Meklēšana

Te vari redzēt meklēšanas rezultātus.

Atrasts

Atbilstošās lapas:

2013. gads: 38 Apmeklējumi
01.2013 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2013.01.07.2013._gada_10._janvari|Attīstības un plānošanas komitejas un... t 18.10 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2013.01.10.2013._gada_10._janvari_plkst._18.10|Domes ārkārtas sēde]]. ... 01.2013 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2013.01.11.2013._gada_15._janvari|Apvienotā Attīstības un plānošanas ko... . 13.00 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2013.01.14.2013._gada_17._janvari|Finanšu komitejas sēde]]. * 18.01.2
2011. gads: 37 Apmeklējumi
o semināru «Aktualitātes nodokļos un nodevās. IIN Gada ienākuma deklarācijas aizpildīšanas pamatnosacīju... miņ»]]** * 16.05.2011 [[:zinas:2011.05.13.2011._gada_maija_pirmaja_numura_lasiet|Iznāk «Dundadznieka» ... 5.2011 [[:pasvaldiba:sedes_zinas:2011.05.13.2011._gada_18._maija|Finanšu komitejas sēde]] * 19.05.2011... 5.2011 [[:pasvaldiba:sedes_zinas:2011.05.23.2011._gada_25._maija|Novada domes sēde]] * 27.05.2011 bērn
Dundagas novada saistošie noteikumi: 35 Apmeklējumi
ikumi_nr._1_par_dundagas_novada_pasvaldibas_2009._gada_budzeta_izpildi.pdf | 2010.01.27. saistošie note... ikumi Nr. 1 Par Dundagas novada pašvaldības 2009. gada budžeta izpildi.pdf }} {{:dokumenti:saistosie:2... par_grozijumiem_dundagas_novada_pasvaldibas_2010._gada_27._janvara_saistosos_noteikumos_nr._2_par_geneti... Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 27. janvāra saistošos noteikumos Nr. 2 Par ģenēt
Dundagas novada saistošie noteikumi: 31 Apmeklējumi
eikumi_nr.17_grozijumi_dundagas_novada_domes_2010.gada_22.decembra_saistosajos_noteikumos_nr.47_dundagas... eikumi Nr.17 Grozījumi Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 Dundagas... eikumi_nr.13_grozijumi_dundagas_novada_domes_2010.gada_22.decembra_saistosajos_noteikumos_nr.47_dundagas... eikumi Nr.13 Grozījumi Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 Dundagas
JANVĀRIS: 28 Apmeklējumi
1.2012 [[/pasvaldiba/sedes_zinas/2012.01.02.2012._gada_5_._janvari|Sociālo, izglītības un kultūras jautā... 9.00 [[/pasvaldiba/sedes_zinas/2012.01.06.2012._gada_11_._janvari|Attīstības un plānošanas komitejas s... . 9.00 [[/pasvaldiba/sedes_zinas/2012.01.10.2012._gada_12_._janvari|Sociālo, izglītības un kultūras jaut... 13.00 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2012.01.16.2012._gada_19_._janvari|Finanšu komitejas sēde]]. * 26.01.
2012. gads: 27 Apmeklējumi
t 9.00 [[/pasvaldiba/sedes_zinas/2012.07.10.2012._gada_12._julija|Sociālo, izglītības un kultūras jautāj... 13.00 [[/pasvaldiba/sedes_zinas/2012.07.10.2012._gada_12._julija|Attīstības un plānošanas komitejas sēd... 7.2012 [[/pasvaldiba/sedes_zinas/2012.07.16.2012._gada_19._julija|Finanšu komitejas sēde.]] * 21.07.20... 07.2012 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2012.07.23.2012._gada_26._julija|Domes sēde]]. * 28.07.2012 [[zinas/2
2013.gads: 23 Apmeklējumi
10.00 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2013.08.08.2013._gada_12._augusta|Attīstības un plānošanas komitejas sē... . 10.00 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2013.08.02.2013._gada_7._augusta|Sociālo, izglītības un kultūras jautāj... 13.00 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2013.08.13.2013._gada_15._augusta|Finanšu komitejas sēde]] * 22.08.20... 13.00 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2013.08.19.2013._gada_22._augusta|domes sēde]]. ==== Kapu svētki ====
«KrÄ«ze beigsies nākamā gada pēdējā ceturksnī»: 14 Apmeklējumi
====== «Krīze beigsies nākamā gada pēdējā ceturksnī» ====== **Tā teica Ministru prezidents Va... tru prezidents skaidroja nesen pieņemto nākamā gada budžetu. Lai cik smags un nepopulārs, tas tomē... airāk aizdot, lai šo deficītu nosegtu. Pērn gada nogalē, kad stāvokli īpaši sarežģīja neatl... opprodukta, kas ir smaga nasta. **Taču ar 2010. gada budžetu un visiem samazināšanas pasākumiem fi
2009. gada pārskats: 11 Apmeklējumi
====== 2009. gada pārskats ====== ===== Dundagas pagasta bibliotēka ===== | Lietotāji | 712, no tie... ntotājiem 39% ir vecumā pēc 18 gadiem. Kalendārā gada garumā esam piedāvājušas **35 tematiskās izstādes... ākumus**, kurus apmeklējuši 90 interesenti. Visa gada garumā turpinājās 2008.\ gada janvārī uzsāktā izbraukuma bibliotekārā apkalpošana PSA «Ziemeļkurzeme» p
Izraudzīsim labākos!: 11 Apmeklējumi
ai ar novada prēmiju un pateicības rakstiem 2010. gada 18. novembrī ** <wrap important>Anonīmus, nepil... āti devuši ieguldījumu pagasta attīstībā no 2009. gada novembra līdz 2010. gada oktobrim." Textbox "Vārds, uzvārds" ! select "Pagasts" "lūdzu norādīt!|Dundag... ea "Pamatojums" ! fieldset "Atzinības raksts <b>«Gada jaunietis Dundagā»</b> un <b>«Gada jaunietis Kolk
Apbalvojumi: 10 Apmeklējumi
ds==== ^Par mūža ieguldījumu |Dzidra Bērziņa | ^Gada cilvēks Dundagas novadā |Baiba Dūda | ^Gada jaunietis Dundagas novadā |Liene Rumpe | ^Gada uzņēmums Dundagas novadā |SIA «Vilnas fabriku» Pācē un SIA «Līcis 93» | ^Gada varonis Dundagas novadā |Ēvalds Spridzāns |
Dundagas novada publiskie pārskati: 10 Apmeklējumi
pielikumiem.pdf|Dundagas novada pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats ar pielikumiem}} ==== 2011. =... kumiem.pdf|Dundagas novada domes publiskais 2011. gada pārskats}} ==== 2010. ==== * {{:dokumenti:nova... s_2010.pdf|Dundagas novada domes publiskais 2010. gada pārskats }} ==== 2009. ==== * {{:dokumenti:nov... s_2010.pdf|Dundagas novada domes publiskais 2009. gada pārskats }} * {{:dokumenti:novads:2009:1.pielik
Kubalu skolas saimniecības ēkas renovācijas un muzeja sētas labiekārtošanas darbu būvuzraudzība: 10 Apmeklējumi
. plkst. 16.00| ^Pasūtījuma izpildes termiņš|2009.gada 30. oktobris| ^Kvalifikācijas prasības| - LR reģi... vie paziņojumi par Dundagas pagasta padomes 2009. gada iepirkumiem ====== ===== Ceļmalu un teritoriju a... . plkst. 16.00| ^Pasūtījuma izpildes termiņš|2010.gada 11. jūnijs | ^Kvalifikācijas prasības| - LR reģis... . plkst. 16.00| ^Pasūtījuma izpildes termiņš|2009.gada 30. novembris| ^Kvalifikācijas prasības| - LR reģ
No pērnā gada arhīva: 9 Apmeklējumi
====== No pērnā gada arhīva ====== ===== Konkurss ===== [[:pasvaldiba:izsole|Konkurss par labāko pied... iem darbiem. ::Sabiedrības integrācijas fonds šā gada 12. maijā apstiprināja Dundagas pagasta padomes p... tātus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus 2006.gada 22.septembrī uz Informatīvi - analītisko semināru... \\ 3232306; 9329742 ===== Publiskais 2005. gada pārskats ===== **28.06.2006.** Ievietots pagasta
Dundagas novada sociālais dienests: 9 Apmeklējumi
Projektu rakstītājiem: 9 Apmeklējumi
Domes sēdē 27.01.2010.: 9 Apmeklējumi
Iedzīvotāji: 8 Apmeklējumi
Monētu dienas Dundagas bibliotēkā: 8 Apmeklējumi
Projekts «Mazirbes speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana»: 7 Apmeklējumi
2008. gada pārskats: 7 Apmeklējumi
2007. gada pārskats: 6 Apmeklējumi
Novada dome apbalvo: 6 Apmeklējumi
Domes sēdē 23.09.2009.: 6 Apmeklējumi
2011. gada 3. novembrī: 6 Apmeklējumi
Ernests Ābols: 6 Apmeklējumi
2013. gada 25. aprīlī: 6 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 6 Apmeklējumi
Domes sēdē 25.08.2010.: 6 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 6 Apmeklējumi
Īpašumā — zemi!: 6 Apmeklējumi
Novada dome apbalvo: 6 Apmeklējumi
Apbalvosim labākos!: 5 Apmeklējumi
Pasākumu plāns 2010. gadā: 5 Apmeklējumi
MakÅ¡Ä·erēšanas kartes internetā: 5 Apmeklējumi
Saistošās izstādes bibliotēkā: 5 Apmeklējumi
Brīvprātīgo darbs: 5 Apmeklējumi
2011.gada pārskats: 5 Apmeklējumi
Ietekmes uz vidi novērtējums: 5 Apmeklējumi
2012.gada pārskats: 5 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.04.2010.: 5 Apmeklējumi
2010. gada pārskats: 5 Apmeklējumi
Valsts svētkos: 5 Apmeklējumi
2013. gada 27. jūnijā: 5 Apmeklējumi
2013. gada 18. jūlijā: 5 Apmeklējumi
Valsts svētkos: 5 Apmeklējumi
18. novembrī: 5 Apmeklējumi
2012. gada 26. aprīlī: 5 Apmeklējumi
Apbalvosim labākos!: 5 Apmeklējumi
2012. gada 28. jūnijā: 4 Apmeklējumi
Dundagas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana: 4 Apmeklējumi
Vēstules uz bērza tāss: 4 Apmeklējumi
Domes sēdē 22.06.2010.: 4 Apmeklējumi
2013. gada 11. aprīlī: 4 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.07.2010.: 4 Apmeklējumi
Projekts Dundagas novada bērniem: 4 Apmeklējumi
2013. gada 16. maijā: 4 Apmeklējumi
2012. gada 22. martā: 4 Apmeklējumi
Rakstniecei un tulkotājai Mārai Cielēnai — 55: 4 Apmeklējumi
Raķupes ielejas dārgumi: 4 Apmeklējumi
2012. gada 19. aprīlī: 4 Apmeklējumi
2012. gada 15. martā: 4 Apmeklējumi
2013. gada 26. septembrī: 4 Apmeklējumi
2012. gada 26 . janvārī: 4 Apmeklējumi
Vadītāji: 4 Apmeklējumi
2011. gada 24. novembrī: 4 Apmeklējumi
2012. gada 19 . janvārī: 4 Apmeklējumi
2011. gada 17. novembrī: 4 Apmeklējumi
Cik tālu esam tikuši projektā «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā»?: 4 Apmeklējumi
2012. gada 20. decembrī: 4 Apmeklējumi
Vokālās grupas «Framest» koncerts: 4 Apmeklējumi
Kultūras projektu konkurss Kurzemē: 4 Apmeklējumi
2012. gada 11. oktobrī: 4 Apmeklējumi
2013. gada 10. janvārī: 4 Apmeklējumi
Dīzeļdegviela bez akcīzes nodokļa: 4 Apmeklējumi
Neatliksim naudas lietas uz gadu miju!: 4 Apmeklējumi
Novada dome apbalvo: 4 Apmeklējumi
Dundagas Kultūras pils: 4 Apmeklējumi
Kas ir ĢMO: 4 Apmeklējumi
2005. gada pārskats: 4 Apmeklējumi
Platību maksājumu avansi: 4 Apmeklējumi
2013. gada 14. februārī: 4 Apmeklējumi
2013. gada 21. februārī: 4 Apmeklējumi
Pasākumu kalendārs: 3 Apmeklējumi
Pagasta vispārīgs apraksts: 3 Apmeklējumi
2012. gada 25. oktobrī: 3 Apmeklējumi
2012. gada 27. septembrī: 3 Apmeklējumi
2012. gada 13. septembrī: 3 Apmeklējumi
2012. gada 12. jūlijā: 3 Apmeklējumi
Jauno uzņēmēju sacensības: 3 Apmeklējumi
2012. gada 9. augustā: 3 Apmeklējumi
Dzimtsarakstu nodaļas sniegtie pakalpojumi: 3 Apmeklējumi
2012. gada 15. novembrī: 3 Apmeklējumi
Mācies Kandavā!: 3 Apmeklējumi
2012. gada 14. jūnijā: 3 Apmeklējumi
Mana sociālā atbildība. (My social responsibility): 3 Apmeklējumi
2012. gada 21. jūnijā: 3 Apmeklējumi
2012. gada 8. novembrī: 3 Apmeklējumi
2012. gada 18. oktobrī: 3 Apmeklējumi
2011. gada 15. decembrī: 3 Apmeklējumi
Budžets: 3 Apmeklējumi
Teritorija: 3 Apmeklējumi
Brīvības cīņas atceroties: 3 Apmeklējumi
2011. gada 20. oktobrī: 3 Apmeklējumi
2011. gada 10. novembrī: 3 Apmeklējumi
Bezakcīzes degviela: 3 Apmeklējumi
Publiskais 2007. gada pārskats: 3 Apmeklējumi
Dundaga kļūs skaistāka: 3 Apmeklējumi
Kubalu skola-muzejs: 3 Apmeklējumi
Jauna tūrisma projektu kārta: 3 Apmeklējumi
Atklāj Kurzemi kopā ar Peo Jonsonu!: 3 Apmeklējumi
2011. gada februāra otrajā numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
Publiskais 2008. gada pārskats: 3 Apmeklējumi
Platību maksājumu avansi: 3 Apmeklējumi
2012. gada 16. februārī: 3 Apmeklējumi
Bezakcīzes dīzeļdegviela!: 3 Apmeklējumi
2012. gada 23. februārī: 3 Apmeklējumi
2012. gada 8. martā: 3 Apmeklējumi
2012. gada 12. aprīlī: 3 Apmeklējumi
Pieteikšanās «Sējējam-2012»: 3 Apmeklējumi
Iegūsti profesiju gada vai pusotra laikā!: 3 Apmeklējumi
2012. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada 7. decembrī: 3 Apmeklējumi
2011. gada 8. decembrī: 3 Apmeklējumi
Dundagas novada teritorija: 3 Apmeklējumi
28. septembris — Olimpiskā diena!: 3 Apmeklējumi
2012. gada 10. maijā: 3 Apmeklējumi
2012. gada 22. novembrī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 5. decembrī: 3 Apmeklējumi
Pārdod auto: 3 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada septembrim: 3 Apmeklējumi
Aicina darbā tautas skaitītāju: 3 Apmeklējumi
2013.gada 23. novembrī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 14. novembrī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 12. septembrī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 19. septembrī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 10. oktobrī: 3 Apmeklējumi
Avīze «Dundadznieks»: 3 Apmeklējumi
Pasaules vecākā lÄ«biete: 3 Apmeklējumi
Austris Kristapsons: 3 Apmeklējumi
Likteņdārzs Koknesē: 3 Apmeklējumi
Ziņo pašvaldības policists: 3 Apmeklējumi
Projektu vadība, kultūras pieminekļi: 3 Apmeklējumi
2006. gada pārskats: 3 Apmeklējumi
Dundagas novads: 3 Apmeklējumi
Cenu aptauja par video sižetu uzņemšanu, sagatavošanu un pārraidīšanu: 3 Apmeklējumi
Atvieglojumi trÅ«cÄ«giem pacientiem: 3 Apmeklējumi
Platību maksājumu iesniegumus — elektroniski!: 3 Apmeklējumi
Vairāk nekā simt kurzemnieku apmācīti par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām un integrēšanas iespējām: 3 Apmeklējumi
2011. gada februāra otrajā «Dundadzniekā »lasiet...: 3 Apmeklējumi
2013. gada 25. jūlijā: 3 Apmeklējumi
Interesantā diena mežā: 3 Apmeklējumi
2013. gada 14. martā: 3 Apmeklējumi
Kubalu skola - muzejs: 3 Apmeklējumi
2013. gada 18. aprīlī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 24. janvārī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 17. janvārī: 3 Apmeklējumi
2012. gada 6. decembrī: 3 Apmeklējumi
2012. gada 13. decembrī: 3 Apmeklējumi
Kaļķu skolas izsole: 3 Apmeklējumi
2013. gada 9. maijā: 3 Apmeklējumi
2013. gada 28. februārī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 19. jūnijā: 3 Apmeklējumi
2013. gada 15. jūlijā: 3 Apmeklējumi
Konkurss «Dabas daudzveidÄ«bas mirkļi!»: 2 Apmeklējumi
Pieņems platību maksājumu iesniegumus: 2 Apmeklējumi
Ūdensprojektā: 2 Apmeklējumi
2011. gada janvāra otrajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Platību maksājumi: 2 Apmeklējumi
Latvijas vēsture karikatūrās: 2 Apmeklējumi
Projektu konkurss kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai: 2 Apmeklējumi
Mūžībā aizgājis Raitis Sirkels: 2 Apmeklējumi
Atlaides ārstniecībā: 2 Apmeklējumi
«Monētu dienu 2011» noslēgums: 2 Apmeklējumi
ElektrÄ«bas norēķina kartes: 2 Apmeklējumi
Gada publiskais pārskats: 2 Apmeklējumi
Zeme jākopj!: 2 Apmeklējumi
AvÄ«ze nākamgad: 2 Apmeklējumi
2012. gada jūnija «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Kultūrkapitāla fonda projektu konkursi: 2 Apmeklējumi
Pils dienā: 2 Apmeklējumi
Darba inspekcijas filmu pēcpusdiena: 2 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 2 Apmeklējumi
Kukaiņu nakts: 2 Apmeklējumi
Gada publiskais pārskats: 2 Apmeklējumi
«You Tube» rāda SlÄ«teres nacionālā parka dzÄ«vnieku video: 2 Apmeklējumi
Pieteikšanās valsts atbalstam: 2 Apmeklējumi
Neturēsim neesošas ēkas!: 2 Apmeklējumi
Latvenergo Klienta karte: 2 Apmeklējumi
Steķi — piestātne laivām un atmiņām: 2 Apmeklējumi
Jaunie šahisti gada nogalē: 2 Apmeklējumi
Stārķi tiešsaistē: 2 Apmeklējumi
Uzņem jaunus audzēkņus: 2 Apmeklējumi
Jaunumi nodokļos: 2 Apmeklējumi
2012. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Nekustamā īpašuma nodokļa termiņš 2011. gadā: 2 Apmeklējumi
Lauku atbalsta dienests ziņo: 2 Apmeklējumi
Skolēni nezina, kā palīdzēt sev un citiem: 2 Apmeklējumi
Nodokļi: nekustamā īpašuma pārdošana: 2 Apmeklējumi
Aicina informēt par konta maiņu: 2 Apmeklējumi
Seminārs par universālo dizainu: 2 Apmeklējumi
Novada dome apbalvo: 2 Apmeklējumi
Kolkas pamatskolā: 2 Apmeklējumi
Mācību gada sākums Kolkā: 2 Apmeklējumi
Izrāde «Aivaru gaidot» Kolkā: 2 Apmeklējumi
«Mazā Eiropiāde» atkal Dundagā: 2 Apmeklējumi
Laikraksts «Dundadznieks»: 2 Apmeklējumi
Direktoru atstātās pēdas: 2 Apmeklējumi
2013. gada 25. martā: 2 Apmeklējumi
Valsts amatpersonu saraksts, kuru atalgojuma apmērs jāievieto pašvaldības interneta vietnē: 2 Apmeklējumi
2012. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Popiela Kolkas skolā: 2 Apmeklējumi
Piektā Vides diena: 2 Apmeklējumi
Talka pareizticīgo baznīcā: 2 Apmeklējumi
Atbalsts skolēniem: 2 Apmeklējumi
Kolkas luterāņi svin: 2 Apmeklējumi
Dakterlejas iestaigāšana: 2 Apmeklējumi
Iedzīvotāji: 2 Apmeklējumi
Projekti: 2 Apmeklējumi
Saistošo notiekumu grozījumu projekts: 2 Apmeklējumi
2013. gada 21. martā: 2 Apmeklējumi
Seminārs lauku uzņēmējiem: 2 Apmeklējumi
Pansija «Jaundundaga»: 2 Apmeklējumi
2013. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2009. gada publiskais pārskats: 2 Apmeklējumi
Mācību gada sākums Dundagas mākslas un mūzikas skolā: 2 Apmeklējumi
Eiropas nedēļa Kolkā: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 30.06.2010.: 2 Apmeklējumi
Iznomā zemi: 2 Apmeklējumi
Lieguma «Kaļķupes ieleja» dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana: 2 Apmeklējumi
Dabas aizsardzības pārvaldē: 2 Apmeklējumi
Projektu konkurss «Nevalstisko organizāciju projektu programmā»: 2 Apmeklējumi
Jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācija izglītībā: 2 Apmeklējumi
Nāc sadziedāt!: 2 Apmeklējumi
Tikšanās ar Ingrīdu Circeni Kolkā: 2 Apmeklējumi
Kas tas tāds universālais dizains: 2 Apmeklējumi
Atvieglojumi ārstējoties: 2 Apmeklējumi
Eseju konkurss studentiem: 2 Apmeklējumi
Konkurss skolēniem: 2 Apmeklējumi
Atkritumu apsaimniekošana: 2 Apmeklējumi
DrÄ«kst peldēties: 2 Apmeklējumi
Senioru dejotāji Kolkā: 2 Apmeklējumi
Latvijas Avīze: 2 Apmeklējumi
Pārtikas pakas: 2 Apmeklējumi
Kā turpmāk skatīsimies televīziju?: 2 Apmeklējumi
Dundagas vidusskola: 2 Apmeklējumi
Jaunās «SlÄ«teres nacionālā parka Ziņas»: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 15.10.2009.: 2 Apmeklējumi
Dzimtsarakstu nodaļa: 2 Apmeklējumi
Nākotnes pilsētas spēle: 2 Apmeklējumi
Mazirbes skolā 2013. gada 1. ceturksnī: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 16.12.2009.: 2 Apmeklējumi
ArhitektÅ«ras ideju — metu zibenskonkurss vasaras estrādes bÅ«vniecÄ«bai Dundagas pils parkā: 2 Apmeklējumi
2013. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Lauku bloku precizēšana: 2 Apmeklējumi
2013. gada 19. septembrī: 2 Apmeklējumi
Attīstības stratēģijas izstrāde 2012. gadā: 2 Apmeklējumi
2013. gada 22. augustā: 2 Apmeklējumi
Sniegtie pakalpojumi: 2 Apmeklējumi
Jauna projektu konkursu kārta: 2 Apmeklējumi
2013. gada 17. oktobrī: 2 Apmeklējumi
2011. gada 27. jūlijā: 2 Apmeklējumi
2013. gada 15. augustā: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā tūrisma pakalpojumu darbinieku: 2 Apmeklējumi
2011. gada 15. decembrī: 2 Apmeklējumi
2011. gada 22. decembrī: 2 Apmeklējumi
2013. gada 17. jūnijā: 2 Apmeklējumi
2013. gada 20. jūnijā: 2 Apmeklējumi
2013. gada 12. augustā: 2 Apmeklējumi
2011. gada 27. oktobrī: 2 Apmeklējumi
2011. gada 23. novembrī: 2 Apmeklējumi
2013. gada 24. oktobrī: 2 Apmeklējumi
2013. gada 27. oktobrī: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.10.2009.: 2 Apmeklējumi
Dundagas parks: 2 Apmeklējumi
Projektu konkursi 2011: 2 Apmeklējumi
Zivsaimniecības fonda projektu konkursa 4. kārta: 2 Apmeklējumi
Lauku attīstības programmas projektu konkursa 5. kārta: 2 Apmeklējumi
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 2010: 2 Apmeklējumi
2010. gada septembra numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 24.02.2010.: 2 Apmeklējumi
Dundagas novada bibliotekāri Ventspils Pārventas bibliotēkā: 2 Apmeklējumi
2013. gada 31. oktobrī: 2 Apmeklējumi
2011. gada 22. jūnijā: 2 Apmeklējumi
2013. gada 8. novembrī: 2 Apmeklējumi
2013.gada 12. decembrī: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 24.03.2010.: 2 Apmeklējumi
2013.gada 19. decembrī: 2 Apmeklējumi
2013. gada 14. jūnijā: 2 Apmeklējumi
2012. gada marta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2012. gada 20. septembrī: 2 Apmeklējumi
2013. gada 28. martā: 2 Apmeklējumi
2012. gada 20. novembrī: 2 Apmeklējumi
2012. gada 23. augustā: 2 Apmeklējumi
2013. gada 29. aprīlī: 2 Apmeklējumi
2013. gada 23. maijā: 2 Apmeklējumi
2012. gada 16. augustā: 2 Apmeklējumi
2012. gada 6. decembrī: 2 Apmeklējumi
Bibliotēka 2005. gadā: 2 Apmeklējumi
Pārcelta darbadiena: 2 Apmeklējumi
Paziņojumi par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu: 2 Apmeklējumi
2011. gada janvāra otrajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013. gada 10. janvārī plkst. 18.10: 2 Apmeklējumi
2013. gada 31. janvārī: 2 Apmeklējumi
2013. gada 15. janvārī: 2 Apmeklējumi
2012. gada 26. jūlijā: 2 Apmeklējumi
2012. gada marta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2012. gada 9. februārī: 2 Apmeklējumi
2012. gada 17. maijā: 2 Apmeklējumi
2012. gada 9. februārī: 2 Apmeklējumi
2012. gada 12 . janvārī: 2 Apmeklējumi
2012. gada 5 . janvārī: 2 Apmeklējumi
2012. gada 11. janvārī: 2 Apmeklējumi
2012. gada 24. maijā: 2 Apmeklējumi
2012. gada 14. maijā: 2 Apmeklējumi
2012. gada 19. jūlijā: 2 Apmeklējumi
2012. gada 7. jūnijā: 2 Apmeklējumi
Kandidātu sarakstu pieņemšana pašvaldības vēlēšanām: 1 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada novembrim: 1 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada janvārim un februārim: 1 Apmeklējumi
«Liela brēka — maza vilna» Ancē: 1 Apmeklējumi
2009. gada maijā: 1 Apmeklējumi
2009. gada aprīlī: 1 Apmeklējumi
Novembris Dundagā: 1 Apmeklējumi
Elektrolīnijas rekonstrukcija: 1 Apmeklējumi
Higiēna pārtikas uzņēmumā: 1 Apmeklējumi
Ances svētki «12+»: 1 Apmeklējumi
Novadu 10. grāmatu svētki: 1 Apmeklējumi
2009. gada jūnijā: 1 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2012. gada iepirkumiem: 1 Apmeklējumi
Valsts svētkos Kolkā: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole: 1 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada decembrim: 1 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kolkā: 1 Apmeklējumi
Novembrī Kolkas pamatskolā: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole Kolkas tautas namā: 1 Apmeklējumi
Paziņojums par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu: 1 Apmeklējumi
Pārmaiņas Ziemeļkurzemes virsmežniecÄ«bā: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole Kolkas «Zītaros»: 1 Apmeklējumi
Saules iela 10A nomas izsole: 1 Apmeklējumi
Jūras svētki 17. jūlijā Kolkas ragā: 1 Apmeklējumi
Kursi Talsu Pieaugušo izglītības centrā: 1 Apmeklējumi
Saules iela 16 nomas izsole: 1 Apmeklējumi
Militārās vēstures mantojums: 1 Apmeklējumi
Šaha čempionāts: 1 Apmeklējumi
2008. gada iepirkumi: 1 Apmeklējumi
Panākumi mākslā: 1 Apmeklējumi
2010. gada decembra numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2013. gada 7. augustā: 1 Apmeklējumi
Mazirbes speciālā internātpamatskola: 1 Apmeklējumi
Apmācību programmas: 1 Apmeklējumi
Nolikumi: 1 Apmeklējumi
Vietējie sludinājumi: 1 Apmeklējumi
Bērnu žūrija 2009: 1 Apmeklējumi
Kultūras pieminekļu aizsargjoslas: 1 Apmeklējumi
Sports: 1 Apmeklējumi
Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu smilts un smilts–grants atradnē «Jaunkalni II»: 1 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2010. gada iepirkumiem: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālistu: 1 Apmeklējumi
Uzklausīšanas sanāksme par ūdens tarifiem Kolkā: 1 Apmeklējumi
Novada uzņēmumi: 1 Apmeklējumi
Dundagas Mākslas un mūzikas skola: 1 Apmeklējumi
Divi valstu prezidenti Kolkas pagastā!: 1 Apmeklējumi
Arnolds Auziņš: 1 Apmeklējumi
Zinību diena Dundagā: 1 Apmeklējumi
Barikāžu laiku atceroties: 1 Apmeklējumi
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma noteikšana represētām personām: 1 Apmeklējumi
Valsts svētkos: 1 Apmeklējumi
Sadraudzība ar Žambergu: 1 Apmeklējumi
Bērnu žūrijā: 1 Apmeklējumi
Ziemassvētku izstāde tirdziņš: 1 Apmeklējumi
LÄ«vu svētki: 1 Apmeklējumi
Gadalaiki Šlīteres bākā: 1 Apmeklējumi
Bioloģijas stunda stādaudzētavā: 1 Apmeklējumi
Dzejas dienas Liepājā un Dundagā: 1 Apmeklējumi
Piemiņai un nākotnei: 1 Apmeklējumi
LabdarÄ«bas koncerts LÄ«vu krastam Kolkā: 1 Apmeklējumi
Rokdarbnieki Kolkā: 1 Apmeklējumi
TÅ«risma izstādē «Balttour–2010»: 1 Apmeklējumi
Kolkas bagātība: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 25.11.2009.: 1 Apmeklējumi
Informācija: 1 Apmeklējumi
Izsludināta 5. projektu kārta: 1 Apmeklējumi
Lauku bloku kartes, 2010: 1 Apmeklējumi
Izstāde «Līvõd kuņšt»: 1 Apmeklējumi
«Cenplēsis 2010»: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā izpilddirektoru: 1 Apmeklējumi
PAZIŅOJUMS: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju: 1 Apmeklējumi
Aicinām uz talku Dundagas pareizticīgo baznīcā!: 1 Apmeklējumi
Bezmaksas ekskursijas Ziemeļkurzemē: 1 Apmeklējumi
Studenti ceļo pa Baltijas Zaļo jostu: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā: 1 Apmeklējumi
Novada tūrisma uzņēmēju tikšanās: 1 Apmeklējumi
Lūgums: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā dežurantu: 1 Apmeklējumi
26. XII Kolkas tautas namam - 55 gadi: 1 Apmeklējumi
2009. gada martā: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā skolas direktoru: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā galveno grāmatvedi: 1 Apmeklējumi
2011. gada pirmajā augusta numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada jÅ«lija pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā tūrisma pakalpojumu darbinieku: 1 Apmeklējumi
Izcilnieki mākslā un mÅ«zikā: 1 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada oktobrim: 1 Apmeklējumi
Otrais «Alfa» kurss: 1 Apmeklējumi
IepazÄ«sim Ziemeļvalstis!: 1 Apmeklējumi
Pāces kauss: 1 Apmeklējumi
Å lÄ«teres bākā jaunas izstādes par piekrasti un kāpām: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā darba aizsardzības speciālistu: 1 Apmeklējumi
Jaunas Vītolu fonda stipendijas: 1 Apmeklējumi
Cik bagāti esam?: 1 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 1 Apmeklējumi
Dundagas novada dome: 1 Apmeklējumi
Tavam novadam: 1 Apmeklējumi
Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 1 Apmeklējumi
Meklē ĢIS speciālistu: 1 Apmeklējumi
Ansamblim «Laula» — 10: 1 Apmeklējumi
Unterkunftsmöglichkeiten: 1 Apmeklējumi
Accommodation: 1 Apmeklējumi
2009. gada oktobrī un novembrī: 1 Apmeklējumi
2011. gada janvāra pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Angļu valodas kursi: 1 Apmeklējumi
Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 1 Apmeklējumi
Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 1 Apmeklējumi
Nemainīgās svētku dienas: 1 Apmeklējumi
Ieteikumi gripas profilaksei: 1 Apmeklējumi
2011. gada 31. maijā (2): 1 Apmeklējumi
2011. gada 22. septembrī: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā bērnudārza vadītāju: 1 Apmeklējumi
Labākais «ierocis» pret pasterelozi ir vakcinācija: 1 Apmeklējumi
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ir apstiprināts!: 1 Apmeklējumi
sidebar: 1 Apmeklējumi
Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 1 Apmeklējumi
2010. gada decembra numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Jaunumi Å«densprojektā: 1 Apmeklējumi
Dundagas pagasts no 13. gs. līdz mūsdienām: 1 Apmeklējumi
2011. gada jÅ«nija «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada jÅ«lija otrajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Ziemassvētku labdarības koncerts: 1 Apmeklējumi
«Iz pils dārgum lād»: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā saimniecības pārzini: 1 Apmeklējumi
Cirsmu izsole: 1 Apmeklējumi
Āķīgs jautājums: 1 Apmeklējumi
«Ievleju» dārziņu izsole: 1 Apmeklējumi
Pārtikas produktu komplekti: 1 Apmeklējumi
GrozÄ«jumi veselÄ«bas aprÅ«pē: 1 Apmeklējumi
Pirmais Advents Kolkā: 1 Apmeklējumi
Draudzes diena: 1 Apmeklējumi
2011. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Lielā talka: 1 Apmeklējumi
Atbrīvojums no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielas iegādei: 1 Apmeklējumi
Ziņo pašvaldības policists: 1 Apmeklējumi
Lāčplēša dienas atcere Kolkā: 1 Apmeklējumi
LAD: Par a/s «Latvijas Krājbanka» kontu maiņu: 1 Apmeklējumi
Paulam Ķierpem 1. vieta: 1 Apmeklējumi
2011. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Pašvaldības policists informē: 1 Apmeklējumi
Taps attÄ«stÄ«bas programma: 1 Apmeklējumi
2013. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Piesakieties 6. projektu kārtā!: 1 Apmeklējumi
Valsts svētkos Dundagā: 1 Apmeklējumi
Pieteiksim daudzdzīvokļu namu pagalmus Lielās talkas konkursam!: 1 Apmeklējumi
Bērnu žūrija: 1 Apmeklējumi
Kolkas pagasta dzīvojamās mājas viensētas «Otti» plānojums: 1 Apmeklējumi
Seminārs: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole: 1 Apmeklējumi
Atbalsta programma maziem un vidējiem uzņēmumiem: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā policistu: 1 Apmeklējumi
2011. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
«Dundadznieka» 2011. gada februāra pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā sociālo darbinieku: 1 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa otrajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā bibliotekāru Vīdalē: 1 Apmeklējumi
Latvenergo atbalsts: 1 Apmeklējumi
2011. gada marta pirmajā «Dundadzniekā »lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada marta otrajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Priecīgus Ziemassvētkus!: 1 Apmeklējumi
Deputātu kandidātu pieteikšana: 1 Apmeklējumi
Kurzemes bibliotekāru konference: 1 Apmeklējumi
Koncerta programma: 1 Apmeklējumi
Telpu nomas tiesību izsole Kolkas tautas namā: 1 Apmeklējumi
2011. gada maija pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Pieteikšanās LU Fonda stipendijai: 1 Apmeklējumi
«Dundadznieka» 2011. gada janvāra pirmajā numurā ...: 1 Apmeklējumi
Meklē pagasta bibliotekāru – gaismas nesēju!: 1 Apmeklējumi
Joprojām aicina darbā sociālo darbinieku: 1 Apmeklējumi
Sociālie pakalpojumi, to plānošana un organizēšana: 1 Apmeklējumi
Piesakies mazdārziņu nomai Kolkā!: 1 Apmeklējumi
Par sadzīves atkritumiem: 1 Apmeklējumi
2009. gada februārī: 1 Apmeklējumi
Mainīti Kolkas – Talsu – Rīgas autobusi: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss: 1 Apmeklējumi
Uzņēmējiem: 1 Apmeklējumi
Ziemassvētku pasākumi mākslas un mūzikas skolā: 1 Apmeklējumi
«Lielais Jēkabs» — «Vilnas fabrikai»!: 1 Apmeklējumi
Prēmija par mūža ieguldījumu Dundagas pagastam: 1 Apmeklējumi
2013. gada janvāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
«Dundagas Mežaudžu» sapulce: 1 Apmeklējumi
2010. gada jūnija numurā lasiet…: 1 Apmeklējumi
2010. gada jūlija numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss jauniešiem: 1 Apmeklējumi
2010. gada augusta numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
«Lauku ceļotāja» sapulce: 1 Apmeklējumi
Universālais dizains kā rīks visiem pieejamas vides nodrošināšanā: 1 Apmeklējumi
2012. gada janvāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Raganu mēness: 1 Apmeklējumi
Liepājas «Spēlmanis» Ventspilī: 1 Apmeklējumi
Noslēpumainības apvītā «Leģendu nakts»: 1 Apmeklējumi
4. februāris — Pasaules pretvēža diena: 1 Apmeklējumi
Brīvprātīgo brigāde Dundagā: 1 Apmeklējumi
Saistošo noteikumu projekti un anotācijas: 1 Apmeklējumi
Projekts «Baltijas Zaļā josta»: 1 Apmeklējumi
Apspriešana par «Zēņu dīķa» iznomāšanu: 1 Apmeklējumi
Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumi: 1 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2013. gada iepirkumiem: 1 Apmeklējumi
Piesakies izstādei!: 1 Apmeklējumi
2013. gada janvāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Deputātu kandidātu pieteikšana: 1 Apmeklējumi
Apspriede par tūrismu: 1 Apmeklējumi
2013. gada aprīļa pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Kolkas pašdarbnieki rosīgi: 1 Apmeklējumi
Novada uzņēmēju vienošanās: 1 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa otrajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Piedalāmies fotokonkursā!: 1 Apmeklējumi
2013. gada maija pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2013. gada aprīļa otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Humānā palīdzība: 1 Apmeklējumi
2013. gada marta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada februāra pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Sezonas darbs: 1 Apmeklējumi
«No sirds uz sirdi»: 1 Apmeklējumi
2010. gada novembra numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2013. gada februāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Kora «Kamēr...» koncerts: 1 Apmeklējumi
SEB bankas konsultācijas: 1 Apmeklējumi
Ceļojošā izstāde bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
2010. gada oktobra numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Iesniedziet deklarācijas!: 1 Apmeklējumi
2013. gada marta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2013. gada februāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2012. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2012. gada janvāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrā: 1 Apmeklējumi
Dzīvesprieks: 1 Apmeklējumi
Atskats uz Slīteres Ceļotāju dienām – 2012: 1 Apmeklējumi
Vides diena Kolkā: 1 Apmeklējumi
Zemes stunda 2012: 1 Apmeklējumi
Kafija ar politiķiem: 1 Apmeklējumi
2012. gada jūnija «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Velomaratons «Barona taka» aicina!: 1 Apmeklējumi
Bezmaksas pārtikas produktu izdale: 1 Apmeklējumi
Ekskursija uz Raķupi: 1 Apmeklējumi
Dundagas torņi: 1 Apmeklējumi
Kolkas koklētājas — malači!: 1 Apmeklējumi
2012. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2. un 3. VI Slīteres Ceļotāju dienas: 1 Apmeklējumi
2012. gada aprīļa otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2012. gada aprīļa pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
«Līvlist» — 40!: 1 Apmeklējumi
Nobalsošanas rezultāti: 1 Apmeklējumi
«Nulles» deklarācijas: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole: 1 Apmeklējumi
Sākas ugunsnedrošais laikposms: 1 Apmeklējumi
Kolkas «Skolas Vēstīs»: 1 Apmeklējumi
Mazirbes bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Sabiedriskā kārtība: 1 Apmeklējumi
19. V Kubalu skolas-muzeja nakts: 1 Apmeklējumi
Paldies par Jūras svētkiem!: 1 Apmeklējumi
Konkurss nākamajiem dārzniekiem: 1 Apmeklējumi
2012. gada septembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Topošajiem Latvijas Universitātes studentiem: 1 Apmeklējumi
2012. gada februāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
«Nulles» deklarācija: 1 Apmeklējumi
Talsu fotokluba izstāde: 1 Apmeklējumi
2012. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Pasaule tavā bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Olimpiskajā dienā: 1 Apmeklējumi
Beļģu TV mūsu novadā: 1 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības projekta otrā kārta: 1 Apmeklējumi
2012. gada februāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Iespēja Kurzemes jauniešiem: 1 Apmeklējumi
2012. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2012. gada augusta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Slīteres kukaiņu naktī: 1 Apmeklējumi
25. VIII Senās uguns nakts: 1 Apmeklējumi
Kukaiņu nakts Šlīterē: 1 Apmeklējumi
2012. gada jūlija otrajā «Dundadzniekā» lasiet: 1 Apmeklējumi
Ziņo izpilddirektors: 1 Apmeklējumi
Neturēsim neesošas ēkas!: 1 Apmeklējumi
2012. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Dundagas koris uzsāk Dziesmu svētku sezonu: 1 Apmeklējumi
Audzējam gliemežus!: 1 Apmeklējumi
Paša audzētais — visgardākais: 1 Apmeklējumi
2011. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Bezmaksas pārtikas produktu izdale: 1 Apmeklējumi
2011. gada 15. jūnijā: 1 Apmeklējumi
Pateicība: 1 Apmeklējumi
Fricis Adamovičs: 1 Apmeklējumi
2012. gada maija pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Kolkas skola domā zaļi!: 1 Apmeklējumi
2011. gada 13. jūlijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 14. jūlijā: 1 Apmeklējumi
Novada skolās: 1 Apmeklējumi
Piedāvā darbu: 1 Apmeklējumi
Senās uguns naktī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 10. augustā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 20. jūlijā: 1 Apmeklējumi
Muzeju naktī Kubalu skolā–muzejā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 9. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 31. maijā: 1 Apmeklējumi
Panākumi mākslas skolā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 25. maijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 18. maijā: 1 Apmeklējumi
Mūsējie virsotnē: 1 Apmeklējumi
2011. gada 8. jūnijā: 1 Apmeklējumi
Krāsainais draudzības mezgls: 1 Apmeklējumi
Ēšanai, vērošanai, fotografēšanai...: 1 Apmeklējumi
Talantu koncerts Kolkā: 1 Apmeklējumi
Visā Dundagā ir apmākušās debesis: 1 Apmeklējumi
Sociālās atstumtības riska grupu integrācija izglītībā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 11. augustā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 24. augustā: 1 Apmeklējumi
Iedzīvotāju sapulce Kolkā: 1 Apmeklējumi
Foto no Kubalu skolas-muzeja fondiem: 1 Apmeklējumi
Būvatļaujas un sociālā palīdzība: 1 Apmeklējumi
Jubileja Centrālajā bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss: 1 Apmeklējumi
Izstāde bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Jauna grāmata: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss: 1 Apmeklējumi
Grozījumu projekts «Dundagas novada pašvaldības nolikumā»: 1 Apmeklējumi
Nobalso par savu «Latvijas gada monētu 2009»: 1 Apmeklējumi
Dundagas korim 140: 1 Apmeklējumi
Radiācijas drošības centrs informē: 1 Apmeklējumi
Pagasta saimnieciskā dzīve no 1. Pasaules kara līdz 1935.gadam: 1 Apmeklējumi
Ārkārtas sēde 2011. gada 29. septembrī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 13. oktobrī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 29. septembrī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 15. septembrī: 1 Apmeklējumi
Fricis Adamovičs: 1 Apmeklējumi
Atceltie autobusi: 1 Apmeklējumi
Volejbolisti sacenšas Pācē: 1 Apmeklējumi
2006. gada iepirkumi: 1 Apmeklējumi
2007. gada iepirkumi: 1 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2011. gada iepirkumiem: 1 Apmeklējumi
Dundagas novada bibliotēkas: 1 Apmeklējumi
Auto izsole: 1 Apmeklējumi
Ziemassvētku tirdziņš izstāde!: 1 Apmeklējumi
2013. gada septembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet: 1 Apmeklējumi
Videoreklāmu konkurss «Jaunieši var!»: 1 Apmeklējumi
Olimpiskā diena mūsu novadā: 1 Apmeklējumi
2013. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet: 1 Apmeklējumi
2013. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet: 1 Apmeklējumi
Slīteres nacionālā parka jubilejas konference: 1 Apmeklējumi
2013. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Šahs rudenī: 1 Apmeklējumi
2011. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Svētki mazajiem novadniekiem: 1 Apmeklējumi
2011. gada jūnija «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
UNESCO nedēļas pasākumi Talsu novada muzejā: 1 Apmeklējumi
«Kukainīt, re, kā lampa spīd!»*: 1 Apmeklējumi
Papilduzņemšana Dundagas Mākslas un mūzikas skolā: 1 Apmeklējumi
2011. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2013. gada jūlija pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Dziesmu svētki Kolkā: 1 Apmeklējumi
2011. gada augusta pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Studenti plānotāji Mazirbē: 1 Apmeklējumi
2011. gada jūlija otrajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
«Dundagas torņi»: 1 Apmeklējumi
2011. gada jūlija pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2013. gada augusta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2013. gada jūlija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Darbi nacionālajā parkā: 1 Apmeklējumi
2011. gada maija pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2013. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
«Dundadznieks» 2010. gada maijā: 1 Apmeklējumi
Saites: 1 Apmeklējumi
2011. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Skolēnu zīmējumi kalendārā: 1 Apmeklējumi
2013. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā saimniecības pārzini: 1 Apmeklējumi
«Eco Baltia vide» ziņo: 1 Apmeklējumi
Paldies latiņam! Esi sveicināts, eiro!: 1 Apmeklējumi
Vērtīgās dāvanas: 1 Apmeklējumi
Galda tenisa individuālo sacensību rezultāti: 1 Apmeklējumi
Mūsējie Polijā «WebBaltic» projektā: 1 Apmeklējumi
Ciemos durbenieki: 1 Apmeklējumi
Pašā galvaspilsētas sirdī — Dundagas pilsmuiža: 1 Apmeklējumi
2011. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada marta pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada marta otrajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Vētra pārdzīvota: 1 Apmeklējumi
2011. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Sociālais dienests informē: 1 Apmeklējumi
2011. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Kolciniece Ilze Soja koncertprogrammā «Manas tautas dziesmas»: 1 Apmeklējumi
Lāčplēša dienā: 1 Apmeklējumi
Kuldīgas «Rāte» Dundagā: 1 Apmeklējumi
Mākslas un mūzikas skolas izlaidums: 1 Apmeklējumi
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki