: 2 Apmeklējumi
Projektu konkurss jauniešiem: 2 Apmeklējumi
«Nulles» deklarācija: 2 Apmeklējumi
2013. gada 18. aprīlī: 2 Apmeklējumi
Seminārs par projektu gatavošanu: 2 Apmeklējumi
2013. gada 28. martā: 2 Apmeklējumi
Kultūrkapitāla fonda projektu konkursi: 2 Apmeklējumi
2013. gada 31. oktobrī: 2 Apmeklējumi
2013. gada 14. jūnijā: 2 Apmeklējumi
2013. gada 27. oktobrī: 2 Apmeklējumi
2013. gada 23. maijā: 2 Apmeklējumi
Duņdžiņi dejo Taganrogā: 1 Apmeklējumi
«Kolkasraga» jubileja: 1 Apmeklējumi
2013. gada 7. augustā: 1 Apmeklējumi
Lauksaimniecības zemes noma: 1 Apmeklējumi
Bezmaksas digitālo prasmju mācību programma: 1 Apmeklējumi
Kokļu mūzika Kolkā: 1 Apmeklējumi
Kas tas tāds universālais dizains: 1 Apmeklējumi
Lāčplēša dienā: 1 Apmeklējumi
Pašvaldība pateicas: 1 Apmeklējumi
Projekts «Baltijas Zaļā josta»: 1 Apmeklējumi
2013. gada septembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet: 1 Apmeklējumi
Adventes koncerts Kolkā: 1 Apmeklējumi
«Hāgenskalna muzikanti»: 1 Apmeklējumi
Salidojums Kolkas mūzikas skolā: 1 Apmeklējumi
Manuskriptu konkurss kultūrvēsturē: 1 Apmeklējumi
2013. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā saimniecības pārzini: 1 Apmeklējumi
Eņģeļu ekspresis Talsos: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole: 1 Apmeklējumi
Ziemas vakars ar Andri Daņiļenko un Vitu Baļčunaiti: 1 Apmeklējumi
Olimpiskā diena mūsu novadā: 1 Apmeklējumi
Eseju konkurss studentiem: 1 Apmeklējumi
Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Steķi”: 1 Apmeklējumi
Atceroties Arvīdu Blūmentālu: 1 Apmeklējumi
«Sarma» aicina uz Rudens balli: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā saimniecības pārzini: 1 Apmeklējumi
Kadastrālo vērtību izmaiņas: 1 Apmeklējumi
Videoreklāmu konkurss «Jaunieši var!»: 1 Apmeklējumi
Rudens turnīrs novusa dubultspēlēs: 1 Apmeklējumi
Rekonstruēs elektropārvades līnijas: 1 Apmeklējumi
«Es vēlos mājās pārnākt...»: 1 Apmeklējumi
2013. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Kļūsti par uzņēmēju!: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai: 1 Apmeklējumi
Aicina darbam komisijās: 1 Apmeklējumi
Vētra pārdzīvota: 1 Apmeklējumi
Lāčplēša diena Kolkā: 1 Apmeklējumi
2013. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
«Ekspedīcija ar vadītājiem»: 1 Apmeklējumi
Uzlabosim meža vērtību!: 1 Apmeklējumi
Mežstrādnieki, mācīsimies!: 1 Apmeklējumi
Projekti Dundagas pusē: 1 Apmeklējumi
Rūķi un eņģeļi «Kurzemītē»: 1 Apmeklējumi
Leģendu nakts: 1 Apmeklējumi
2013. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Konkurss skolēniem: 1 Apmeklējumi
Slīteres nacionālā parka likumprojekts: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss: 1 Apmeklējumi
Mana sociālā atbildība. (My social responsibility): 1 Apmeklējumi
Seminārs lauku uzņēmējiem: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss: 1 Apmeklējumi
2013. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Dzimtsarakstu nodaļas sniegtie pakalpojumi: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā sociālo darbinieku: 1 Apmeklējumi
Mācies Kandavā!: 1 Apmeklējumi
Deputātu kandidātu pieteikšana: 1 Apmeklējumi
Eiropas nedēļa Kolkā: 1 Apmeklējumi
Igauņu zemē gar Peipusa ezeru: 1 Apmeklējumi
Dundagai — savi ielu vingrotāji: 1 Apmeklējumi
«Lauva ziemā»: 1 Apmeklējumi
2013. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
No pērnā gada arhīva: 1 Apmeklējumi
Jauns panākums!: 1 Apmeklējumi
Taps attÄ«stÄ«bas programma: 1 Apmeklējumi
ElektrÄ«bas norēķina kartes: 1 Apmeklējumi
Elektrības norēķinu kartes: 1 Apmeklējumi
Uzaicinājums uz forumu Talsos: 1 Apmeklējumi
Uzklausīšanas sanāksme par ūdens tarifiem Kolkā: 1 Apmeklējumi
Dundagas novada ģerbonis: 1 Apmeklējumi
Aicina Slīteres Ceļotāju dienas!: 1 Apmeklējumi
Apmācību programmas: 1 Apmeklējumi
Futbola sezonas noslēgums: 1 Apmeklējumi
Kafija ar politiķiem: 1 Apmeklējumi
Skaistais koncerts Kolkā: 1 Apmeklējumi
Dundagas egle iepriecina!: 1 Apmeklējumi
Seminārs dabas izglītībā: 1 Apmeklējumi
Pašvaldības darba laiks: 1 Apmeklējumi
2012. gada 25. oktobrī: 1 Apmeklējumi
Jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācija izglītībā: 1 Apmeklējumi
Esam pamanīti un novērtēti Taivānā!: 1 Apmeklējumi
Detālplānojums īpašumam «Steķi»: 1 Apmeklējumi
«Eco Baltia vide» ziņo: 1 Apmeklējumi
Marķēts velomaršruts: 1 Apmeklējumi
2012. gada 13. septembrī: 1 Apmeklējumi
2012. gada 18. oktobrī: 1 Apmeklējumi
Vērtīgās dāvanas: 1 Apmeklējumi
Panākumi mākslas skolā: 1 Apmeklējumi
2012. gada 15. novembrī: 1 Apmeklējumi
Piedāvā darbu: 1 Apmeklējumi
Ciemos rakstniece Andra Manfelde: 1 Apmeklējumi
Leģendu naktī pilī: 1 Apmeklējumi
Volejbolisti sacenšas Pācē: 1 Apmeklējumi
Priecīgas Lieldienas!: 1 Apmeklējumi
Paziņojums par tarifa projektu: 1 Apmeklējumi
2012. gada 13. decembrī: 1 Apmeklējumi
Mirkļu mozaīka Kubalu skolā–muzejā: 1 Apmeklējumi
Restaurēs pils durvis: 1 Apmeklējumi
Sociālās atstumtības riska grupu integrācija izglītībā: 1 Apmeklējumi
Ēšanai, vērošanai, fotografēšanai...: 1 Apmeklējumi
2012. gada 16. augustā: 1 Apmeklējumi
Ūdens tarifi Kolkā: 1 Apmeklējumi
Lieldienas: 1 Apmeklējumi
Novada uzņēmēju vienošanās: 1 Apmeklējumi
Kolkas pašdarbnieki rosīgi: 1 Apmeklējumi
Lieldienās: 1 Apmeklējumi
2013. gada aprīļa pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Teātris: 1 Apmeklējumi
2013. gada marta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Ola, pavasaris un saulītes atgriešanās ir dzīvības vēstneši: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā grāmatvedi: 1 Apmeklējumi
Turnīrs novusā dubultspēlēs un šautriņu mešanā: 1 Apmeklējumi
Pašvaldības darba laiks: 1 Apmeklējumi
E-prasmju nedēļa Dundagā: 1 Apmeklējumi
Lauku bloku precizēšana: 1 Apmeklējumi
Hokeja sacensības Dundagā: 1 Apmeklējumi
Deputātu kandidātu pieteikšana: 1 Apmeklējumi
Grupas «Prāta Vētra» koncertfilma: 1 Apmeklējumi
Uzvara volejbolā: 1 Apmeklējumi
Piedalīsimies projektos!: 1 Apmeklējumi
Mobilais mamogrāfs Dundagā: 1 Apmeklējumi
2013. gada aprīļa otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Pils svētki: 1 Apmeklējumi
Mainīti Kolkas – Talsu – Rīgas autobusi: 1 Apmeklējumi
Kolkas koklētājas — Dziesmu svētku dalībnieces!: 1 Apmeklējumi
Erudīcijas konkurss «eXperiments»: 1 Apmeklējumi
Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana: 1 Apmeklējumi
2013. gada janvāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Teātra diena Mazirbē: 1 Apmeklējumi
Piedalāmies fotokonkursā!: 1 Apmeklējumi
Akcīzes degviela: 1 Apmeklējumi
Pasaules ūdens dienā: 1 Apmeklējumi
Deju koncerts Talsos: 1 Apmeklējumi
Vidusskolas atklātajā šaha čempionātā: 1 Apmeklējumi
«No sirds uz sirdi»: 1 Apmeklējumi
Meteņdiena «Kurzemītē»: 1 Apmeklējumi
Zolītes turnīrs: 1 Apmeklējumi
«Popiela» Kolkā un Rojā: 1 Apmeklējumi
Dundagas volejbolisti «Lāses» kausā: 1 Apmeklējumi
Galda spēles: 1 Apmeklējumi
Volejbola sacensībās: 1 Apmeklējumi
Volejbola sacensības «Dundadznieks 2013»: 1 Apmeklējumi
Kora «Kamēr...» koncerts: 1 Apmeklējumi
Darba tirgus 2013. gadā: 1 Apmeklējumi
2013. gada februāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Piesakies izstādei!: 1 Apmeklējumi
SEB bankas konsultācijas: 1 Apmeklējumi
Balsosim par mūsējiem!: 1 Apmeklējumi
Talka Dāvidpļavā: 1 Apmeklējumi
Jauns gads — jaunas uzvaras!: 1 Apmeklējumi
Ieskats tīmekļa ētikā: 1 Apmeklējumi
Makšķerēšana Usmas Luziķērtē: 1 Apmeklējumi
Dundaga — trešā labākā!: 1 Apmeklējumi
Gavilēsim kopā par mūziķu panākumiem!: 1 Apmeklējumi
Kultūras pieminekļu aizsargjoslas: 1 Apmeklējumi
«Lauku ceļotāja» jaunais katalogs: 1 Apmeklējumi
2013. gada februāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Ceļojošā izstāde bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Andra Bērziņa koncerts: 1 Apmeklējumi
«No sirds uz sirdi»: 1 Apmeklējumi
«No sirds uz sirdi» Dundagā: 1 Apmeklējumi
Vairas Kamaras radošā darba vakars: 1 Apmeklējumi
Igaunija — «Pavasaris» — Dundaga: 1 Apmeklējumi
Ar velosipēdiem ap Dundagu: 1 Apmeklējumi
Pludmales volejbols: 1 Apmeklējumi
Vasaras piedzīvojumā gar jūru: 1 Apmeklējumi
Bezmaksas pārtikas produktu izdale: 1 Apmeklējumi
2013. gada jūlija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Līvu svētki: 1 Apmeklējumi
Ziņo izpilddirektors: 1 Apmeklējumi
Kukaiņu nakts: 1 Apmeklējumi
«Dundagas torņi»: 1 Apmeklējumi
Dundagas koris uzsāk Dziesmu svētku sezonu: 1 Apmeklējumi
Elma, dižrauši un pūtelis Rīgā: 1 Apmeklējumi
Mūsējie svētku fotogrāfijās: 1 Apmeklējumi
Audzējam gliemežus!: 1 Apmeklējumi
Piesakieties 6. projektu kārtā!: 1 Apmeklējumi
Baznīcas dārza veidošana: 1 Apmeklējumi
2013. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet: 1 Apmeklējumi
Skrējiens «Apkārt Latvijai» šķērso arī mūsu novadu: 1 Apmeklējumi
Senās uguns nakts: 1 Apmeklējumi
2013. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet: 1 Apmeklējumi
Senā uguns un mūsu sirdspuksti: 1 Apmeklējumi
«Mēs un mūsu sieva»: 1 Apmeklējumi
Atkritumu apglabāšanas tarifi: 1 Apmeklējumi
Kļūsim par līderiem pašu dēļ!: 1 Apmeklējumi
Līvu krasta ciemu godināšana: 1 Apmeklējumi
Iegūsti profesiju gada vai pusotra laikā!: 1 Apmeklējumi
Skrējiens «Apkārt Latvijai»: 1 Apmeklējumi
Koru panākumi: 1 Apmeklējumi
Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrā: 1 Apmeklējumi
«No sirds uz sirdi» Dundagā: 1 Apmeklējumi
2013. gada jūlija pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Uzplaukt, ziedēt un atraisīties: 1 Apmeklējumi
Apbūvēta zemesgabala «Zēņu dīķis» daļas nomas tiesību izsole: 1 Apmeklējumi
Remontdarbi pils pagalmā: 1 Apmeklējumi
Pārbaude Dundagas centram: 1 Apmeklējumi
Seminārs par universālo dizainu: 1 Apmeklējumi
1. VI vēlēsim novada domi!: 1 Apmeklējumi
DMMS izlaidums: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole: 1 Apmeklējumi
Dzimšanas fakta, paternitātes reģistrācija: 1 Apmeklējumi
2013. gada maija pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Miršanas reģistrēšana: 1 Apmeklējumi
Vārda un uzvārda ieraksta maiņa: 1 Apmeklējumi
Ziemassvētku pasākumi mākslas un mūzikas skolā: 1 Apmeklējumi
Lai nerimst slāpes pēc lībiskā!: 1 Apmeklējumi
Vēlēšanu rezultāti: 1 Apmeklējumi
Platību maksājumu avansi: 1 Apmeklējumi
Pulkstenis ir uzvilkts!: 1 Apmeklējumi
Dziesmu svētki Kolkā: 1 Apmeklējumi
Būvdarbi ūdenssaimniecības projektā ir pabeigti!: 1 Apmeklējumi
Atklāj Kurzemi kopā ar Peo Jonsonu!: 1 Apmeklējumi
Svētku karogi pacelti!: 1 Apmeklējumi
Izstāde «Daba krāso» bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Noslēpumainības apvītā «Leģendu nakts»: 1 Apmeklējumi
Universālais dizains kā rīks visiem pieejamas vides nodrošināšanā: 1 Apmeklējumi
Slīteres Ceļotāju dienas noslēgušās!: 1 Apmeklējumi
Priecīgus Jāņus!: 1 Apmeklējumi
Paziņojums par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu: 1 Apmeklējumi
Jauno uzņēmēju sacensības: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā projektu vadītāju: 1 Apmeklējumi
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki