Meklēšana

Te vari redzēt meklēšanas rezultātus.

Atrasts

Atbilstošās lapas:

2013. gads: 38 Apmeklējumi
01.2013 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2013.01.07.2013._gada_10._janvari|Attīstības un plānošanas komitejas un... t 18.10 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2013.01.10.2013._gada_10._janvari_plkst._18.10|Domes ārkārtas sēde]]. ... 01.2013 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2013.01.11.2013._gada_15._janvari|Apvienotā Attīstības un plānošanas ko... . 13.00 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2013.01.14.2013._gada_17._janvari|Finanšu komitejas sēde]]. * 18.01.2
2011. gads: 37 Apmeklējumi
o semināru «Aktualitātes nodokļos un nodevās. IIN Gada ienākuma deklarācijas aizpildīšanas pamatnosacīju... miņ»]]** * 16.05.2011 [[:zinas:2011.05.13.2011._gada_maija_pirmaja_numura_lasiet|Iznāk «Dundadznieka» ... 5.2011 [[:pasvaldiba:sedes_zinas:2011.05.13.2011._gada_18._maija|Finanšu komitejas sēde]] * 19.05.2011... 5.2011 [[:pasvaldiba:sedes_zinas:2011.05.23.2011._gada_25._maija|Novada domes sēde]] * 27.05.2011 bērn
Dundagas novada saistošie noteikumi: 35 Apmeklējumi
ikumi_nr._1_par_dundagas_novada_pasvaldibas_2009._gada_budzeta_izpildi.pdf | 2010.01.27. saistošie note... ikumi Nr. 1 Par Dundagas novada pašvaldības 2009. gada budžeta izpildi.pdf }} {{:dokumenti:saistosie:2... par_grozijumiem_dundagas_novada_pasvaldibas_2010._gada_27._janvara_saistosos_noteikumos_nr._2_par_geneti... Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 27. janvāra saistošos noteikumos Nr. 2 Par ģenēt
Dundagas novada saistošie noteikumi: 31 Apmeklējumi
eikumi_nr.17_grozijumi_dundagas_novada_domes_2010.gada_22.decembra_saistosajos_noteikumos_nr.47_dundagas... eikumi Nr.17 Grozījumi Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 Dundagas... eikumi_nr.13_grozijumi_dundagas_novada_domes_2010.gada_22.decembra_saistosajos_noteikumos_nr.47_dundagas... eikumi Nr.13 Grozījumi Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 Dundagas
JANVĀRIS: 28 Apmeklējumi
1.2012 [[/pasvaldiba/sedes_zinas/2012.01.02.2012._gada_5_._janvari|Sociālo, izglītības un kultūras jautā... 9.00 [[/pasvaldiba/sedes_zinas/2012.01.06.2012._gada_11_._janvari|Attīstības un plānošanas komitejas s... . 9.00 [[/pasvaldiba/sedes_zinas/2012.01.10.2012._gada_12_._janvari|Sociālo, izglītības un kultūras jaut... 13.00 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2012.01.16.2012._gada_19_._janvari|Finanšu komitejas sēde]]. * 26.01.
2012. gads: 27 Apmeklējumi
t 9.00 [[/pasvaldiba/sedes_zinas/2012.07.10.2012._gada_12._julija|Sociālo, izglītības un kultūras jautāj... 13.00 [[/pasvaldiba/sedes_zinas/2012.07.10.2012._gada_12._julija|Attīstības un plānošanas komitejas sēd... 7.2012 [[/pasvaldiba/sedes_zinas/2012.07.16.2012._gada_19._julija|Finanšu komitejas sēde.]] * 21.07.20... 07.2012 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2012.07.23.2012._gada_26._julija|Domes sēde]]. * 28.07.2012 [[zinas/2
2013.gads: 23 Apmeklējumi
10.00 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2013.08.08.2013._gada_12._augusta|Attīstības un plānošanas komitejas sē... . 10.00 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2013.08.02.2013._gada_7._augusta|Sociālo, izglītības un kultūras jautāj... 13.00 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2013.08.13.2013._gada_15._augusta|Finanšu komitejas sēde]] * 22.08.20... 13.00 [[pasvaldiba/sedes_zinas/2013.08.19.2013._gada_22._augusta|domes sēde]]. ==== Kapu svētki ====
«KrÄ«ze beigsies nākamā gada pēdējā ceturksnī»: 14 Apmeklējumi
====== «Krīze beigsies nākamā gada pēdējā ceturksnī» ====== **Tā teica Ministru prezidents Va... tru prezidents skaidroja nesen pieņemto nākamā gada budžetu. Lai cik smags un nepopulārs, tas tomē... airāk aizdot, lai šo deficītu nosegtu. Pērn gada nogalē, kad stāvokli īpaši sarežģīja neatl... opprodukta, kas ir smaga nasta. **Taču ar 2010. gada budžetu un visiem samazināšanas pasākumiem fi
2009. gada pārskats: 11 Apmeklējumi
====== 2009. gada pārskats ====== ===== Dundagas pagasta bibliotēka ===== | Lietotāji | 712, no tie... ntotājiem 39% ir vecumā pēc 18 gadiem. Kalendārā gada garumā esam piedāvājušas **35 tematiskās izstādes... ākumus**, kurus apmeklējuši 90 interesenti. Visa gada garumā turpinājās 2008.\ gada janvārī uzsāktā izbraukuma bibliotekārā apkalpošana PSA «Ziemeļkurzeme» p
Izraudzīsim labākos!: 11 Apmeklējumi
ai ar novada prēmiju un pateicības rakstiem 2010. gada 18. novembrī ** <wrap important>Anonīmus, nepil... āti devuši ieguldījumu pagasta attīstībā no 2009. gada novembra līdz 2010. gada oktobrim." Textbox "Vārds, uzvārds" ! select "Pagasts" "lūdzu norādīt!|Dundag... ea "Pamatojums" ! fieldset "Atzinības raksts <b>«Gada jaunietis Dundagā»</b> un <b>«Gada jaunietis Kolk
Kubalu skolas saimniecības ēkas renovācijas un muzeja sētas labiekārtošanas darbu būvuzraudzība: 10 Apmeklējumi
. plkst. 16.00| ^Pasūtījuma izpildes termiņš|2009.gada 30. oktobris| ^Kvalifikācijas prasības| - LR reģi... vie paziņojumi par Dundagas pagasta padomes 2009. gada iepirkumiem ====== ===== Ceļmalu un teritoriju a... . plkst. 16.00| ^Pasūtījuma izpildes termiņš|2010.gada 11. jūnijs | ^Kvalifikācijas prasības| - LR reģis... . plkst. 16.00| ^Pasūtījuma izpildes termiņš|2009.gada 30. novembris| ^Kvalifikācijas prasības| - LR reģ
Dundagas novada publiskie pārskati: 10 Apmeklējumi
pielikumiem.pdf|Dundagas novada pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats ar pielikumiem}} ==== 2011. =... kumiem.pdf|Dundagas novada domes publiskais 2011. gada pārskats}} ==== 2010. ==== * {{:dokumenti:nova... s_2010.pdf|Dundagas novada domes publiskais 2010. gada pārskats }} ==== 2009. ==== * {{:dokumenti:nov... s_2010.pdf|Dundagas novada domes publiskais 2009. gada pārskats }} * {{:dokumenti:novads:2009:1.pielik
Apbalvojumi: 10 Apmeklējumi
ds==== ^Par mūža ieguldījumu |Dzidra Bērziņa | ^Gada cilvēks Dundagas novadā |Baiba Dūda | ^Gada jaunietis Dundagas novadā |Liene Rumpe | ^Gada uzņēmums Dundagas novadā |SIA «Vilnas fabriku» Pācē un SIA «Līcis 93» | ^Gada varonis Dundagas novadā |Ēvalds Spridzāns |
No pērnā gada arhīva: 9 Apmeklējumi
====== No pērnā gada arhīva ====== ===== Konkurss ===== [[:pasvaldiba:izsole|Konkurss par labāko pied... iem darbiem. ::Sabiedrības integrācijas fonds šā gada 12. maijā apstiprināja Dundagas pagasta padomes p... tātus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus 2006.gada 22.septembrī uz Informatīvi - analītisko semināru... \\ 3232306; 9329742 ===== Publiskais 2005. gada pārskats ===== **28.06.2006.** Ievietots pagasta
Dundagas novada sociālais dienests: 9 Apmeklējumi
Domes sēdē 27.01.2010.: 9 Apmeklējumi
Projektu rakstītājiem: 9 Apmeklējumi
Monētu dienas Dundagas bibliotēkā: 8 Apmeklējumi
Iedzīvotāji: 8 Apmeklējumi
Projekts «Mazirbes speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana»: 7 Apmeklējumi
2008. gada pārskats: 7 Apmeklējumi
Ernests Ābols: 6 Apmeklējumi
2011. gada 3. novembrī: 6 Apmeklējumi
2007. gada pārskats: 6 Apmeklējumi
Domes sēdē 25.08.2010.: 6 Apmeklējumi
Īpašumā — zemi!: 6 Apmeklējumi
2013. gada 25. aprīlī: 6 Apmeklējumi
Novada dome apbalvo: 6 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 6 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 6 Apmeklējumi
Novada dome apbalvo: 6 Apmeklējumi
Domes sēdē 23.09.2009.: 6 Apmeklējumi
2013. gada 18. jūlijā: 5 Apmeklējumi
Pasākumu plāns 2010. gadā: 5 Apmeklējumi
2013. gada 27. jūnijā: 5 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.04.2010.: 5 Apmeklējumi
2011.gada pārskats: 5 Apmeklējumi
MakÅ¡Ä·erēšanas kartes internetā: 5 Apmeklējumi
18. novembrī: 5 Apmeklējumi
Saistošās izstādes bibliotēkā: 5 Apmeklējumi
Valsts svētkos: 5 Apmeklējumi
Apbalvosim labākos!: 5 Apmeklējumi
Ietekmes uz vidi novērtējums: 5 Apmeklējumi
Valsts svētkos: 5 Apmeklējumi
2012. gada 26. aprīlī: 5 Apmeklējumi
Brīvprātīgo darbs: 5 Apmeklējumi
Apbalvosim labākos!: 5 Apmeklējumi
2010. gada pārskats: 5 Apmeklējumi
2012.gada pārskats: 5 Apmeklējumi
2012. gada 15. martā: 4 Apmeklējumi
2012. gada 22. martā: 4 Apmeklējumi
2012. gada 26 . janvārī: 4 Apmeklējumi
Vadītāji: 4 Apmeklējumi
2011. gada 24. novembrī: 4 Apmeklējumi
2012. gada 19 . janvārī: 4 Apmeklējumi
2012. gada 19. aprīlī: 4 Apmeklējumi
2012. gada 28. jūnijā: 4 Apmeklējumi
2013. gada 21. februārī: 4 Apmeklējumi
2013. gada 11. aprīlī: 4 Apmeklējumi
2013. gada 14. februārī: 4 Apmeklējumi
2013. gada 10. janvārī: 4 Apmeklējumi
2012. gada 11. oktobrī: 4 Apmeklējumi
2012. gada 20. decembrī: 4 Apmeklējumi
2011. gada 17. novembrī: 4 Apmeklējumi
Dundagas Kultūras pils: 4 Apmeklējumi
Kas ir ĢMO: 4 Apmeklējumi
Neatliksim naudas lietas uz gadu miju!: 4 Apmeklējumi
Dīzeļdegviela bez akcīzes nodokļa: 4 Apmeklējumi
Platību maksājumu avansi: 4 Apmeklējumi
Rakstniecei un tulkotājai Mārai Cielēnai — 55: 4 Apmeklējumi
Raķupes ielejas dārgumi: 4 Apmeklējumi
Novada dome apbalvo: 4 Apmeklējumi
Dundagas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana: 4 Apmeklējumi
Vēstules uz bērza tāss: 4 Apmeklējumi
2013. gada 16. maijā: 4 Apmeklējumi
2005. gada pārskats: 4 Apmeklējumi
Cik tālu esam tikuši projektā «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Dundagā»?: 4 Apmeklējumi
Kultūras projektu konkurss Kurzemē: 4 Apmeklējumi
Vokālās grupas «Framest» koncerts: 4 Apmeklējumi
Projekts Dundagas novada bērniem: 4 Apmeklējumi
Domes sēdē 22.06.2010.: 4 Apmeklējumi
2013. gada 26. septembrī: 4 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.07.2010.: 4 Apmeklējumi
Interesantā diena mežā: 3 Apmeklējumi
Dundagas novads: 3 Apmeklējumi
Publiskais 2008. gada pārskats: 3 Apmeklējumi
Pārdod auto: 3 Apmeklējumi
Aicina darbā tautas skaitītāju: 3 Apmeklējumi
Jauna tūrisma projektu kārta: 3 Apmeklējumi
2006. gada pārskats: 3 Apmeklējumi
2011. gada februāra otrajā numurā lasiet...: 3 Apmeklējumi
2011. gada februāra otrajā «Dundadzniekā »lasiet...: 3 Apmeklējumi
Publiskais 2007. gada pārskats: 3 Apmeklējumi
Kubalu skola-muzejs: 3 Apmeklējumi
Kaļķu skolas izsole: 3 Apmeklējumi
Cenu aptauja par video sižetu uzņemšanu, sagatavošanu un pārraidīšanu: 3 Apmeklējumi
2012. gada 8. martā: 3 Apmeklējumi
2012. gada 23. februārī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 5. decembrī: 3 Apmeklējumi
2012. gada 12. aprīlī: 3 Apmeklējumi
2013.gada 23. novembrī: 3 Apmeklējumi
2012. gada 16. februārī: 3 Apmeklējumi
2011. gada 15. decembrī: 3 Apmeklējumi
2011. gada 20. oktobrī: 3 Apmeklējumi
Budžets: 3 Apmeklējumi
2011. gada 10. novembrī: 3 Apmeklējumi
2011. gada 7. decembrī: 3 Apmeklējumi
2011. gada 8. decembrī: 3 Apmeklējumi
Teritorija: 3 Apmeklējumi
Dundaga kļūs skaistāka: 3 Apmeklējumi
Pasaules vecākā lÄ«biete: 3 Apmeklējumi
28. septembris — Olimpiskā diena!: 3 Apmeklējumi
Platību maksājumu iesniegumus — elektroniski!: 3 Apmeklējumi
Pagasta vispārīgs apraksts: 3 Apmeklējumi
Vairāk nekā simt kurzemnieku apmācīti par cilvēku ar invaliditāti vajadzībām un integrēšanas iespējām: 3 Apmeklējumi
Atvieglojumi trÅ«cÄ«giem pacientiem: 3 Apmeklējumi
Platību maksājumu avansi: 3 Apmeklējumi
Jauno uzņēmēju sacensības: 3 Apmeklējumi
Mācies Kandavā!: 3 Apmeklējumi
Avīze «Dundadznieks»: 3 Apmeklējumi
2012. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 3 Apmeklējumi
Bezakcīzes degviela: 3 Apmeklējumi
Pasākumu kalendārs: 3 Apmeklējumi
Dundagas novada teritorija: 3 Apmeklējumi
Ziņo pašvaldības policists: 3 Apmeklējumi
Kubalu skola - muzejs: 3 Apmeklējumi
Projektu vadība, kultūras pieminekļi: 3 Apmeklējumi
Atklāj Kurzemi kopā ar Peo Jonsonu!: 3 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada septembrim: 3 Apmeklējumi
Mana sociālā atbildība. (My social responsibility): 3 Apmeklējumi
Likteņdārzs Koknesē: 3 Apmeklējumi
Pieteikšanās «Sējējam-2012»: 3 Apmeklējumi
Iegūsti profesiju gada vai pusotra laikā!: 3 Apmeklējumi
Dzimtsarakstu nodaļas sniegtie pakalpojumi: 3 Apmeklējumi
Austris Kristapsons: 3 Apmeklējumi
Bezakcīzes dīzeļdegviela!: 3 Apmeklējumi
2012. gada 10. maijā: 3 Apmeklējumi
Brīvības cīņas atceroties: 3 Apmeklējumi
2012. gada 13. septembrī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 14. martā: 3 Apmeklējumi
2013. gada 17. janvārī: 3 Apmeklējumi
2012. gada 15. novembrī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 15. jūlijā: 3 Apmeklējumi
2013. gada 28. februārī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 25. jūlijā: 3 Apmeklējumi
2012. gada 27. septembrī: 3 Apmeklējumi
2012. gada 18. oktobrī: 3 Apmeklējumi
2012. gada 25. oktobrī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 18. aprīlī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 10. oktobrī: 3 Apmeklējumi
2012. gada 8. novembrī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 9. maijā: 3 Apmeklējumi
2013. gada 24. janvārī: 3 Apmeklējumi
2012. gada 22. novembrī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 14. novembrī: 3 Apmeklējumi
2012. gada 12. jūlijā: 3 Apmeklējumi
2012. gada 21. jūnijā: 3 Apmeklējumi
2012. gada 14. jūnijā: 3 Apmeklējumi
2012. gada 6. decembrī: 3 Apmeklējumi
2012. gada 13. decembrī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 19. septembrī: 3 Apmeklējumi
2013. gada 19. jūnijā: 3 Apmeklējumi
2013. gada 12. septembrī: 3 Apmeklējumi
2012. gada 9. augustā: 3 Apmeklējumi
2013. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Jauna projektu konkursu kārta: 2 Apmeklējumi
Iedzīvotāji: 2 Apmeklējumi
Bibliotēka 2005. gadā: 2 Apmeklējumi
2013. gada 29. aprīlī: 2 Apmeklējumi
Konkurss skolēniem: 2 Apmeklējumi
Tikšanās ar Ingrīdu Circeni Kolkā: 2 Apmeklējumi
Eseju konkurss studentiem: 2 Apmeklējumi
2013. gada 23. maijā: 2 Apmeklējumi
Latvijas Avīze: 2 Apmeklējumi
Mācību gada sākums Kolkā: 2 Apmeklējumi
Popiela Kolkas skolā: 2 Apmeklējumi
Aicina darbā tūrisma pakalpojumu darbinieku: 2 Apmeklējumi
2012. gada marta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
DrÄ«kst peldēties: 2 Apmeklējumi
2013. gada 17. oktobrī: 2 Apmeklējumi
Direktoru atstātās pēdas: 2 Apmeklējumi
Kas tas tāds universālais dizains: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 30.06.2010.: 2 Apmeklējumi
2012. gada jūnija «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Atvieglojumi ārstējoties: 2 Apmeklējumi
Pārcelta darbadiena: 2 Apmeklējumi
Platību maksājumi: 2 Apmeklējumi
2013. gada 28. martā: 2 Apmeklējumi
Projekti: 2 Apmeklējumi
«Monētu dienu 2011» noslēgums: 2 Apmeklējumi
Dzimtsarakstu nodaļa: 2 Apmeklējumi
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa 2010: 2 Apmeklējumi
Mācību gada sākums Dundagas mākslas un mūzikas skolā: 2 Apmeklējumi
Konkurss «Dabas daudzveidÄ«bas mirkļi!»: 2 Apmeklējumi
Kultūrkapitāla fonda projektu konkursi: 2 Apmeklējumi
2013. gada 20. jūnijā: 2 Apmeklējumi
Kolkas pamatskolā: 2 Apmeklējumi
Gada publiskais pārskats: 2 Apmeklējumi
Attīstības stratēģijas izstrāde 2012. gadā: 2 Apmeklējumi
Kā turpmāk skatīsimies televīziju?: 2 Apmeklējumi
Pārtikas pakas: 2 Apmeklējumi
Jaunie šahisti gada nogalē: 2 Apmeklējumi
Darba inspekcijas filmu pēcpusdiena: 2 Apmeklējumi
2013. gada 12. augustā: 2 Apmeklējumi
Jaunās «SlÄ«teres nacionālā parka Ziņas»: 2 Apmeklējumi
Nodokļi: nekustamā īpašuma pārdošana: 2 Apmeklējumi
2012. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Zeme jākopj!: 2 Apmeklējumi
2013. gada 25. martā: 2 Apmeklējumi
Neturēsim neesošas ēkas!: 2 Apmeklējumi
Pieteikšanās valsts atbalstam: 2 Apmeklējumi
2013. gada 15. augustā: 2 Apmeklējumi
Dabas aizsardzības pārvaldē: 2 Apmeklējumi
2013. gada 22. augustā: 2 Apmeklējumi
Aicina informēt par konta maiņu: 2 Apmeklējumi
ArhitektÅ«ras ideju — metu zibenskonkurss vasaras estrādes bÅ«vniecÄ«bai Dundagas pils parkā: 2 Apmeklējumi
2012. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2012. gada marta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
Skolēni nezina, kā palīdzēt sev un citiem: 2 Apmeklējumi
Atlaides ārstniecībā: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 15.10.2009.: 2 Apmeklējumi
2013. gada 14. jūnijā: 2 Apmeklējumi
2013. gada 17. jūnijā: 2 Apmeklējumi
Steķi — piestātne laivām un atmiņām: 2 Apmeklējumi
Uzņem jaunus audzēkņus: 2 Apmeklējumi
Valsts amatpersonu saraksts, kuru atalgojuma apmērs jāievieto pašvaldības interneta vietnē: 2 Apmeklējumi
Kolkas luterāņi svin: 2 Apmeklējumi
Gada publiskais pārskats: 2 Apmeklējumi
Laikraksts «Dundadznieks»: 2 Apmeklējumi
Izrāde «Aivaru gaidot» Kolkā: 2 Apmeklējumi
Seminārs par universālo dizainu: 2 Apmeklējumi
Nākotnes pilsētas spēle: 2 Apmeklējumi
Sniegtie pakalpojumi: 2 Apmeklējumi
Jaunumi nodokļos: 2 Apmeklējumi
Projektu konkurss kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai: 2 Apmeklējumi
2013. gada 31. janvārī: 2 Apmeklējumi
Mazirbes skolā 2013. gada 1. ceturksnī: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 24.02.2010.: 2 Apmeklējumi
Dakterlejas iestaigāšana: 2 Apmeklējumi
2011. gada 27. jūlijā: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 16.12.2009.: 2 Apmeklējumi
Seminārs lauku uzņēmējiem: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 24.03.2010.: 2 Apmeklējumi
2011. gada 27. oktobrī: 2 Apmeklējumi
2013. gada 8. novembrī: 2 Apmeklējumi
Latvijas vēsture karikatūrās: 2 Apmeklējumi
Senioru dejotāji Kolkā: 2 Apmeklējumi
Zivsaimniecības fonda projektu konkursa 4. kārta: 2 Apmeklējumi
Lauku attīstības programmas projektu konkursa 5. kārta: 2 Apmeklējumi
«Mazā Eiropiāde» atkal Dundagā: 2 Apmeklējumi
Lauku bloku precizēšana: 2 Apmeklējumi
2012. gada 20. novembrī: 2 Apmeklējumi
Nekustamā īpašuma nodokļa termiņš 2011. gadā: 2 Apmeklējumi
2011. gada 22. jūnijā: 2 Apmeklējumi
Lauku atbalsta dienests ziņo: 2 Apmeklējumi
«You Tube» rāda SlÄ«teres nacionālā parka dzÄ«vnieku video: 2 Apmeklējumi
2011. gada 23. novembrī: 2 Apmeklējumi
2012. gada 19. jūlijā: 2 Apmeklējumi
2012. gada 26. jūlijā: 2 Apmeklējumi
2012. gada 9. februārī: 2 Apmeklējumi
2013.gada 12. decembrī: 2 Apmeklējumi
Dundagas vidusskola: 2 Apmeklējumi
2012. gada 17. maijā: 2 Apmeklējumi
2012. gada 14. maijā: 2 Apmeklējumi
2012. gada 7. jūnijā: 2 Apmeklējumi
2012. gada 9. februārī: 2 Apmeklējumi
2013.gada 19. decembrī: 2 Apmeklējumi
2012. gada 16. augustā: 2 Apmeklējumi
2012. gada 23. augustā: 2 Apmeklējumi
2012. gada 20. septembrī: 2 Apmeklējumi
2011. gada 15. decembrī: 2 Apmeklējumi
2011. gada 22. decembrī: 2 Apmeklējumi
2012. gada 12 . janvārī: 2 Apmeklējumi
2012. gada 11. janvārī: 2 Apmeklējumi
2012. gada 5 . janvārī: 2 Apmeklējumi
2012. gada 6. decembrī: 2 Apmeklējumi
Mūžībā aizgājis Raitis Sirkels: 2 Apmeklējumi
Novada dome apbalvo: 2 Apmeklējumi
ElektrÄ«bas norēķina kartes: 2 Apmeklējumi
Stārķi tiešsaistē: 2 Apmeklējumi
2013. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 2 Apmeklējumi
2013. gada 15. janvārī: 2 Apmeklējumi
Projektu konkursi 2011: 2 Apmeklējumi
Dundagas novada bibliotekāri Ventspils Pārventas bibliotēkā: 2 Apmeklējumi
Piektā Vides diena: 2 Apmeklējumi
Dundagas parks: 2 Apmeklējumi
Paziņojumi par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu: 2 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 2 Apmeklējumi
Saistošo notiekumu grozījumu projekts: 2 Apmeklējumi
Eiropas nedēļa Kolkā: 2 Apmeklējumi
Iznomā zemi: 2 Apmeklējumi
Latvenergo Klienta karte: 2 Apmeklējumi
Atkritumu apsaimniekošana: 2 Apmeklējumi
2012. gada 24. maijā: 2 Apmeklējumi
2009. gada publiskais pārskats: 2 Apmeklējumi
2013. gada 24. oktobrī: 2 Apmeklējumi
AvÄ«ze nākamgad: 2 Apmeklējumi
2013. gada 10. janvārī plkst. 18.10: 2 Apmeklējumi
2013. gada 19. septembrī: 2 Apmeklējumi
Nāc sadziedāt!: 2 Apmeklējumi
2013. gada 31. oktobrī: 2 Apmeklējumi
Talka pareizticīgo baznīcā: 2 Apmeklējumi
2011. gada janvāra otrajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Kukaiņu nakts: 2 Apmeklējumi
Atbalsts skolēniem: 2 Apmeklējumi
Ūdensprojektā: 2 Apmeklējumi
2013. gada 21. martā: 2 Apmeklējumi
2013. gada 27. oktobrī: 2 Apmeklējumi
2010. gada septembra numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Pansija «Jaundundaga»: 2 Apmeklējumi
Pieņems platību maksājumu iesniegumus: 2 Apmeklējumi
Pils dienā: 2 Apmeklējumi
Jauniešu sociālās atstumtības riska grupu integrācija izglītībā: 2 Apmeklējumi
2011. gada janvāra otrajā numurā lasiet...: 2 Apmeklējumi
Lieguma «Kaļķupes ieleja» dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana: 2 Apmeklējumi
Domes sēdē 28.10.2009.: 2 Apmeklējumi
Projektu konkurss «Nevalstisko organizāciju projektu programmā»: 2 Apmeklējumi
Piemiņai un nākotnei: 1 Apmeklējumi
Dzejas dienas Liepājā un Dundagā: 1 Apmeklējumi
LabdarÄ«bas koncerts LÄ«vu krastam Kolkā: 1 Apmeklējumi
Panākumi mākslā: 1 Apmeklējumi
2013. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Grozījumu projekts «Dundagas novada pašvaldības nolikumā»: 1 Apmeklējumi
Nobalso par savu «Latvijas gada monētu 2009»: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss: 1 Apmeklējumi
Mākslas un mūzikas skolas izlaidums: 1 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2010. gada iepirkumiem: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālistu: 1 Apmeklējumi
Dundagas korim 140: 1 Apmeklējumi
Jauna grāmata: 1 Apmeklējumi
Būvatļaujas un sociālā palīdzība: 1 Apmeklējumi
Iedzīvotāju sapulce Kolkā: 1 Apmeklējumi
Rokdarbnieki Kolkā: 1 Apmeklējumi
Foto no Kubalu skolas-muzeja fondiem: 1 Apmeklējumi
Izstāde bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Paziņojums par paredzētās darbības akceptēšanu smilts un smilts–grants atradnē «Jaunkalni II»: 1 Apmeklējumi
2009. gada februārī: 1 Apmeklējumi
2010. gada decembra numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Mazirbes speciālā internātpamatskola: 1 Apmeklējumi
Apmācību programmas: 1 Apmeklējumi
Nolikumi: 1 Apmeklējumi
Vietējie sludinājumi: 1 Apmeklējumi
Bērnu žūrija 2009: 1 Apmeklējumi
Kultūras pieminekļu aizsargjoslas: 1 Apmeklējumi
Radiācijas drošības centrs informē: 1 Apmeklējumi
Novada uzņēmumi: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss: 1 Apmeklējumi
Divi valstu prezidenti Kolkas pagastā!: 1 Apmeklējumi
Dundagas Mākslas un mūzikas skola: 1 Apmeklējumi
Sports: 1 Apmeklējumi
Arnolds Auziņš: 1 Apmeklējumi
Draudzes diena: 1 Apmeklējumi
2011. gada jÅ«lija pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada pirmajā augusta numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada jÅ«nija «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada jÅ«lija otrajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Izcilnieki mākslā un mÅ«zikā: 1 Apmeklējumi
Å lÄ«teres bākā jaunas izstādes par piekrasti un kāpām: 1 Apmeklējumi
Otrais «Alfa» kurss: 1 Apmeklējumi
2009. gada martā: 1 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada oktobrim: 1 Apmeklējumi
IepazÄ«sim Ziemeļvalstis!: 1 Apmeklējumi
Pāces kauss: 1 Apmeklējumi
2011. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada februāra pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa otrajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada marta otrajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Meklē pagasta bibliotekāru – gaismas nesēju!: 1 Apmeklējumi
«Dundadznieka» 2011. gada janvāra pirmajā numurā ...: 1 Apmeklējumi
«Dundadznieka» 2011. gada februāra pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Latvenergo atbalsts: 1 Apmeklējumi
2011. gada janvāra pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada marta pirmajā «Dundadzniekā »lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
26. XII Kolkas tautas namam - 55 gadi: 1 Apmeklējumi
PAZIŅOJUMS: 1 Apmeklējumi
Tavam novadam: 1 Apmeklējumi
Dundagas novada dome: 1 Apmeklējumi
Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 1 Apmeklējumi
Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 1 Apmeklējumi
Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 1 Apmeklējumi
Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 1 Apmeklējumi
Cik bagāti esam?: 1 Apmeklējumi
Izraudzīsim labākos!: 1 Apmeklējumi
Unterkunftsmöglichkeiten: 1 Apmeklējumi
Accommodation: 1 Apmeklējumi
2009. gada oktobrī un novembrī: 1 Apmeklējumi
Angļu valodas kursi: 1 Apmeklējumi
Ansamblim «Laula» — 10: 1 Apmeklējumi
2010. gada decembra numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Jaunumi Å«densprojektā: 1 Apmeklējumi
Aicinām uz talku Dundagas pareizticīgo baznīcā!: 1 Apmeklējumi
Bezmaksas ekskursijas Ziemeļkurzemē: 1 Apmeklējumi
Izstāde «Līvõd kuņšt»: 1 Apmeklējumi
Lauku bloku kartes, 2010: 1 Apmeklējumi
«Cenplēsis 2010»: 1 Apmeklējumi
Lūgums: 1 Apmeklējumi
Novada tūrisma uzņēmēju tikšanās: 1 Apmeklējumi
Labākais «ierocis» pret pasterelozi ir vakcinācija: 1 Apmeklējumi
Kolkas pagasta teritorijas plānojums ir apstiprināts!: 1 Apmeklējumi
Ieteikumi gripas profilaksei: 1 Apmeklējumi
Jaunas Vītolu fonda stipendijas: 1 Apmeklējumi
Studenti ceļo pa Baltijas Zaļo jostu: 1 Apmeklējumi
Sociālie pakalpojumi, to plānošana un organizēšana: 1 Apmeklējumi
Pieteikšanās LU Fonda stipendijai: 1 Apmeklējumi
«Liela brēka — maza vilna» Ancē: 1 Apmeklējumi
Valsts svētkos Kolkā: 1 Apmeklējumi
2009. gada aprīlī: 1 Apmeklējumi
2009. gada maijā: 1 Apmeklējumi
Novadu 10. grāmatu svētki: 1 Apmeklējumi
2009. gada jūnijā: 1 Apmeklējumi
Kursi Talsu Pieaugušo izglītības centrā: 1 Apmeklējumi
Militārās vēstures mantojums: 1 Apmeklējumi
Novembrī Kolkas pamatskolā: 1 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada novembrim: 1 Apmeklējumi
Pārmaiņas Ziemeļkurzemes virsmežniecÄ«bā: 1 Apmeklējumi
Šaha čempionāts: 1 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada janvārim un februārim: 1 Apmeklējumi
Ances svētki «12+»: 1 Apmeklējumi
Higiēna pārtikas uzņēmumā: 1 Apmeklējumi
Valsts svētkos: 1 Apmeklējumi
Barikāžu laiku atceroties: 1 Apmeklējumi
Gadalaiki Šlīteres bākā: 1 Apmeklējumi
Bioloģijas stunda stādaudzētavā: 1 Apmeklējumi
Kolkas bagātība: 1 Apmeklējumi
Sadraudzība ar Žambergu: 1 Apmeklējumi
Bērnu žūrijā: 1 Apmeklējumi
Dundagas pagasts no 13. gs. līdz mūsdienām: 1 Apmeklējumi
Meklē ĢIS speciālistu: 1 Apmeklējumi
sidebar: 1 Apmeklējumi
Ziemassvētku izstāde tirdziņš: 1 Apmeklējumi
LÄ«vu svētki: 1 Apmeklējumi
Kandidātu sarakstu pieņemšana pašvaldības vēlēšanām: 1 Apmeklējumi
Jūras svētki 17. jūlijā Kolkas ragā: 1 Apmeklējumi
GrozÄ«jumi veselÄ«bas aprÅ«pē: 1 Apmeklējumi
Atbrīvojums no akcīzes nodokļa dīzeļdegvielas iegādei: 1 Apmeklējumi
Pārtikas produktu komplekti: 1 Apmeklējumi
«Iz pils dārgum lād»: 1 Apmeklējumi
Āķīgs jautājums: 1 Apmeklējumi
Ziemassvētku labdarības koncerts: 1 Apmeklējumi
Lielā talka: 1 Apmeklējumi
2011. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Priecīgus Ziemassvētkus!: 1 Apmeklējumi
2011. gada maija pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Koncerta programma: 1 Apmeklējumi
Atbalsta programma maziem un vidējiem uzņēmumiem: 1 Apmeklējumi
Pirmais Advents Kolkā: 1 Apmeklējumi
Ziņo pašvaldības policists: 1 Apmeklējumi
Lāčplēša dienas atcere Kolkā: 1 Apmeklējumi
Par sadzīves atkritumiem: 1 Apmeklējumi
Taps attÄ«stÄ«bas programma: 1 Apmeklējumi
Zinību diena Dundagā: 1 Apmeklējumi
Novembris Dundagā: 1 Apmeklējumi
Afiša 2010. gada decembrim: 1 Apmeklējumi
Pašvaldības policists informē: 1 Apmeklējumi
2011. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Valsts svētkos Dundagā: 1 Apmeklējumi
Pieteiksim daudzdzīvokļu namu pagalmus Lielās talkas konkursam!: 1 Apmeklējumi
Seminārs: 1 Apmeklējumi
Paulam Ķierpem 1. vieta: 1 Apmeklējumi
LAD: Par a/s «Latvijas Krājbanka» kontu maiņu: 1 Apmeklējumi
TÅ«risma izstādē «Balttour–2010»: 1 Apmeklējumi
Piedalāmies fotokonkursā!: 1 Apmeklējumi
2010. gada jūnija numurā lasiet…: 1 Apmeklējumi
2010. gada jūlija numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2010. gada novembra numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2010. gada oktobra numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada aprīļa otrajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2010. gada augusta numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
Prēmija par mūža ieguldījumu Dundagas pagastam: 1 Apmeklējumi
2012. gada janvāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Liepājas «Spēlmanis» Ventspilī: 1 Apmeklējumi
Saistošo noteikumu projekti un anotācijas: 1 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2013. gada iepirkumiem: 1 Apmeklējumi
Projekts «Baltijas Zaļā josta»: 1 Apmeklējumi
Apspriešana par «Zēņu dīķa» iznomāšanu: 1 Apmeklējumi
2011. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada augusta pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada marta pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada novembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada marta otrajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada maija pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada jūlija otrajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada decembra «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada jūlija pirmajā numurā lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada jūnija «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2011. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
4. februāris — Pasaules pretvēža diena: 1 Apmeklējumi
2012. gada janvāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Sabiedriskā kārtība: 1 Apmeklējumi
Mazirbes bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
19. V Kubalu skolas-muzeja nakts: 1 Apmeklējumi
Sākas ugunsnedrošais laikposms: 1 Apmeklējumi
«Līvlist» — 40!: 1 Apmeklējumi
2012. gada aprīļa otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Kolkas «Skolas Vēstīs»: 1 Apmeklējumi
2. un 3. VI Slīteres Ceļotāju dienas: 1 Apmeklējumi
Dzīvesprieks: 1 Apmeklējumi
Kafija ar politiķiem: 1 Apmeklējumi
Atskats uz Slīteres Ceļotāju dienām – 2012: 1 Apmeklējumi
Vides diena Kolkā: 1 Apmeklējumi
2012. gada maija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Nobalsošanas rezultāti: 1 Apmeklējumi
«Nulles» deklarācijas: 1 Apmeklējumi
«Nulles» deklarācija: 1 Apmeklējumi
Talsu fotokluba izstāde: 1 Apmeklējumi
2012. gada februāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Topošajiem Latvijas Universitātes studentiem: 1 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības projekta otrā kārta: 1 Apmeklējumi
2012. gada februāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Neturēsim neesošas ēkas!: 1 Apmeklējumi
Konkurss nākamajiem dārzniekiem: 1 Apmeklējumi
2012. gada aprīļa pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Jubileja Centrālajā bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole: 1 Apmeklējumi
Zemes stunda 2012: 1 Apmeklējumi
Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrā: 1 Apmeklējumi
«Dundadznieks» 2010. gada maijā: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā saimniecības pārzini: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā saimniecības pārzini: 1 Apmeklējumi
Telpu nomas tiesību izsole Kolkas tautas namā: 1 Apmeklējumi
Kurzemes bibliotekāru konference: 1 Apmeklējumi
Piesakies mazdārziņu nomai Kolkā!: 1 Apmeklējumi
Deputātu kandidātu pieteikšana: 1 Apmeklējumi
Cirsmu izsole: 1 Apmeklējumi
«Ievleju» dārziņu izsole: 1 Apmeklējumi
Izsludināta 5. projektu kārta: 1 Apmeklējumi
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Kolkā: 1 Apmeklējumi
Piesakieties 6. projektu kārtā!: 1 Apmeklējumi
Kolkas pagasta dzīvojamās mājas viensētas «Otti» plānojums: 1 Apmeklējumi
Bērnu žūrija: 1 Apmeklējumi
Joprojām aicina darbā sociālo darbinieku: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā sociālo darbinieku: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā dežurantu: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā darba aizsardzības speciālistu: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā bērnudārza vadītāju: 1 Apmeklējumi
2011. gada 31. maijā (2): 1 Apmeklējumi
2011. gada 22. septembrī: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā izpilddirektoru: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā bibliotekāru Vīdalē: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā policistu: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā skolas direktoru: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā galveno grāmatvedi: 1 Apmeklējumi
Aicina darbā tūrisma pakalpojumu darbinieku: 1 Apmeklējumi
Paziņojums par Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu: 1 Apmeklējumi
Elektrolīnijas rekonstrukcija: 1 Apmeklējumi
2011. gada 20. jūlijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 14. jūlijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 10. augustā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 11. augustā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 15. septembrī: 1 Apmeklējumi
2011. gada 24. augustā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 13. jūlijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 15. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 25. maijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 18. maijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 31. maijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 8. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 9. jūnijā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 29. septembrī: 1 Apmeklējumi
Ārkārtas sēde 2011. gada 29. septembrī: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole: 1 Apmeklējumi
2008. gada iepirkumi: 1 Apmeklējumi
Saules iela 16 nomas izsole: 1 Apmeklējumi
Saules iela 10A nomas izsole: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole Kolkas tautas namā: 1 Apmeklējumi
Nomas tiesību izsole Kolkas «Zītaros»: 1 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2012. gada iepirkumiem: 1 Apmeklējumi
Informācija: 1 Apmeklējumi
Uzklausīšanas sanāksme par ūdens tarifiem Kolkā: 1 Apmeklējumi
2011. gada 13. oktobrī: 1 Apmeklējumi
2013. gada 7. augustā: 1 Apmeklējumi
Domes sēdē 25.11.2009.: 1 Apmeklējumi
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma noteikšana represētām personām: 1 Apmeklējumi
2012. gada jūnija «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Kolkas koklētājas — malači!: 1 Apmeklējumi
Vētra pārdzīvota: 1 Apmeklējumi
Sociālais dienests informē: 1 Apmeklējumi
2013. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Šahs rudenī: 1 Apmeklējumi
UNESCO nedēļas pasākumi Talsu novada muzejā: 1 Apmeklējumi
Svētki mazajiem novadniekiem: 1 Apmeklējumi
Kuldīgas «Rāte» Dundagā: 1 Apmeklējumi
Lāčplēša dienā: 1 Apmeklējumi
2013. gada novembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Skolēnu zīmējumi kalendārā: 1 Apmeklējumi
Ciemos durbenieki: 1 Apmeklējumi
Pašā galvaspilsētas sirdī — Dundagas pilsmuiža: 1 Apmeklējumi
Kolciniece Ilze Soja koncertprogrammā «Manas tautas dziesmas»: 1 Apmeklējumi
2013. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Slīteres nacionālā parka jubilejas konference: 1 Apmeklējumi
2013. gada jūlija otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2013. gada augusta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Darbi nacionālajā parkā: 1 Apmeklējumi
«Dundagas torņi»: 1 Apmeklējumi
Dziesmu svētki Kolkā: 1 Apmeklējumi
2013. gada jūlija pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Papilduzņemšana Dundagas Mākslas un mūzikas skolā: 1 Apmeklējumi
«Kukainīt, re, kā lampa spīd!»*: 1 Apmeklējumi
2013. gada septembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet: 1 Apmeklējumi
Videoreklāmu konkurss «Jaunieši var!»: 1 Apmeklējumi
Olimpiskā diena mūsu novadā: 1 Apmeklējumi
2013. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet: 1 Apmeklējumi
2013. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet: 1 Apmeklējumi
Saites: 1 Apmeklējumi
«Eco Baltia vide» ziņo: 1 Apmeklējumi
Novada skolās: 1 Apmeklējumi
Piedāvā darbu: 1 Apmeklējumi
Senās uguns naktī: 1 Apmeklējumi
Pateicība: 1 Apmeklējumi
2012. gada maija pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Fricis Adamovičs: 1 Apmeklējumi
Fricis Adamovičs: 1 Apmeklējumi
Atceltie autobusi: 1 Apmeklējumi
2007. gada iepirkumi: 1 Apmeklējumi
2006. gada iepirkumi: 1 Apmeklējumi
Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2011. gada iepirkumiem: 1 Apmeklējumi
Dundagas novada bibliotēkas: 1 Apmeklējumi
Volejbolisti sacenšas Pācē: 1 Apmeklējumi
Kolkas skola domā zaļi!: 1 Apmeklējumi
Muzeju naktī Kubalu skolā–muzejā: 1 Apmeklējumi
Ziemassvētku tirdziņš izstāde!: 1 Apmeklējumi
Auto izsole: 1 Apmeklējumi
Paldies latiņam! Esi sveicināts, eiro!: 1 Apmeklējumi
Vērtīgās dāvanas: 1 Apmeklējumi
Mūsējie Polijā «WebBaltic» projektā: 1 Apmeklējumi
Galda tenisa individuālo sacensību rezultāti: 1 Apmeklējumi
Mūsējie virsotnē: 1 Apmeklējumi
Panākumi mākslas skolā: 1 Apmeklējumi
Talantu koncerts Kolkā: 1 Apmeklējumi
Ēšanai, vērošanai, fotografēšanai...: 1 Apmeklējumi
Visā Dundagā ir apmākušās debesis: 1 Apmeklējumi
Sociālās atstumtības riska grupu integrācija izglītībā: 1 Apmeklējumi
Krāsainais draudzības mezgls: 1 Apmeklējumi
Studenti plānotāji Mazirbē: 1 Apmeklējumi
Bezmaksas pārtikas produktu izdale: 1 Apmeklējumi
Pasaule tavā bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
Beļģu TV mūsu novadā: 1 Apmeklējumi
2012. gada oktobra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2012. gada septembra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2012. gada septembra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Iespēja Kurzemes jauniešiem: 1 Apmeklējumi
Olimpiskajā dienā: 1 Apmeklējumi
2012. gada oktobra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumi: 1 Apmeklējumi
Universālais dizains kā rīks visiem pieejamas vides nodrošināšanā: 1 Apmeklējumi
Brīvprātīgo brigāde Dundagā: 1 Apmeklējumi
Raganu mēness: 1 Apmeklējumi
Noslēpumainības apvītā «Leģendu nakts»: 1 Apmeklējumi
2012. gada augusta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Dundagas koris uzsāk Dziesmu svētku sezonu: 1 Apmeklējumi
Paldies par Jūras svētkiem!: 1 Apmeklējumi
2012. gada jūlija otrajā «Dundadzniekā» lasiet: 1 Apmeklējumi
Bezmaksas pārtikas produktu izdale: 1 Apmeklējumi
Velomaratons «Barona taka» aicina!: 1 Apmeklējumi
Dundagas torņi: 1 Apmeklējumi
Ekskursija uz Raķupi: 1 Apmeklējumi
Kukaiņu nakts Šlīterē: 1 Apmeklējumi
25. VIII Senās uguns nakts: 1 Apmeklējumi
Paša audzētais — visgardākais: 1 Apmeklējumi
Audzējam gliemežus!: 1 Apmeklējumi
Ziņo izpilddirektors: 1 Apmeklējumi
Slīteres kukaiņu naktī: 1 Apmeklējumi
2012. gada augusta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
«Lauku ceļotāja» sapulce: 1 Apmeklējumi
«Lielais Jēkabs» — «Vilnas fabrikai»!: 1 Apmeklējumi
Novada uzņēmēju vienošanās: 1 Apmeklējumi
Kolkas pašdarbnieki rosīgi: 1 Apmeklējumi
2013. gada marta otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Iesniedziet deklarācijas!: 1 Apmeklējumi
2013. gada februāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2013. gada marta pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2013. gada aprīļa pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Deputātu kandidātu pieteikšana: 1 Apmeklējumi
2013. gada aprīļa otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
2013. gada maija pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Humānā palīdzība: 1 Apmeklējumi
Nemainīgās svētku dienas: 1 Apmeklējumi
Apspriede par tūrismu: 1 Apmeklējumi
Ceļojošā izstāde bibliotēkā: 1 Apmeklējumi
SEB bankas konsultācijas: 1 Apmeklējumi
2013. gada janvāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss jauniešiem: 1 Apmeklējumi
Projektu konkurss: 1 Apmeklējumi
Mainīti Kolkas – Talsu – Rīgas autobusi: 1 Apmeklējumi
Ziemassvētku pasākumi mākslas un mūzikas skolā: 1 Apmeklējumi
Uzņēmējiem: 1 Apmeklējumi
«Dundagas Mežaudžu» sapulce: 1 Apmeklējumi
Piesakies izstādei!: 1 Apmeklējumi
Sezonas darbs: 1 Apmeklējumi
«No sirds uz sirdi»: 1 Apmeklējumi
2013. gada februāra pirmajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Kora «Kamēr...» koncerts: 1 Apmeklējumi
2013. gada janvāra otrajā «Dundadzniekā» lasiet...: 1 Apmeklējumi
Pagasta saimnieciskā dzīve no 1. Pasaules kara līdz 1935.gadam: 1 Apmeklējumi
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Minima Template by Wikidesign Driven by DokuWiki