Meklēšana

Te vari redzēt meklēšanas rezultātus.

Atrasts

Atbilstošās lapas:

Sniegtie pakalpojumi: 29 Apmeklējumi
s. Bērnam var dot ne vairāk kā divus vārdus. - Ja bērna vecāki sastāv savstarpējā laulībā, reģistrē... rāda abu vecāku pases un laulības apliecība. - Ja bērna vecāki sastāv savstarpējā laulībā, bet vecā... rāda abu vecāku pases un laulības apliecība. - Ja bērna vecāki laulībā nesastāv, paternitātes atzīš... šanas. Paternitāti var atzīt tikai tādā gadījumā, ja bērna māte nesastāv citā laulībā. Ja iepriekšējā
«KrÄ«ze beigsies nākamā gada pēdējā ceturksnī»: 26 Apmeklējumi
“rn gada nogalē, kad stāvokli Ä«paÅ¡i sarežģīja neatliekamais jautājums ar «Parex» banku, vald... bija samērā mazs un tā apkalpoÅ¡anai nevajadzēja pārāk daudz tērēt, bet krÄ«zes beigās tas tu... ētu mēnesi izdzÄ«vot ar minimālo algu? ** — Ja vajadzētu, tad varētu. KredÄ«tsaistÄ«bu man nav... ju? ** — Nē, kompensācijas nesaņemu. **— Ja jÅ«su spēkos bÅ«tu paveikt pilnÄ«gi visu kā pas
«Mārtiņdiena atnākusi»: 19 Apmeklējumi
grupiņa.** ====== ====== Mārtiņdienu vadīja Saimniece Gunta, viņai palīdzēja mūzikas skolotāja Rudīte. Sarīkojums sākās ar rīta danci, lai visu dienu labi veiktos. Tad Saimniece aicināja katru grupiņu uzstāties ar saviem skaņu rīkie
Dakterlejas iestaigāšana: 19 Apmeklējumi
dagas tūrisma informācijas centra (TIC) vadītāja, atzina, ka vieta ap Dakterleju ir ļoti bagāta:... ijis pasts. Diemžēl visi īpašumi ir privāti. Ja neradīsies jauni īpašnieki, kas rūpēsies par... vērtīsies drupās. A. Zumbergs arī pastāstīja, ka 2011. gada 4. jūnijā Dundagā notiks Dziesm... m atmiņu stāstījumiem A. Pūliņa visus aicināja aptiekas priekštelpā apskatīt fotoizstādi, ka
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2011. gada iepirkumiem: 18 Apmeklējumi
reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas ... gusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā ne... 10 darbdienas, un šo dokumentu pieņem un atzīst, ja tas izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas ... reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas
LabdarÄ«bas koncerts LÄ«vu krastam Kolkā: 17 Apmeklējumi
== **Otrajos Ziemassvētkos kolceniekus aicināja pulcēties savā tautas namā SIA «Kolkasrags»... utas nama labiekārtošanai. Mazajā zālē varēja aplūkot pašu kolcenieču sarūpēto rokdarbu iz... as, austus linu dvieļus, turklāt rokdarbus varēja arī iegādāties. Lielā zāle koncerta apmeklētājus sagaidīja ar uguntiņās mirdzošām eglītēm un svētku n
DevÄ«tais «Dunduriņš»: 15 Apmeklējumi
itle&2&modsort}} ====== ====== Viņš secināja, ka tik aukstas ziemas nav bijis nevienu gadu, ko... unduriņi, tad viņš zina — tuvojas pavasaris. Ja reiz tā, jāievingrina balsis. «Zzzz,» uzsāka Dundurs, un mazie dunduriņi atbildēja: «Zzzz». Pēc dunduriņu frizūru parādes visi kopā nodziedāja «Dunduriņa» himnu un gaidītais ciemiņš jaun
Kam pieder manta jÅ«rmalā?: 13 Apmeklējumi
iks ar baļķiem un vai var uz tiem pieteikties, ja ir vajadzÄ«ga malka?» LÄ«dzÄ«gi jautājumi rodas... kst pārkāpt «Aizsargjoslu likumu». Otrkārt, ja ir pilnÄ«gi skaidrs, ka jÅ«rmalā ir noticis kaut... uz godÄ«gam atradējam pienākoÅ¡os atlÄ«dzÄ«bu, ja atrodas Ä«paÅ¡nieks. ArÄ« paÅ¡valdÄ«ba Å¡os baļÄ... rÄ« notiekot, tāpēc it kā bÅ«tu tikai godÄ«gi, ja baļķus paņemtu kā nelielu atlÄ«dzÄ«bu par pag
Estrādes metu vērtējums: 10 Apmeklējumi
pils parkā noslēdzies. Septiņi pretendenti spēja atrast laiku un idejas, lai piedāvātu savu redz... āts! Neviens priekšlikums pārliecinoši nespēja atrisināt palīgtelpu izvietojumu pašā estrād... izuāli, gan arī akustiski. Ir ierobežota iespēja paplašināt skatītāju vietas. No tautas nam... evilcīgs. Asprātīgs piedāvājums ir iespēja monumentālā rāmja sānu kulisēs paslēpt vism
Svētki Ä¢ipkas dievnamā: 10 Apmeklējumi
m atjaunotais Ģipkas luterāņu dievnams nosvinēja 150. jubileju. Par svētkos piedzīvoto stāsta d... gad izskatās, nāk prātā 127. psalma vārdi: «Ja Tas Kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas ... as mācītājs Armands Klāvs. Dievnamu pieskandēja no Anglijas atvestās un tepat restaurētās ērģeles, ko dievkalpojumā spēlēja Talsu luterāņu draudzes ērģelnieks Raimonds F
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2010. gada iepirkumiem: 10 Apmeklējumi
reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas ... gusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā ne... 10 darbdienas, un šo dokumentu pieņem un atzīst, ja tas izdots ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas ... reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas
Desmitais Dunduriņš: 10 Apmeklējumi
¡ ====== **17. II bērnudārzā KurzemÄ«te svinēja visjaunāko izpildÄ«tājmākslinieku konkursa un ... :2011:02:bd}} ====== ====== Pasākumu kuplināja izauguÅ¡ie dunduriņi, arÄ« tādi, kas pirmoreiz ... un pat baletu. Jauki atgriezties pagātnē lÄ«dzēja paseni videoieraksti, kas izraisÄ«ja klātesoÅ¡o sajÅ«smu, dzÄ«vajās bildÄ«tēs sazÄ«mējot sevi jau
Pašvaldības policija: 9 Apmeklējumi
m, kuru izskatīšana ir policijas kompetencē, bet, ja šīs personas bez attaisnojoša iemesla neierodas p... nodarīt kaitējumu apkārtējiem vai pašas sev, bet, ja tas nav iespējams,- nogādāt tās policijas iestādē... u sev vai apkārtējiem cilvēkiem, kā arī gadījumā, ja apkārtējie cilvēki baidās palikt vienatnē ar šo personu un ja nav cita pamata tās aizturēšanai, kā arī uzturēt
Viss vienkārÅ¡ais ir skaists: 9 Apmeklējumi
lotāju darba grupām — Jaunrades deju — vadīja Rudīte Baļķīte. Viņa atskatījās uz pēdējos gados paveikto un pastāstīja par konferenci.** ====== ====== Bērnudārzā... alantu konkurss «Dunduriņš», kas šogad svinēja 9. jubileju. Ansamblis «Gudrinieki» pagājušajā gadā atzīmēja apaļu 5 gadu pastāvēšanu, un šajā dzimšana
Dundadznieki Dānijā: 8 Apmeklējumi
Dundagas bērni Å lÄ«terē: 8 Apmeklējumi
Vai bÅ«s jaunieÅ¡u centrs?: 8 Apmeklējumi
Svētki māmiņām un Ä£imenēm: 8 Apmeklējumi
Tavam novadam: 8 Apmeklējumi
Prieks par «Pelēko namiņu»: 8 Apmeklējumi
Jauns panākums!: 8 Apmeklējumi
Kubalu skolas saimniecības ēkas renovācijas un muzeja sētas labiekārtošanas darbu būvuzraudzība: 8 Apmeklējumi
Nodokļi: nekustamā īpašuma pārdošana: 8 Apmeklējumi
Kribele krabele, ziema ir sākusies!: 7 Apmeklējumi
Vērojumi bērnudārzā «KurzemÄ«te»: 7 Apmeklējumi
Visā Dundagā ir apmākušās debesis: 7 Apmeklējumi
Domes sēdē 22.06.2010.: 7 Apmeklējumi
Paldies latiņam! Esi sveicināts, eiro!: 5 Apmeklējumi
Kā turpmāk skatīsimies televīziju?: 5 Apmeklējumi
Kas ir darba intervija un kā tai sagatavoties?: 5 Apmeklējumi
Grāmatas atvērÅ¡anas svētkos: 5 Apmeklējumi
Vēlēšanas: 5 Apmeklējumi
Atvieglojumi trÅ«cÄ«giem pacientiem: 5 Apmeklējumi
TÅ«risma izstādē «Balttour–2010»: 5 Apmeklējumi
Vēlēšanas: 5 Apmeklējumi
Piekrastes attÄ«stÄ«bai: 5 Apmeklējumi
Kora 140. jubileja: 5 Apmeklējumi
Vokālās grupas «Framest» koncerts: 5 Apmeklējumi
Pakalpojumi iedzīvotājiem, kurus nodrošina Attīstības nodaļa: 5 Apmeklējumi
«Cāļi» un «gaiļi»: 5 Apmeklējumi
Svētki kaimiņos, Ancē: 4 Apmeklējumi
Taps attÄ«stÄ«bas programma: 4 Apmeklējumi
Talantu koncerts Kolkā: 4 Apmeklējumi
Uzmanīgi ar sievietēm!: 4 Apmeklējumi
2011. gada marta pirmajā «Dundadzniekā »lasiet...: 4 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa pirmajā numurā lasiet...: 4 Apmeklējumi
2011. gada marta otrajā numurā lasiet...: 4 Apmeklējumi
Uzmanīsimies vētras laikā!: 4 Apmeklējumi
Pils pagalms atjaunots: 4 Apmeklējumi
Projektu rakstītājiem: 4 Apmeklējumi
Skolēni nezina, kā palīdzēt sev un citiem: 4 Apmeklējumi
Atvieglojumi veselÄ«bas aprÅ«pē: 4 Apmeklējumi
Par amata vietas izveidošanu: 4 Apmeklējumi
Laulības reģistrācija: 4 Apmeklējumi
Ziemassvētku izstāde tirdziņš: 4 Apmeklējumi
Ances svētki «12+»: 4 Apmeklējumi
Dzimšanas fakta, paternitātes reģistrācija: 4 Apmeklējumi
Pie Ziemassvētku rÅ«Ä·a: 4 Apmeklējumi
Pasaules vecākā lÄ«biete: 4 Apmeklējumi
Kolkas jÅ«rmalā atkal atrasta manta!: 4 Apmeklējumi
BÅ«vvalde ziņo: 4 Apmeklējumi
Kļūsti par brÄ«vprātÄ«go 10. Saeimas vēlēšanu novērotāju!: 3 Apmeklējumi
TÅ«risma veicinātāju sanāksmē: 3 Apmeklējumi
Neatliksim naudas lietas uz gadu miju!: 3 Apmeklējumi
Ieteikumi gripas profilaksei: 3 Apmeklējumi
Zane Daudziņa izrādē «Tāda es esmu»: 3 Apmeklējumi
Å lÄ«teres ceļotāju diena: 3 Apmeklējumi
Ēšanai, vērošanai, fotografēšanai...: 3 Apmeklējumi
Jubileja «Mājām»: 3 Apmeklējumi
1. VI vēlēsim novada domi!: 3 Apmeklējumi
Par atkritumu apsaimniekošanu: 3 Apmeklējumi
«Mājās» izremontēta un jauniekārtota atpÅ«tas telpa: 3 Apmeklējumi
Zeme jākopj!: 3 Apmeklējumi
Mākslas skolas panākums: 3 Apmeklējumi
Lielā diena Dundagā: 3 Apmeklējumi
GrozÄ«jumi veselÄ«bas aprÅ«pē: 3 Apmeklējumi
Dundaga kļūs skaistāka: 3 Apmeklējumi
Kas ir ĢMO: 3 Apmeklējumi
Labākais «ierocis» pret pasterelozi ir vakcinācija: 3 Apmeklējumi
Amatnieku spiets Ancē: 3 Apmeklējumi
CV: 3 Apmeklējumi
Cik bagāti esam?: 3 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2012. gada iepirkumiem: 3 Apmeklējumi
Novadā — cits vadītājs: 3 Apmeklējumi
Dzīvesprieks: 3 Apmeklējumi
Jauni zemessargi: 3 Apmeklējumi
IepazÄ«Å¡anās ar LÄ«vu fondu: 3 Apmeklējumi
Ievadkurss novada tÅ«ristu gidiem: 3 Apmeklējumi
Dundagas PII «Kurzemīte» noteikumi: 3 Apmeklējumi
«Laulas» jubileja: 3 Apmeklējumi
Ceļotāju dienā Kolkā: 3 Apmeklējumi
Koncerts vieno: 3 Apmeklējumi
Duņdžiņi dejo Taganrogā: 2 Apmeklējumi
Mēs — tÅ«risma izstādē gadatirgÅ«: 2 Apmeklējumi
Kultūras pieminekļu aizsargjoslas: 2 Apmeklējumi
Ārstē pats sevi!: 2 Apmeklējumi
Nāc palīgā arī tu!: 2 Apmeklējumi
Dundagas novada būvvalde: 2 Apmeklējumi
Pirmā aprīļa vēstis: 2 Apmeklējumi
Vai pazÄ«stat vÄ«ru uz kvadricikla?: 2 Apmeklējumi
«Sieviete politikā»: 2 Apmeklējumi
Braucam lÅ«kot citādo: 2 Apmeklējumi
«Mēs un mūsu sieva»: 2 Apmeklējumi
Brīvības cīņas atceroties: 2 Apmeklējumi
Dāņu draugi Dundagā: 2 Apmeklējumi
Dundagai — savi ielu vingrotāji: 2 Apmeklējumi
Mežstrādnieki, mācīsimies!: 2 Apmeklējumi
Talka Sīkragā: 2 Apmeklējumi
Novada Ä£erbonis: 2 Apmeklējumi
Kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem: 2 Apmeklējumi
Pārbaude Dundagas centram: 2 Apmeklējumi
Ja ilgstoši nav elektrības...: 2 Apmeklējumi
Izrāde «Balkona ragneši»: 2 Apmeklējumi
28. VII svētki Ancē: 2 Apmeklējumi
Vēlēšanu komisiju darba laiki: 2 Apmeklējumi
Līgo, līgo!: 2 Apmeklējumi
Kur Ä«stā vieta estrādei?: 2 Apmeklējumi
Sporta dienas nolikums un programma: 2 Apmeklējumi
Lauku saimniecību modernizācija: 2 Apmeklējumi
«Benjamiņa. Kā dzÄ«vot modernam cilvēkam»: 2 Apmeklējumi
Apzinām Dundagas vēsturi: 2 Apmeklējumi
Leģendu nakts: 2 Apmeklējumi
Aicinājums uz semināru ciklu: 2 Apmeklējumi
MācÄ«bu un pieredzes apmaiņas kursi tÅ«risma attÄ«stÄ«bai: 2 Apmeklējumi
Sabiedriskā kārtība: 2 Apmeklējumi
Kur Ä«stā vieta estrādei?: 2 Apmeklējumi
Iesnieguma izskatīšana par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu: 2 Apmeklējumi
Adreses piešķiršana, maiņa vai likvidācija: 2 Apmeklējumi
Saskaņošana koku ciršanai ārpus meža zemes: 2 Apmeklējumi
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma noteikšana represētām personām: 2 Apmeklējumi
Deputātu kandidātu pieteikšana: 2 Apmeklējumi
Cilvēkiem!: 2 Apmeklējumi
Jaunumi SlÄ«teres nacionālā parka administrācijā: 2 Apmeklējumi
Miršanas reģistrēšana: 2 Apmeklējumi
«You Tube» rāda SlÄ«teres nacionālā parka dzÄ«vnieku video: 2 Apmeklējumi
Zemes stunda 2012: 2 Apmeklējumi
Kāda tad ir ... sieviete?: 2 Apmeklējumi
Ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijās bērniem: 2 Apmeklējumi
Ūdens dienā: 2 Apmeklējumi
«Mērķē augstāk!»: 2 Apmeklējumi
Dzejas diena: 2 Apmeklējumi
Ieskats tīmekļa ētikā: 2 Apmeklējumi
Ūdensprojektā: 2 Apmeklējumi
Latvenergo atbalsts: 2 Apmeklējumi
Ūdensprojektā: 2 Apmeklējumi
Pasaules ūdens dienā: 2 Apmeklējumi
Å lÄ«teres bākā jaunas izstādes par piekrasti un kāpām: 2 Apmeklējumi
Deputātu kandidātu pieteikšana: 2 Apmeklējumi
LÅ«gÅ¡ana pie jÅ«ras: 2 Apmeklējumi
Atkritumu apsaimniekošana: 2 Apmeklējumi
A/s «Latvenergo» sociālā atbalsta kampaņa: 2 Apmeklējumi
«Latviskais mantojums» — Dženetai Marinskai: 2 Apmeklējumi
Reiz Rindas baznīcā...: 2 Apmeklējumi
Dāvāsim māju izjūtu!: 2 Apmeklējumi
Pārtikas produktu komplekti: 1 Apmeklējumi
«Dundadznieks» maijā: 1 Apmeklējumi
Konkurss «Dabas daudzveidÄ«bas mirkļi!»: 1 Apmeklējumi
Projekts Dundagas novada bērniem: 1 Apmeklējumi
Latvenergo Klienta karte: 1 Apmeklējumi
Dabas aizsardzības pārvaldē: 1 Apmeklējumi
Viesu nams "Krūziņi": 1 Apmeklējumi
Atvieglojumi ārstējoties: 1 Apmeklējumi
Piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu sabiedrība «Dundaga»: 1 Apmeklējumi
Teritorijas plānojuma grozÄ«jumi: 1 Apmeklējumi
2011. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 1 Apmeklējumi
Henrijs VIII pilī: 1 Apmeklējumi
Atlaides ārstniecībā: 1 Apmeklējumi
Dundagas sklandrauši: 1 Apmeklējumi
2011. gada janvāra otrajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Vizīte Vālas pašvaldībā Ungārijā: 1 Apmeklējumi
Jaunumi Å«densprojektā: 1 Apmeklējumi
Higiēna pārtikas uzņēmumā: 1 Apmeklējumi
«Mana tautasdziesma» — veltījums Krišjānim Baronam: 1 Apmeklējumi
Akcija «Es par kultūru»: 1 Apmeklējumi
Pieteikšanās LU Fonda stipendijai: 1 Apmeklējumi
Īpašumā — zemi!: 1 Apmeklējumi
Talsu slimnÄ«cas diena: 1 Apmeklējumi
NodarbÄ«bas tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
Seminārs nākamajiem uzņēmējiem: 1 Apmeklējumi
Sociālais dienests Latvijas Krājbankas klientiem: 1 Apmeklējumi
TÅ«risma sezonu beidzot: 1 Apmeklējumi
Seminārs: 1 Apmeklējumi
Ziemassvētku gadatirgus: 1 Apmeklējumi
«Biblioterapija — grāmatu spēks»: 1 Apmeklējumi
«3 darbi Latvijai»: 1 Apmeklējumi
Otrais «Alfa» kurss: 1 Apmeklējumi
Latvijas Kokļu dienas «JÅ«rmala 2010»: 1 Apmeklējumi
Decembrī bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Ä¢erboņa izvēle: 1 Apmeklējumi
«Cemex» Putnu dienas Kolkasragā: 1 Apmeklējumi
Dīzeļdegviela bez akcīzes nodokļa: 1 Apmeklējumi
Platību maksājumu iesniegumus — elektroniski!: 1 Apmeklējumi
Pārmaiņas Ziemeļkurzemes virsmežniecÄ«bā: 1 Apmeklējumi
Taps filma par ArvÄ«du BlÅ«mentālu: 1 Apmeklējumi
ApmācÄ«bu un pieredzes apmaiņas ievadkurss tÅ«rismā: 1 Apmeklējumi
MakÅ¡Ä·erēšanas kartes internetā: 1 Apmeklējumi
Uzzīmēt Latviju: 1 Apmeklējumi
Jaunumi nodokļos: 1 Apmeklējumi
Studenti ceļo pa Baltijas Zaļo jostu: 1 Apmeklējumi
Valsts svētkos Dundagā: 1 Apmeklējumi
Trīsgrašu omlete: 1 Apmeklējumi
No pērnā gada arhīva: 1 Apmeklējumi
«Trīs grašu omlete» Kolkas tautas namā: 1 Apmeklējumi
Å lÄ«teres ceļotāju diena: 1 Apmeklējumi
Jauns labdarÄ«bas projekts: 1 Apmeklējumi
Biedrība «Dundagas aprūpes nams «Stacija»»: 1 Apmeklējumi
Pa Talsu novadu: 1 Apmeklējumi
Ziņo izpilddirektors: 1 Apmeklējumi
Paša audzētais — visgardākais: 1 Apmeklējumi
«Lībiešu krasta stāsti»: 1 Apmeklējumi
2012. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Autobusi vasarā: 1 Apmeklējumi
NVO ziņas: 1 Apmeklējumi
Slīteres kukaiņu naktī: 1 Apmeklējumi
2012. gada jūnija «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Latvijas-Japānas apmaiņas programma jauniešiem: 1 Apmeklējumi
Jautrās zvejnieku sporta spēles: 1 Apmeklējumi
Hāniešu–setu–līvu spēles: 1 Apmeklējumi
Jūras svētku sporta spēļu uzvarētāji: 1 Apmeklējumi
Iespēja Kurzemes jauniešiem: 1 Apmeklējumi
Dzīvesvietas izziņas: 1 Apmeklējumi
Ceļojošā izstāde bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Meliorēsim!: 1 Apmeklējumi
Talka Dāvidpļavā: 1 Apmeklējumi
Mobilais mamogrāfs Dundagā: 1 Apmeklējumi
Novada uzņēmēju vienošanās: 1 Apmeklējumi
Lauku bloku precizēšana: 1 Apmeklējumi
Lai skan dziesma Kolkā un Dundagā!: 1 Apmeklējumi
2013. gada janvāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2012. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 1 Apmeklējumi
Egles iedegšana pie Dundagas pils: 1 Apmeklējumi
Koncerts Adventa noskaņās: 1 Apmeklējumi
Gunas Millersones gleznas vidusskolā: 1 Apmeklējumi
Sabiedriskā kārtība maijā: 1 Apmeklējumi
Iegūsti profesiju gada vai pusotra laikā!: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.04.2010.: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.10.2009.: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 25.08.2010.: 1 Apmeklējumi
Uzklausīšanas sanāksme par ūdens tarifiem Kolkā: 1 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Atkritumu tarifu uzklausīšanas sanāksme: 1 Apmeklējumi
Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācija pašvaldības izglītības iestādes rindā: 1 Apmeklējumi
Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšana pašvaldības izglītības iestādē: 1 Apmeklējumi
Telpu noma Pils ielā 9: 1 Apmeklējumi
Piesakies mazdārziņu nomai Kolkā!: 1 Apmeklējumi
Lauksaimniecības zemes noma: 1 Apmeklējumi
Cenu aptauja par video sižetu uzņemšanu, sagatavošanu un pārraidīšanu: 1 Apmeklējumi
Rūpnieciskās zvejas tiesību noma: 1 Apmeklējumi
Sociālās aprūpes pakalpojums – aprūpe mājās: 1 Apmeklējumi
Ilgstošā sociālā aprūpe institūcijās pilngadīgām personām: 1 Apmeklējumi
2012. gada aprīļa pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Skleroze: 1 Apmeklējumi
Mācības NVO līderiem: 1 Apmeklējumi
Panākumi divos konkursos: 1 Apmeklējumi
2. un 3. VI Slīteres Ceļotāju dienas: 1 Apmeklējumi
Konkurss nākamajiem dārzniekiem: 1 Apmeklējumi
«Mans bērns izvēlas… karjeru!»: 1 Apmeklējumi
Apspriešana par «Zēņu dīķa» iznomāšanu: 1 Apmeklējumi
Maksas pakalpojumi: 1 Apmeklējumi
Topošajiem Latvijas Universitātes studentiem: 1 Apmeklējumi
2012. gada marta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Svinam Riču kāzas!: 1 Apmeklējumi
Lieldienās: 1 Apmeklējumi
Aktieru koncertuzvedums Kolkā: 1 Apmeklējumi
Ēnos tieslietu ministru Gaidi Bērziņu: 1 Apmeklējumi
Talka «Kurzemītes» rotaļu laukumā: 1 Apmeklējumi
Bibliotekārie, bibliogrāfiskie un informacionālie pakalpojumi, pieeja internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem: 1 Apmeklējumi
Piensaimnieku lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība «Dundaga»: 1 Apmeklējumi
«Cāļi» un «gaiļi» Dundagas pilī: 1 Apmeklējumi
2013. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Zaļā pils diena: 1 Apmeklējumi
Leģendu naktī pilī: 1 Apmeklējumi
Bāriņtiesas pakalpojumi: 1 Apmeklējumi
Senās uguns naktī: 1 Apmeklējumi
«Biblioterapija — grāmatu spēks»: 1 Apmeklējumi
Sievietes, pārbaudiet veselību!: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 23.09.2009.: 1 Apmeklējumi
Raķupes ielejas dārgumi: 1 Apmeklējumi
2012. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
«Meža karjeras dienā»: 1 Apmeklējumi
Direktoru atstātās pēdas: 1 Apmeklējumi
Kolkas luterāņi svin: 1 Apmeklējumi
Viss par ķirbi: 1 Apmeklējumi
Barikāžu laiku atceroties: 1 Apmeklējumi
Atklāta vēstule novada valdīšanai: 1 Apmeklējumi
Kolkas puiši ar sportu uz «tu»: 1 Apmeklējumi
Ziedojumiem: 1 Apmeklējumi
Vietējie sludinājumi: 1 Apmeklējumi
Arnolds Auziņš: 1 Apmeklējumi
Pa Kurzemi: 1 Apmeklējumi
Top latvju rakstu zīmes: 1 Apmeklējumi
Sociālā rehabilitācija: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 16.12.2009.: 1 Apmeklējumi
Nāc dziedāt!: 1 Apmeklējumi
Piensaimniekiem ministrijas augstākais apbalvojums!: 1 Apmeklējumi
Visi sēnēs!: 1 Apmeklējumi
«Es vēlos mājās pārnākt...»: 1 Apmeklējumi
Lec biznesā!: 1 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 1 Apmeklējumi
Par atkritumu apsaimniekošanu: 1 Apmeklējumi
Atkritumu apsaimniekošana: 1 Apmeklējumi
Tikšanās ar deputātu kandidātiem: 1 Apmeklējumi
Draudzības sacensības šahā: 1 Apmeklējumi
Sargies no spridzekļiem!: 1 Apmeklējumi
Uzplaukt, ziedēt un atraisīties: 1 Apmeklējumi
Lai nerimst slāpes pēc lībiskā!: 1 Apmeklējumi
Vētra pārdzīvota: 1 Apmeklējumi
Rudens novusa turnīra 2. posma rezultāti: 1 Apmeklējumi
Krāsainais draudzības mezgls: 1 Apmeklējumi
Cik tālu esam tikuši projektā «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā»?: 1 Apmeklējumi
Prezidents ciemos, prezidents mājās: 1 Apmeklējumi
Kolkas skola domā zaļi!: 1 Apmeklējumi
Fricis Adamovičs: 1 Apmeklējumi
Dundagas egle iepriecina!: 1 Apmeklējumi
Rūķi un eņģeļi «Kurzemītē»: 1 Apmeklējumi
Bezmaksas digitālo prasmju mācību programma: 1 Apmeklējumi
Kuldīgas «Rāte» Dundagā: 1 Apmeklējumi
Ciku–caku–caku...: 1 Apmeklējumi
Pārbaudīs sirēnas: 1 Apmeklējumi
Trīspusēja tikšanās: 1 Apmeklējumi
Kokļu dienās: 1 Apmeklējumi
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki